Skoglund ser tydlig förbättring för JM i Stockholm

Bostadsmarknaden i Stockholm påverkas fortsatt av de skärpta amorteringskraven och den försiktigare hållningen från bankerna i kreditgivningen till bostadsköpare, konstrar JM:s vd Johan Skoglund i bolagets halvårsrapport. Men han är mer optimistisk än tidigare:

– Samtidigt ser vi en tydlig förbättring av efterfrågan för JMs bostäder från kundgrupper i Stockholm som har god köpkraft. Inte minst har vi mycket god efterfrågan för de ägarlägenheter som vi har lanserat på marknaden och även har produktionsstartat under det andra kvartalet. Den gradvisa stabiliseringen av marknaden har givit en fortsatt positiv boknings- och försäljningsutveckling i Stockholm, såväl mot föregående kvartal som föregående år, med 268 sålda bostäder under andra kvartalet jämfört med 225 samma period föregående år.

Johan Skoglund fortsätter:

Produktionsstartade bostäder stöds av en normal bokningsnivå där lönsamheten är fortsatt god i pågående produk- tionsvolym trots genomförda prisjusteringar i ett antal projekt. Vi har projekt för cirka 250 bostäder i Stockholm där produktionsstarter fördröjs i avvaktan på myndighetsbeslut. Likväl bedöms förutsättningarna som goda för tydligt högre nivå av produktionsstarter under andra halvåret, i linje med takten under det andra kvartalet, där vi har god bokningstakt i kommande bostadsprojekt.

Han avslutar vd-ordet med följande:

– Förutsättningarna är goda för en fortsatt positiv utveckling för vår bostadsaffär och det är extra glädjande med förbättringen av bostadsmarknaden i Stockholm. Jag ser fram emot hösten med tillförsikt och önskar en trevlig sommar.

Utdrag ur JM:s halvårsrapport:

  • Intäkterna minskade till 7 613 mkr (8 179) och rörelseresultatet minskade till 819 mkr (1 032). Rörelsemarginalen minskade till 10,8 procent (12,6). Resultatet inkluderar engångskostnaden för avveckling av husverksamheten (Region Hus) i dotterbolaget JM Entreprenad AB om –180 mkr redovisad under det första kvartalet
  • Intäkterna exklusive JM Entreprenad Region Hus uppgick till 7 517 mkr (7 672), rörelseresultatet till 1 020 mkr (1 042) och rörelsemarginalen till 13,6 procent (13,6)
  • Resultatet före skatt minskade till 779 mkr (997). Resultat efter skatt minskade till 614 mkr (776)
  • Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna minskade till 19,8 procent (30,7). Resultatet per aktie under första halvåret uppgick till 8,80 kronor (11,10)
  • Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till 371 mkr (–222)
  • Antal sålda bostäder ökade till 1 548 (1 099) och produktionsstarterna uppgick till 1 365 (1 417)

Fler Nyheter från förstasidan

Katarina Sonnevi lämnar Heimstaden

Nyfosa har rekryterat Katarina Sonnevi som ny transaktionschef. Hon kommer att ingå i koncernledningen och tillträder tjänsten i slutet av …

Köparens advokat: "Domen skrämmer konsumenterna"

Oscar vann i tingsrätten – men advokat Jörn Liljeström menar att domen kan slå tillbaka mot branschen: ”Har överklagat till hovrätten”.

Får betala 3,3 miljoner efter brutet avtal med Oscar

Brf-köparen ville frånträda bindningsavtal – nu står köparen med miljonskuld och utan lägenhetsköp.

Även Klövern gör försäljning till amerikansk jätte

Kan ses som en följdaffär på megaaffären om 4,2 miljarder kronor.

Möjlig revansch för Arnhult

Kan någon stoppa honom från en styrelseplats i Castellum?

Topplista

Lista: 40 Högst avlönade direktörerna 2018

FV:s sammanställning ur magasinet.

"Vissa kommer att växa och andra slås ut"

”Coworking kommer att ta 10–15 procent”. Långlösning om det som så många snackar om.

Ny bok attackerar slöseriet i byggbranschen

Tidigare toppchef vid stort bostadsbolag vill förbättra branschen.

Lista: Främsta rådgivarna

Datscha, tillsammans med FV, summerar första halvåret.

Möjligheter vid sidan av OP

Tänkt hyresgäst söker lokaler även i andra lägen.

Kris för obligationsbolaget – riskerar tvångslikvidering

Allt tuffare för bostadsutvecklingsbolaget.

Bildspel från nya Östermalmshallen

Nu kan du tjuvkika på saluhallen – via Fastighetsvärldens bildspel. Det är även klart när saluhallen öppnar.

Hon blir ny vd vid Nordic PM

Tar över styret vid fastighetskonsultbolaget som förvaltar och förädlar fastigheter

Bygger 5.500 kvm vid Torsplan

Fastigheten inköptes för 1,15 miljarder kronor i början av året.

Tillbaka till förstasidan