Skoglund ser tydlig förbättring för JM i Stockholm

Bostadsmarknaden i Stockholm påverkas fortsatt av de skärpta amorteringskraven och den försiktigare hållningen från bankerna i kreditgivningen till bostadsköpare, konstrar JM:s vd Johan Skoglund i bolagets halvårsrapport. Men han är mer optimistisk än tidigare:

– Samtidigt ser vi en tydlig förbättring av efterfrågan för JMs bostäder från kundgrupper i Stockholm som har god köpkraft. Inte minst har vi mycket god efterfrågan för de ägarlägenheter som vi har lanserat på marknaden och även har produktionsstartat under det andra kvartalet. Den gradvisa stabiliseringen av marknaden har givit en fortsatt positiv boknings- och försäljningsutveckling i Stockholm, såväl mot föregående kvartal som föregående år, med 268 sålda bostäder under andra kvartalet jämfört med 225 samma period föregående år.

Johan Skoglund fortsätter:

Produktionsstartade bostäder stöds av en normal bokningsnivå där lönsamheten är fortsatt god i pågående produk- tionsvolym trots genomförda prisjusteringar i ett antal projekt. Vi har projekt för cirka 250 bostäder i Stockholm där produktionsstarter fördröjs i avvaktan på myndighetsbeslut. Likväl bedöms förutsättningarna som goda för tydligt högre nivå av produktionsstarter under andra halvåret, i linje med takten under det andra kvartalet, där vi har god bokningstakt i kommande bostadsprojekt.

Han avslutar vd-ordet med följande:

– Förutsättningarna är goda för en fortsatt positiv utveckling för vår bostadsaffär och det är extra glädjande med förbättringen av bostadsmarknaden i Stockholm. Jag ser fram emot hösten med tillförsikt och önskar en trevlig sommar.

Utdrag ur JM:s halvårsrapport:

  • Intäkterna minskade till 7 613 mkr (8 179) och rörelseresultatet minskade till 819 mkr (1 032). Rörelsemarginalen minskade till 10,8 procent (12,6). Resultatet inkluderar engångskostnaden för avveckling av husverksamheten (Region Hus) i dotterbolaget JM Entreprenad AB om –180 mkr redovisad under det första kvartalet
  • Intäkterna exklusive JM Entreprenad Region Hus uppgick till 7 517 mkr (7 672), rörelseresultatet till 1 020 mkr (1 042) och rörelsemarginalen till 13,6 procent (13,6)
  • Resultatet före skatt minskade till 779 mkr (997). Resultat efter skatt minskade till 614 mkr (776)
  • Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna minskade till 19,8 procent (30,7). Resultatet per aktie under första halvåret uppgick till 8,80 kronor (11,10)
  • Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till 371 mkr (–222)
  • Antal sålda bostäder ökade till 1 548 (1 099) och produktionsstarterna uppgick till 1 365 (1 417)

Fler Nyheter från förstasidan

Klövern satsar på nytt kongress- och kulturhus

Frågan om den aktuella satsningen har varit aktuell under många år. 25.000 kvm lokaler utreds.

Fabege flyttar sitt HK

Ger även utrymme för bolagets WAW-koncept.

Storaffär i heta staden

”Redan nu har vi planer för cirka 10.000 bostäder”.

Nu inleds tävlingen för Gasklockan

Hoppas på ett nytt landmärke.

Halverade plötsligt värdet

Nu är hela finansieringen för bolaget åter i gungning.

Björn Borg i pressat läge

Tufft läge efter kraftiga hyresuppgångar.

Top of the market – för 150 miljoner

Fastighet i Lärkstan bjuds ut till försäljning.

Exklusiv intervju: ”Jag har alltid vetat att jag är oskyldig”

Fastighetsvärlden publicerar första intervjun med Ilija Batljan. Tron på rättsstaten. ”Funnits underton till kampanj”. Hyllar kollegorna och familjen.

Utredningen mot Ilija Batljan läggs ner

Läs om åklagarens beslut kring SBB:s vd.

”Alla segment kommer att påverkas av pandemin”

Svefa ger ut specialrapport, tror på påtaglig differentiering.

6.000 handelsföretag kan slås ut innan stödet når fram

Oro för att hjälpen inte når fram i tid.

Han blir ny vd vid Akelius

Redan klart med Pål Ahlséns efterträdare. Fick frågan via Facetime – var över på åtta minuter.

Birgersson i täten för nytt investmentbolag

FV avslöjar. Tung trio gör satsning tillsammans med ledande aktör.

Bildextra: Så vill nya Point ändra stadscentrum

”Vi kommer att vända utvecklingen”, säger Joachim Kuylenstierna. Bolaget presenterar ett koncept för utarmade stadskärnor.

Tillbaka till förstasidan