Skoglund ser tydlig förbättring för JM i Stockholm

Bostadsmarknaden i Stockholm påverkas fortsatt av de skärpta amorteringskraven och den försiktigare hållningen från bankerna i kreditgivningen till bostadsköpare, konstrar JM:s vd Johan Skoglund i bolagets halvårsrapport. Men han är mer optimistisk än tidigare:

– Samtidigt ser vi en tydlig förbättring av efterfrågan för JMs bostäder från kundgrupper i Stockholm som har god köpkraft. Inte minst har vi mycket god efterfrågan för de ägarlägenheter som vi har lanserat på marknaden och även har produktionsstartat under det andra kvartalet. Den gradvisa stabiliseringen av marknaden har givit en fortsatt positiv boknings- och försäljningsutveckling i Stockholm, såväl mot föregående kvartal som föregående år, med 268 sålda bostäder under andra kvartalet jämfört med 225 samma period föregående år.

Johan Skoglund fortsätter:

Produktionsstartade bostäder stöds av en normal bokningsnivå där lönsamheten är fortsatt god i pågående produk- tionsvolym trots genomförda prisjusteringar i ett antal projekt. Vi har projekt för cirka 250 bostäder i Stockholm där produktionsstarter fördröjs i avvaktan på myndighetsbeslut. Likväl bedöms förutsättningarna som goda för tydligt högre nivå av produktionsstarter under andra halvåret, i linje med takten under det andra kvartalet, där vi har god bokningstakt i kommande bostadsprojekt.

Han avslutar vd-ordet med följande:

– Förutsättningarna är goda för en fortsatt positiv utveckling för vår bostadsaffär och det är extra glädjande med förbättringen av bostadsmarknaden i Stockholm. Jag ser fram emot hösten med tillförsikt och önskar en trevlig sommar.

Utdrag ur JM:s halvårsrapport:

  • Intäkterna minskade till 7 613 mkr (8 179) och rörelseresultatet minskade till 819 mkr (1 032). Rörelsemarginalen minskade till 10,8 procent (12,6). Resultatet inkluderar engångskostnaden för avveckling av husverksamheten (Region Hus) i dotterbolaget JM Entreprenad AB om –180 mkr redovisad under det första kvartalet
  • Intäkterna exklusive JM Entreprenad Region Hus uppgick till 7 517 mkr (7 672), rörelseresultatet till 1 020 mkr (1 042) och rörelsemarginalen till 13,6 procent (13,6)
  • Resultatet före skatt minskade till 779 mkr (997). Resultat efter skatt minskade till 614 mkr (776)
  • Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna minskade till 19,8 procent (30,7). Resultatet per aktie under första halvåret uppgick till 8,80 kronor (11,10)
  • Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till 371 mkr (–222)
  • Antal sålda bostäder ökade till 1 548 (1 099) och produktionsstarterna uppgick till 1 365 (1 417)

Fler Nyheter från förstasidan

NP3:s nya drag: Vill köpa i Västerås, Örebro och Karlstad

Andreas Nelvig resonerar kring nya orter söderut, men det kan redan ha blivit för dyrt.

Skanska fyller upp chefspost efter tappet till konkurrenten NCC

Efterträder kollega som värvats till konkurrenten NCC.

Gamla Arkitekturskolan såld

Akademiska Hus har funnit köpare åt det som ibland har kallats ”Stockholms fulaste hus”, och säljer även annan fastighet till samma köpare.

AL säljer ”dolda” bostäder för över miljarden

Avyttrar bestånd med 417 hyreslägenheter i Stockholm. Gör en riktigt bra affär, men har kvar ”problemfastighet” i närområdet.

Mest lästa första halvåret – har du koll på vad som hänt?

Fortsatt superstark utveckling för sajten. Se vilka nyheter som lästes allra mest under första halvåret.

Humana säljer 37 fastigheter

Stor affär med samhällsfastigheter. Affär för nästan en halv miljard kronor.

Jätten nu nära 150 miljarder – ökar nyuthyrning med 76%

Avgående vd Fredrik Wirdenius berättar om hur Vasakronan mår och lägger extra krut på uthyrningsläget.

Vasakronan hyr ut till KPMG

Fyller upp nytt landmärke om totalt 60.000 kvm lokaler.

Omförhandlade hyror upp 32%

Vd Anneli Jansson summerar halvåret och blickar framår.

Nyfosa köper för 700 mkr

37.800 kvm i ett blandat bestånd ingår i affären. Genomsnittskontraktet är på 9 år.

Säljer för hela 2,3 miljarder

Avyttrar sex fastigheter med ett av Sveriges mest kända varumärken som hyresgäst. Enligt FV:s bedömning gör säljaren en kanonaffär – dubbelt upp på sex år.

”Vi är väl rustade för en svagare konjunktur”

Kungsleden och Biljana Pehrsson visar upp ett starkt ekonomiskt resultat för första halvåret.

Ny miljardaffär inom tullarna klar – japanskt köp!

En av de förväntade storaffärerna i Stockholms innerstad är nu klar. FV berättar om köparen som gör sitt första förvärv i Sverige. Läs även köparens kommentarer.

FV Quiz

Special-quiz: Mästare 2019

Hela 24 frågor från C&W:s och FV:s event ”Vem Vet Mest i Fastighetsvärlden 2019”.

Tillbaka till förstasidan