Skoglund ser tydlig förbättring för JM i Stockholm

Bostadsmarknaden i Stockholm påverkas fortsatt av de skärpta amorteringskraven och den försiktigare hållningen från bankerna i kreditgivningen till bostadsköpare, konstrar JM:s vd Johan Skoglund i bolagets halvårsrapport. Men han är mer optimistisk än tidigare:

– Samtidigt ser vi en tydlig förbättring av efterfrågan för JMs bostäder från kundgrupper i Stockholm som har god köpkraft. Inte minst har vi mycket god efterfrågan för de ägarlägenheter som vi har lanserat på marknaden och även har produktionsstartat under det andra kvartalet. Den gradvisa stabiliseringen av marknaden har givit en fortsatt positiv boknings- och försäljningsutveckling i Stockholm, såväl mot föregående kvartal som föregående år, med 268 sålda bostäder under andra kvartalet jämfört med 225 samma period föregående år.

Johan Skoglund fortsätter:

Produktionsstartade bostäder stöds av en normal bokningsnivå där lönsamheten är fortsatt god i pågående produk- tionsvolym trots genomförda prisjusteringar i ett antal projekt. Vi har projekt för cirka 250 bostäder i Stockholm där produktionsstarter fördröjs i avvaktan på myndighetsbeslut. Likväl bedöms förutsättningarna som goda för tydligt högre nivå av produktionsstarter under andra halvåret, i linje med takten under det andra kvartalet, där vi har god bokningstakt i kommande bostadsprojekt.

Han avslutar vd-ordet med följande:

– Förutsättningarna är goda för en fortsatt positiv utveckling för vår bostadsaffär och det är extra glädjande med förbättringen av bostadsmarknaden i Stockholm. Jag ser fram emot hösten med tillförsikt och önskar en trevlig sommar.

Utdrag ur JM:s halvårsrapport:

  • Intäkterna minskade till 7 613 mkr (8 179) och rörelseresultatet minskade till 819 mkr (1 032). Rörelsemarginalen minskade till 10,8 procent (12,6). Resultatet inkluderar engångskostnaden för avveckling av husverksamheten (Region Hus) i dotterbolaget JM Entreprenad AB om –180 mkr redovisad under det första kvartalet
  • Intäkterna exklusive JM Entreprenad Region Hus uppgick till 7 517 mkr (7 672), rörelseresultatet till 1 020 mkr (1 042) och rörelsemarginalen till 13,6 procent (13,6)
  • Resultatet före skatt minskade till 779 mkr (997). Resultat efter skatt minskade till 614 mkr (776)
  • Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna minskade till 19,8 procent (30,7). Resultatet per aktie under första halvåret uppgick till 8,80 kronor (11,10)
  • Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till 371 mkr (–222)
  • Antal sålda bostäder ökade till 1 548 (1 099) och produktionsstarterna uppgick till 1 365 (1 417)

Fler Nyheter från förstasidan

Satsar vidare efter rekordförhyrning

Blickar utomlands – vill nästan dubbla ytan.

Bildextra: Investerar miljard på kunskap

Kunglig glans på invigningen.

SCB: Rekordökning för byggkostnaderna

Den högsta förändringen i årstakt sedan 1981.

Säljer 1.600 byggrätter – blir storägare

30 projektmöjligheter ingår. Skapar storbolag.

Affärsanalys

Proaktiv polis leder till högre risk på restvärde

Anders Elvinsson vid Cushman & Wakefield analyserar en affär med en stor samhällsfastighet.

”Kommer behöva höja räntan snabbt”

Fem experter svar på högaktuella frågor om ekonomi och fastigheter.

Klassiskt 08-hotell byter ägare

Säljer efter 7 år. 10.000 kvm ingår.

Universitetsstaden fortsätter att växa

Planerar kontor, bostäder och kongresscentrum.

Förhandlar om miljardaffär

FV berättar vad som ingår i affären.

Redo sälja på Kungsholmen

Unik projektmöjlighet i stenstaden.

Tema Bostad

Om projektets ekonomi spräcks vid ett ”stålbad”

Så kan utvecklingsprojekt och affärer i form av forward purchase/funding komma att påverkas av det osäkra läget.

Starkt Balder nära 200 mdr

Selin: ”Om inflationen blir permanent högre och räntorna bara höjs en aning, skulle det kanske till och med vara positivt”.

Omvandlar butik – hyr ut 500 kvm

Nygammalt koncept intar central galleria.

Glädjefnatt för fastighetsaktier

Efter en vecka med främst en dyster utveckling för fastighetsaktier bjöd onsdagen på starka uppgångar för väldigt många bolag.

Tillbaka till förstasidan