Skanska skriver ned med 2 miljarder

När Skanska nu gör nedskrivningar av sina fastighetsvärden under det fjärde kvartalet 2023 så är det råmark och exploateringsfastigheter som påverkas mest relativt sett. Pågående projekt och förvaltningsfastigheter påverkas i betydligt mindre omfattning.

Annons

Skanska gick efter börsens stängning på måndagen ut med ett pressmeddelande om nedskrivningar av fastighetsvärdena. De två miljarder som nedskrivningarna omfattar motsvarar knappt fyra procent av de redovisade värdena vid utgången av tredje kvartalet.

Utöver nedskrivningarna minskar Skanska även på sina bedömda övervärden i den kommersiella fastighetsutvecklingen med 1,6 miljarder, det har dock ingen resultatpåverkan.

För Kommersiell fastighetsutveckling uppgår de totala nedskrivningarna till 1,4 miljarder och merparten av dessa träffar den amerikanska fastighetsportföljen.

Vid utgången av tredje kvartalet uppgick fastighetstillgångarna inom Kommersiell fastighetsutveckling till 43 miljarder, varav fastigheter för 4 miljarder redan avyttrats enligt segmentsrapportering.

Det förväntade övervärdet vid färdigställande av portföljen minskade under fjärde kvartalet med 1,6 miljarder kronor. Det totala förväntade marknadsvärdet vid färdigställande uppgick vid utgången av tredje kvartalet till 63 miljarder kronor, varav 7,9 miljarder kronor hade avyttrats enligt segmentsrapportering. Det totala övervärdet i slutet av tredje kvartalet uppgick till 7,8 miljarder kronor.

Lågkostnadssegmentet BoKlok är den del som står för merparten av nedskrivningarna inom Bostadsutveckling. Totala nedskrivningar inom Bostadsutveckling uppgår till 0,5 miljarder kronor och även här är det främst råmark och exploateringsfastigheter som skrivs ned.
Väl att märka är att nedskrivningarna i den svenska verksamheten endast står för en fjärdedel av de totalt 0,4 miljarder som skrivs ned i Norden.

Vid utgången av tredje kvartalet uppgick fastighetstillgångarna inom Bostadsutveckling till 22 miljarder kronor, varav 6,4 miljarder kronor är sålda enligt segmentsrapportering.

Inom Förvaltningsfastigheter, som är det enda segmentet som tillämpar IAS40 och redovisar tillgångar till verkligt värde, äger Skanska idag tre fastigheter i Malmö och två fastigheter i Stockholm. Tillämpat genomsnittligt direktavkastningskrav uppgår till 4,8 procent i Malmö och 4,3 procent i Stockholm. Minskning av totalt fastighetsvärde uppgår till 0,2 miljarder kronor. Vid utgången av tredje kvartalet ägde Skanska fortfarande endast tre fastighetstillgångar i Förvaltningsfastigheter, motsvarade totalt 3,7 miljarder kronor.

Fler Nyheter från förstasidan

Säljer för kvarts miljard i kanonaffär – 26% upp

Affär i Stockholm. ”Vi vill inte sälja, men det finns gränser för hur mycket huskramare man kan vara”, säger Sven-Olof Johansson till FV.

Öppnar flaggskepp i city

Öppnar första i Sverige.

Växande coworking redo att bredda verksamheten

”Som en schweizisk armékniv under utveckling.”

Lista: Tio största coworkingaktörerna

Fastighetsvärlden listar de tio största coworkingaktörerna i Sverige utifrån antal kvadratmeter.

SOJ: ”En snabb sänkning är nödvändig”

Anser att Riksbanken och ECB inte kan låta Fed vara styrande.

Affärsanalys

Bostäder på attraktiva nivåer i innerstan

En bostadsaffär på Södermalm i Stockholms innerstad analyseras av Adam Tyrcha på Newsec.

”Hyresnivån är inte nyckeln i förhandlingarna”

Gattberg: ”Hyresnivåer är inte nyckelfaktorn i förhandlingar. Allt handlar om EU:s taxonomiförordning”.

Castellum säljer bilhallar i Stockholm för 347 mkr

Tre byggnader med Porsche och Audi.

Spring för Livet – två veckor kvar

Pekar mot nytt rekord – igen. Separerade starttider nytt för i år.

Köper från Alma – Nyfosa tappar

Stor hyresgäst bantar förhyrningen mer än 40 procent. FV berättar om köpeskillingen.

Tar över efter McDonalds

Ny restaurang tar över efter den amerikanska hamburgerjättens tidigare lokal på gatuplan under Gondolen.

Vectura snor finanschef från Corem

25 års erfarenhet från fastighetsbranschen.

Niam köper för 1,5 miljarder

Byggnad om 64.000 kvm lokaler uppförs.

Ny vd till Ikano Bostad

Går från vd-rollen på Besqab.

Tillbaka till förstasidan