Efter Skanskas stora och höga kontorsprojekt Citygate (till vänster) kan Tennet 3 bli bolagets nästa projekt i Göteborg.

Skanska planerar för 20.000 kvm i centrala Göteborg

Skanska har sedan flera år planer på att bygga upp till 20.000 kvm kommersiella lokaler i kvarteret Tennet i Göteborg. En äldre byggnadsdel ska bevaras och en senare del rivas. På platsen kan det bli ett höghus upp emot 18 våningar.

Skanskas planer för  Tennet 3 har i flera år funnits med i Fastighetsvärldens årliga sammanställning över planerade kontorsprojekt i Göteborg.

Nu ska detaljplanen ut på granskning, enligt en punkt hos stadsbyggnadsnämnden.

Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet för att förtäta och utveckla området med centrumverksamheter som medger bland annat kontor, hotell och handel. Detaljplanen möjliggör även för mindre bostäder.

Planområdet innehåller en äldre kulturhistorisk byggnad från 1880-talet, på Kilsgatan 10, som bevaras. Detaljplanen syftar även till att bidra till en framtida attraktiv stadsmiljö.

En byggnad (Gullbergsvass 5:17) från 1970-talet rivs och möjliggör för ny bebyggelse i
5–18 våningar. Fastighetsägaren har sedan samrådet ansökt och fått beviljat rivningslov. Den tillkommande bebyggelsen faller i skala mot väster för att anpassas till befintlig bebyggelse, stadsbild och kulturmiljövärden. Tillkommande kontorslokaler är 20 000 kvm BTA. varav
1.500 kvm utgörs av befintliga kontorslokaler i befintlig byggnad.

Närområdet är under stark utveckling där ett flertal nya byggnader har både byggts och planeras att uppföras. Den överdäckning som genomförts över Götaleden har kopplat planområdet närmare centralstationen och innerstaden.

Ovanpå den nya överdäckningen har Skanska, Wallenstam och Vasakronan planer för att bygga stora volymer kontorslokaler – även deras har under ett flertal år ingått i Fastighetsvärldens stora sammanställning över planerade kontorsprojekt i Göteborg.

På överdäckningen handlar det om ungefär 65.000 kvm kontor som tillkommer från trion. Utöver det ingår bostäder i detaljplanen

Totalt bedömdes det tidigare att det att den nya byggnaden Tennet 3 maximalt kan omfatta 30.000 kvm, enligt FV:s tidigare uppgifter. Nu verkar volymen skalats ner något. Skanska har tidigare uppgett att en byggnad där skulle kunna stå klart 2026 om intresse från marknaden finns.

Vid Skanska i Göteborg har man tidigare för FV uppgett att Tennet 3 kan bli bolagets nästa kontorsprojekt i Göteborg efter färdigställda skrapan Citygate där uthyrning fortfarande pågår.

Vid uppförandet av kontorshuset Tennet 3 är Skanskas ambition att allt material som rivs från den gamla byggnaden användas på nytt.

Granskning av detaljplan för centrumutveckling vid Kilsgatan är ett av ärendena på stadsbyggnadsnämnden den 21 november. Illustration: Arkitema
Volymskiss från väster (GDA). Aktuellt planområde (Skanska) är markerat i rött. Pågående planer i närområdet är markerade i gult och grönt, där överdäckningen är i gult. Bild: Göteborgs stad
Den aktuella fastigheten vid Kilsgatan. Foto: Göteborgs stad
Foto visar planområdets sydvästra sida. Byggnaden inom Kilsgatan 10 som bevaras i detaljplanen markeras med streckad vit linje. Foto: Göteborgs stad
Planområdet för Skanskas Tennet 3 är beläget inom Gullbergsvass, cirka 500 meter rakt norr om Göteborgs centralstation. Planområdet ligger nära Göta Älv och Hisingsbron. Foto: Göteborgs stad

Fler Nyheter från förstasidan

Storägare får ta större delen av Nivikas emission

Garantier utnyttjas för 41 procent av emissionen på drygt en halv miljard.

Arnhult säljer nästan allt

Säljer sju i en kommun. FV berättar vad som ingår i transaktionen och vad som återstår i beståndet.

Ica till Sturegallerian

Ica Sturehallen tar plats i nedre Marmorhallen i centrala Stockholm.

Microsoft köper fastighet för 320 miljoner

Planerar stor satsning.

Nära köpa för 270 miljoner

Icke bindande avtal för tio fastigheter.

Matjätte köper restaurangkedja i Stockholm

Har i dag sex enheter om 4.959 km. Restaurangkonceptet efterfrågas av fastighetsägare. Vill växa i Sverige.

Brunswick säljer sin andel i Hemmaplan till Bonnier

Förvärvat i områden som som präglas av socioekonomiska utmaningar.

2023 års vinnare i Sweden Green Building Awards

10 vinnare utsedda.

Förvärvar med potential på Ekerö

Söker ytterligare nya affärsmöjligheter.

Granitors multikvarter i Malmö fylls och växer

Ny målgrupp för andra etappen. Se flera bilder.

Affär för 340 mkr – har varit med sedan Odd Molly

Nybyggd logistikfastighet byter ägare.

Hyllie Terrass: Foto: Viktor Holm

Skanska avyttrar Hyllie Terrass för 730 miljoner

Femte affären till nya bolaget. Summerar drygt 5 miljarder kronor.

Savills IM säljer logistikportfölj

En total uthyrningsbar area om 93.000 kvm. FV berättar om fastigheterna som ingår – bland annat en av Sveriges största.

Förvärvar tre från SBB

FV listar avyttringarna som summerar till 1,3 miljarder kronor.

Tillbaka till förstasidan