Uthyrningsarbetet i två av Skanskas största kontorsprojekt går trögt. I färdigställda Sthlm 01 har FV rapporterat att drygt hälften är uthyrt. I kontorsskrapan Citygate i Göteborg, som nått sin bygghöjd, har få uthyrningar rapporterats. FV saknar kännedom om vilka fastigheter som kan bli aktuella för den nya verksamhetsgrenen.Montage: Fastighetsvärlden

Skanska lanserar förvaltningsfastigheter

Skanska har slutfört en genomgripande strategisk process och introducerar en ny verksamhetsgren, Förvaltningsfastigheter inom kommersiella fastigheter.

Efter en strategigenomgång har Skanska beslutat att starta en ny verksamhetsgren, Förvaltningsfastigheter. Man gör det för att ta tillvara på både det värdeskapande som sker vid projektutvecklingen och dra nytta av de stabila kassaflöden som skapas löpande från dessa fastigheter. Ambitionen är att etablera en långsiktig portfölj med högkvalitativa fastigheter i Stockholm, Göteborg och Malmö.

– Dessa tillgångar uppfyller höga miljökrav och den nya verksamhetsgrenen kommer bidra till att stärka både konkurrenskraft och kunderbjudande, säger vd och koncernchef Anders Danielsson.

Skanska hoppar därmed på den trend som framförallt många bostadsutvecklare satsat på de senaste åren, att inte sälja hela sin nyproduktion av utan behålla en väsentlig del av de egenutvecklade fastigheterna.

Det är också något av en återgång till hur Skanska arbetade för några decennier sedan då man hade ett betydande eget förvaltningsbestånd, men som i olika omgångar såldes eller knoppades av till de egna aktieägarna.

De fastigheter som identifieras som lämpliga att behålla efter utveckling kommer avyttras internt till marknadsvärde av verksamhetsgrenen Kommersiell fastighetsutveckling till Förvaltningsfastigheter. Det innebär att det värde som skapats inom Kommersiell fastighetsutveckling kommer att redovisas där i samband med försäljningen. Alla transaktionspriser kommer att värderas av tredje part och de interna försäljningarna kommer att meddelas externt.

Kommersiell fastighetsutveckling innebär kontor, lager och logistik.

I den nya verksamhetsgrenen Förvaltningsfastigheter kommer fastigheter att redovisas till marknadsvärde, vilket innebär att ytterligare värdeskapande och driftnetton kommer att redovisas inom den verksamhetsgrenen.

Skanska Förvaltningsfastigheter kommer rapportera externt med egen resultaträkning samt nyckeltal som på lämpligt vis återspeglar verksamheten och kommer att inkluderas i den konsoliderade rapporteringen på motsvarande vis som övriga verksamhetsgrenar. Redovisningsprinciper för den nya verksamhetsgrenen kommer att inkluderas i årsredovisningen för 2021.

Skanska vill i nuläget inte berätta mer om de nya verksamhetsgrenen, utan hänvisar till att mer information kommer vid bolagets kapitalmarknadsdag 7 december.

Fler Nyheter från förstasidan

AL tecknar avtal om 63.000 kvm i Hagastaden

Fem exploateringsavtal klara. Redo för total investering på 5 miljarder kronor. Har redan 80.000 kvm lokaler i området.

Högtryck på hotellen – men prisökningar kan slå tillbaka

Rejält lyft för Stockholm jämfört med 2019, men andra ännu bättre.

Glädjerus på börsen – ett bolag upp hela 11 procent

En riktigt positiv handelsdag på börsen under måndagen. Flera fastighetsaktier nästan rusat uppåt.

Nu är Karlatornet snart högst i Sverige

På väg att peta Turning torso från tronen.

”Är som ett hajstim”

Ilija Batljan: ”När allt är bra är alla ens kompisar. Tills man börjar blöda. Då blir man uppäten.”

Besvikelsen över satsningen i New York

Vakanser på 93 respektive 60 procent i kontorsprojekt på Manhattan. FV går igenom läget.

Överväger försäljningar

Äger över 500.000 bostäder. Öppnar för att sälja för över 100 miljarder kronor till delägare. Per Ekelund berättar för FV.

CLS säljer för en halv miljard

Läs om ägarbilden i det ”svenska” bolaget.

Nej till fyra nya IES-skolor – bolag drabbas

Fv berättar vilka fyra fastighetsbolag som drabbas av beslutet.

SBB sålt allt i Stenhus

SBB har avyttrat sitt aktieinnehav i noterade Stenhus Fastigheter.

Storbolag faller tungt

Tufft för flera av de allra största fastighetsbolagen på börsen under tisdagen.

Domstol fäller Skanskas nya hotell

Tvingas börja om på ruta ett.

Akelius har miljardköpt – för 4,04 procent

Bolagets belåningsgrad är 9 procent.

Topplista

Lista: Största uthyrningarna av kontor 2022

Fastighetsvärlden listar här de största uthyrningarna av kontorslokaler i Sverige som rapporterats under 2022, inklusive rådgivare till partnerna.

Tillbaka till förstasidan