Den tidigare chefen polisanmäldes i våras för tjänstefel. Foto: Holger Ellgaard/Wikimedia

Missförhållandena på Slottet pågick under sju år

FV kan avslöja att en tidigare chef för SFV:s fastighetsområde Stockholms Slott har omplacerats. En intern utredning visar att chefen har gjort stora ekonomiska eftergifter mot Kungens ståthållarämbete, auktionerat ut SFV:s inventarier långt under marknadsvärdet samt felaktigt bokfört stora belopp för alkohol och resor.

Fastighetsvärlden har via en polisanmälan tagit del av en intern utredning från Statens Fastighetsverk som gäller missförhållanden inom fastighetsområde Stockholms Slott mellan åren 2012 och 2019.

Uppgifterna inkom till SFV:s ledning hösten 2019, från fem olika uppgiftslämnare via SFV:s visselblåsarfunktion, och ledde till en intern utredning som i våras gick vidare till Polisen.

SFV säger till Fastighetsvärlden att utredningen inte specifikt avser en person – men mycket av ljuset faller på den tidigare chefen som ansvarade för fastighetsområdet SFV Stockholms slott som förvaltar fastigheterna Stockholms slott, Kungliga Hovstallet, Svartsjö slott, Kina- och Drottningholms slott.

”Vissa regelöverträdelser ter sig särskilt allvarliga”, skriver SFV i rapporten – vilket avser hantering av inventarier och handkassor.

Ett tiotal missförhållanden räknas upp och många punkter vittnar om en förvaltningskultur med stora brister på insyn från den dåvarande ledningen – vid tidpunkten var tidigare generaldirektör Björn Andersson den misstänkte chefens överordnade.

Bland annat gjordes en rad tvivelaktiga bokföringar på felaktiga konton. Stora belopp för alkohol, hotell, resor, luncher, middagar är det som främst sticker ut. Enligt FV:s bedömning rör det sig om 100.000-tals kronor. Men då har inte allt redovisats.

Exempel:

• Julgåvor, i form av blommor av kakor, för hela 24.000 kronor har felaktigt bokförts på kontona Övriga verksamhetskostnader respektive Växter och trädplantering. SFV:s riktlinjer säger att en gåva i vissa fall kan ges för 350 kronor, men att det inte ska tolkas som att flera individer inom samma organisation ska erhålla en gåva.

• 2016 och 2017 har Fastighetsområdet bidragit med alkoholhaltiga drycker på taklagsfester för, i de två exempel som nämns, över 30.000 kronor. Kostnaderna har bokförts på kontona för Extern representation respektive Generalentreprenad.

• En intern studieresa till Köpenhamn år 2015, där vin och öl serverades på arbetstid, konterades under Övrigt. Kostnaden var 32.000 kronor och antalet deltagare var mellan 18–22.

Enligt SFV:s egna iakttagelser av redovisningen sticker mängden aktiviteter och kostnadernas omfattning ut.

FV erfar även att den nu omplacerade chefen gjorde stora ekonomiska eftergifter mot Kungahusets Ståthållarämbetet.

Ståthållarämbetet förvaltar den kungliga dispositionsrätten till de kungliga slotten – bland annat Stockholms och Drottningholms slott.

Enligt SFV:s utredning har kostnadsfördelningen mellan SFV och Ståthållarämbetet varit otydlig.

Bland annat har verket granskat tre bygg- och renoveringsprojekt där SFV ska ha sått för merparten av bygg- och renoveringskostnaderna och där gränsdragningslistan för vem som ska betala vad har varit luddigt utformad.

Granskningen visar att hanteringen gällande renoveringskostnaderna skiljer sig åt mellan olika tillfällen. Ibland delas kostnaderna – ibland står SFV för hela notan.

”Skillnaderna skulle kunna tyda på personberoende och subjektiva bedömningar. Frågan som är av principiellt viktig karaktär har inte lyfts till högre instans”, skriver SFV i rapporten.

SFV har inte heller fakturerat Ståthållarämbetet för en årlig provisorisk caféverksamhet där en stor del av vinsten går till Ståthållarämbetet. ”Tumregeln är att om Ståthållarämbetet har inkomsbringande verksamhet i sammanhanget så faktureras kostnader vidare”, skriver SFV i rapporten. Enligt Teknikchefen på fastighetsområdet har det varit otydligt vad som ska faktureras.

Vidare har SFV:s inventarier sålts till personalen långt under marknadsmässiga priser, i form av auktion på fastighetsområdet. Någon sammanställning över auktionens intäkter gjordes heller aldrig. Pengarna lades i en kontantkassa på enheten som saknade kassabokföring.

Den tidigare chefen har även tagit med sig inventarier hem, enligt rapporten.

Resultatet av utredningen bedömdes av SFV i våras kräva polishjälp för att värdera om missförhållandena utgjorde ett brott och om det fanns ytterligare omständigheter som inte hade utretts.

Polisen tog del av rapporten i mars 2020, samt en anmälan om tjänstefel, men beslutade kort därefter att lägga ned utredningen då man ansåg att anmälan saknade konkreta brottspåståenden. Däremot ansåg man att det fanns anledning att anta att trolöshet mot huvudman förövats.

Den tidigare chefen för fastighetsområdet har efter anmälningarna inte längre kvar något chefsansvar men arbetar fortfarande kvar inom myndigheten – på den centrala förvaltningen, som senior expert.

Fler Nyheter från förstasidan

Nya Neobo noteras 10 februari

Det nya bolagen blir ett av det största renodlade noterade bostadsbolagen i Sverige.

Fabege ökar intäkter men tappar värde

Fabege fortsätter att leverera positiva nettouthyrning, med det räckte inte till att hålla uppe värdena under 2022.

MKB förlorade om kriminella vid skjutning

”Nu har vi dragit det här hela vägen”.

Starkt från Vasakronan – men ingen utdelning

188-miljardersbolaget visar nyckeltalen för 2022. Fastighetsvärdena skrevs ner under fjärde kvartalet.

Årets lokalkonsult 2022

Den meriterade juryn har korat en vinnare.

Två har hittat nya hem i Bromma –  totalt 16.000 kvm

Två stora hyresavtal är klara när planer på stor stadsutveckling är på gång.

Intar vad som kan bli stans häftigaste takbar

Fantastisk utsikt över Stockholm.

Lämnar Skanska efter 20 år  – får toppjobb vid Humlegården

Blir fastighets- och uthyrningschef.

Bostadsutvecklare varslar 15 procent av arbetsstyrkan

Uppgifter till FV: Närmare 40 anställda berörs.

Hyr takvåning om 2.600 kvm

Två tredjedelar av den stora projektfastigheten på östra Kungsholmen är nu uthyrd.

Årets affärskonsult 2022

”Det är smickrande, så klart”. Jobbat med fastighetstransaktioner i 20 år.

Zlatan Ibrahimovic köper på Östermalm igen

FV berättar detaljerna. Hela 55 procents värdeuppgång på tre år. Snabb affär.

Kan vinna Mipim Awards

Svenskt bolag: ”Wow, vi är superglada för den här prestigtunga nomineringen”.

57 procent färre sålda för Bonava

Vd:n: ”Vi är mer selektiva när vi startar projekt”.

Tillbaka till förstasidan