Den tidigare chefen polisanmäldes i våras för tjänstefel. Foto: Holger Ellgaard/Wikimedia

Missförhållandena på Slottet pågick under sju år

FV kan avslöja att en tidigare chef för SFV:s fastighetsområde Stockholms Slott har omplacerats. En intern utredning visar att chefen har gjort stora ekonomiska eftergifter mot Kungens ståthållarämbete, auktionerat ut SFV:s inventarier långt under marknadsvärdet samt felaktigt bokfört stora belopp för alkohol och resor.

Fastighetsvärlden har via en polisanmälan tagit del av en intern utredning från Statens Fastighetsverk som gäller missförhållanden inom fastighetsområde Stockholms Slott mellan åren 2012 och 2019.

Uppgifterna inkom till SFV:s ledning hösten 2019, från fem olika uppgiftslämnare via SFV:s visselblåsarfunktion, och ledde till en intern utredning som i våras gick vidare till Polisen.

SFV säger till Fastighetsvärlden att utredningen inte specifikt avser en person – men mycket av ljuset faller på den tidigare chefen som ansvarade för fastighetsområdet SFV Stockholms slott som förvaltar fastigheterna Stockholms slott, Kungliga Hovstallet, Svartsjö slott, Kina- och Drottningholms slott.

”Vissa regelöverträdelser ter sig särskilt allvarliga”, skriver SFV i rapporten – vilket avser hantering av inventarier och handkassor.

Ett tiotal missförhållanden räknas upp och många punkter vittnar om en förvaltningskultur med stora brister på insyn från den dåvarande ledningen – vid tidpunkten var tidigare generaldirektör Björn Andersson den misstänkte chefens överordnade.

Bland annat gjordes en rad tvivelaktiga bokföringar på felaktiga konton. Stora belopp för alkohol, hotell, resor, luncher, middagar är det som främst sticker ut. Enligt FV:s bedömning rör det sig om 100.000-tals kronor. Men då har inte allt redovisats.

Exempel:

• Julgåvor, i form av blommor av kakor, för hela 24.000 kronor har felaktigt bokförts på kontona Övriga verksamhetskostnader respektive Växter och trädplantering. SFV:s riktlinjer säger att en gåva i vissa fall kan ges för 350 kronor, men att det inte ska tolkas som att flera individer inom samma organisation ska erhålla en gåva.

• 2016 och 2017 har Fastighetsområdet bidragit med alkoholhaltiga drycker på taklagsfester för, i de två exempel som nämns, över 30.000 kronor. Kostnaderna har bokförts på kontona för Extern representation respektive Generalentreprenad.

• En intern studieresa till Köpenhamn år 2015, där vin och öl serverades på arbetstid, konterades under Övrigt. Kostnaden var 32.000 kronor och antalet deltagare var mellan 18–22.

Enligt SFV:s egna iakttagelser av redovisningen sticker mängden aktiviteter och kostnadernas omfattning ut.

FV erfar även att den nu omplacerade chefen gjorde stora ekonomiska eftergifter mot Kungahusets Ståthållarämbetet.

Ståthållarämbetet förvaltar den kungliga dispositionsrätten till de kungliga slotten – bland annat Stockholms och Drottningholms slott.

Enligt SFV:s utredning har kostnadsfördelningen mellan SFV och Ståthållarämbetet varit otydlig.

Bland annat har verket granskat tre bygg- och renoveringsprojekt där SFV ska ha sått för merparten av bygg- och renoveringskostnaderna och där gränsdragningslistan för vem som ska betala vad har varit luddigt utformad.

Granskningen visar att hanteringen gällande renoveringskostnaderna skiljer sig åt mellan olika tillfällen. Ibland delas kostnaderna – ibland står SFV för hela notan.

”Skillnaderna skulle kunna tyda på personberoende och subjektiva bedömningar. Frågan som är av principiellt viktig karaktär har inte lyfts till högre instans”, skriver SFV i rapporten.

SFV har inte heller fakturerat Ståthållarämbetet för en årlig provisorisk caféverksamhet där en stor del av vinsten går till Ståthållarämbetet. ”Tumregeln är att om Ståthållarämbetet har inkomsbringande verksamhet i sammanhanget så faktureras kostnader vidare”, skriver SFV i rapporten. Enligt Teknikchefen på fastighetsområdet har det varit otydligt vad som ska faktureras.

Vidare har SFV:s inventarier sålts till personalen långt under marknadsmässiga priser, i form av auktion på fastighetsområdet. Någon sammanställning över auktionens intäkter gjordes heller aldrig. Pengarna lades i en kontantkassa på enheten som saknade kassabokföring.

Den tidigare chefen har även tagit med sig inventarier hem, enligt rapporten.

Resultatet av utredningen bedömdes av SFV i våras kräva polishjälp för att värdera om missförhållandena utgjorde ett brott och om det fanns ytterligare omständigheter som inte hade utretts.

Polisen tog del av rapporten i mars 2020, samt en anmälan om tjänstefel, men beslutade kort därefter att lägga ned utredningen då man ansåg att anmälan saknade konkreta brottspåståenden. Däremot ansåg man att det fanns anledning att anta att trolöshet mot huvudman förövats.

Den tidigare chefen för fastighetsområdet har efter anmälningarna inte längre kvar något chefsansvar men arbetar fortfarande kvar inom myndigheten – på den centrala förvaltningen, som senior expert.

Fler Nyheter från förstasidan

Aktien störtdök – men återhämtar sig nu

Fredagsbörsen inledde med två rysartimmar för Corem där B-aktien dök med 13 procent.

Arnhult: ”Jag känner en viss revansch-lusta…”

Kommenterar det akuta läget och framtiden med Roger Akelius.

Får toppjobb vid Vasakronan

Tar över ansvaret för bestånd värt 12 miljarder kronor.

Folksam köper för 3 miljarder

En av de största styckeaffärerna i CBD någonsin. 145.000 kr/kvm. FV berättar även historien om fastigheten.

Akutaffär: Akelius ny storägare när pressad Arnhult säljer

Kommenterar det överraskande förvärvet. Roger Akelius gjorde även lurigt uttalade för fem dagar sedan.

Topplista

Största affärerna 2022

FV listar de största fastighetsaffärerna som ägt rum hittills i Sverige under 2022.

Historiskt: Hon vinner Ruter Dam

För första gången vinner en kvinna från fastighetsbranschen det prestigefulla priset. Vinnaren ger sina bästa karriärråd.

Fullkomlig slakt på börsen

Tappade mer än 10 procent. Storstryk för Erik Selins och Rutger Arnhults bolag under onsdagen.

Nu endast en kvar ur storköpet – jättarnas gigant

Uthyrningsgraden är uppe i 85 procent. FV summerar även några av de största försäljningarna.

Förvärvar 19.000 kvm från AMF-bolag

Kontorshus i sju våningar. Alldeles bredvid ny station.

”Det finns ingen chans att jag inte vänder skutan”

Åhléns nya ägare Ayad Al–Saffar om taktiken för framtiden.

Hyr högst upp i Katarinahuset

Atrium Ljungberg har tecknat två nya avtal vid Slussen.

Realplay

Risken för nedgradering uppenbar

Obligationsmarknaden är ett fortsatt gungfly för fastighetsmarknaden

Årets finalister i Sweden Green Building Awards

Redan nu står det klart att ett fastighetsbolag vinner en klass.

Tillbaka till förstasidan