SBB visar nyckeltalen för 2020

Snabbväxande SBB visar starka nyckeltal för 2020. Men nämner inte läget i budkampen om Entra alls, förutom i historiken om att man lagt ett bud.

Castellum har meddelat att man dragit sig ur kampen om det norra 55-miljardersbolaget där Balder, lite från sidan, lagt belag på 25 procent av aktierna och därmed är dubbelt så stor ägare som den näst största investeraren.

SBB har ökat hyresintäkterna med mer än 150 procent det senaste året och driftöverskottet har ökat kraftigt. Det framgår av bolaget bokslutskommuniké. Utdelningen höjs från 0,60 kronor till 1,00 kronor.

SBB:s fastighetsvärde närmar sig 100 miljarder kronor. Vid årsskiftet var beståndet värderat till 90 miljarder kronor.

Nyckeltalen för SBB 2020:

 • Hyresintäkterna ökade till 5 121 mkr (1 996).
 • Driftsöverskottet ökade till 3 479 mkr (1 265).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var 2 232 mkr (653).
 • Resultat före skatt ökade till 10 341 mkr (3 137), varav:
   • Förvaltningsresultatet ingår med 2 474 mkr (645). I förvaltningsresultatet ingår kostnader för förtidslösen av lån och andra engångsrelaterade kostnader om -251 mkr (-280).
   • Värdeförändringar fastigheter ingår med 8 542 mkr (2 453).
   • Värdeförändring avseende finansiella instrument ingår med -207 mkr (39).
 • Periodens resultat uppgick till 9 084 mkr (2 624) efter uppskjuten skatt om -1 092 mkr (-479) och aktuell skatt om -165 mkr (-34), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om 6,41 kr (2,97).
 • Fastighetsportföljens värde uppgick till 90,2 mdkr (79,5).
 • Långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) var 37 505 mkr (24 855), motsvarande 28,21 kr (20,04) per aktie.
 • Styrelsen föreslår utdelning om 1 kr (0,60) per stamaktie A och B och utdelning om 2 kr (2) per stamaktie D att delas ut kvartalsvis.

Vd Ilija Batljan:

– SBB:s tillgångar tillhör de mest eftertraktade i en lågräntemiljö där investerare letar efter stabil och trygg avkastning. Trygga och stabila hyresintäkter från vår motståndskraftiga portfölj med lågrisktillgångar i form av svenska hyresrätter och nordisk socialinfrastruktur i form av bland annat äldreboende, skolor, förskolor och LSS-fastigheter är en fantastisk bas. Det som levererar värdeskapandet är vårt team och vår plattform med fullskalig infrastruktur för tillväxt och exekvering av våra tre value-add-strategier: fastighetsutveckling, renoveringar/investeringar och transaktioner. Tillsammans levererar dessa fyra värdeskapande områden för 2020 ett resultat före skatt om 10 341 mkr och ett resultat efter skatt om 9 084 mkr. Efter avdrag för resultat hänförligt till preferensaktier, D-aktier, hybridobligationer och minoritetsandel uppgick periodens resultat till 6,41 kr per stamaktie A och B.

Fler Nyheter från förstasidan

Grand Hôtel sålt

Priset: ca 3,6 miljarder, motsvarande 125.000 kr/kvm. En av de största styckeaffärerna någonsin.

Genesta miljardköper landmärke från Castellum

Ankarhyresgästen flyttar ut. 66 procent vakant.

Tar plats i Oscars styrelse

Entreprenör tar plats i det omstartade bolagets styrelse.

Esteas snabbväxare köper igen – nått totalt 2,3 miljarder

Fortsätter att bygga bestånd genom ett flertal affärer.

Balder och Skanska satsar vid ny playa i syd

Erik Selin: ”Vi ser stora utvecklingsmöjligheter och vi har fått ett trevligt och professionellt bemötande.”

Catella uppmärksammar märklig finansieringseffekt

Kan både strypa utlåning och innebära räntehöjningar

Skola hyr i tidigare Swedbankhus

Köptes som möjligt bostadsprojekt men fortsätter att locka lokalhyresgäster. Hyr ut inom tullarna i Stockholm.

Anders Lago lämnar HSB – tidigare S-topp kan ersätta

Flera föreningar står bakom en nominering till efterträdare. Valberedningen förestår dock en annan person.

Nyfosa vill busa för miljarder utomlands

Gått ihop med partner. Målet är 7 miljarder inom fem, år. ”Vi har en pipeline med affärer som vi utvärderar”.

JLL rekryterar fyra

Värvar från C&W, Croisette och Savills.

Öppnar flaggskeppsbutik vid Sergels torg

FV berättar om två uthyrningar direkt vid Sergels torg.

Newsec värvar två från Savills

Planerar att fortsätta växa teamet ytterligare under året.

Köper för 300 mkr i Alvik

Nära tunnelbanan. 1,6 miljoner kronor per lägenhet.

SBB i mål med köp för 9 mdr – årets största affär klar

Tagit kontroll över 97 procent. FV berättar om beståndet och att delar kan komma att säljas.

Tillbaka till förstasidan