SBB visar nyckeltalen för 2020

Snabbväxande SBB visar starka nyckeltal för 2020. Men nämner inte läget i budkampen om Entra alls, förutom i historiken om att man lagt ett bud.

Castellum har meddelat att man dragit sig ur kampen om det norra 55-miljardersbolaget där Balder, lite från sidan, lagt belag på 25 procent av aktierna och därmed är dubbelt så stor ägare som den näst största investeraren.

SBB har ökat hyresintäkterna med mer än 150 procent det senaste året och driftöverskottet har ökat kraftigt. Det framgår av bolaget bokslutskommuniké. Utdelningen höjs från 0,60 kronor till 1,00 kronor.

SBB:s fastighetsvärde närmar sig 100 miljarder kronor. Vid årsskiftet var beståndet värderat till 90 miljarder kronor.

Nyckeltalen för SBB 2020:

 • Hyresintäkterna ökade till 5 121 mkr (1 996).
 • Driftsöverskottet ökade till 3 479 mkr (1 265).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var 2 232 mkr (653).
 • Resultat före skatt ökade till 10 341 mkr (3 137), varav:
   • Förvaltningsresultatet ingår med 2 474 mkr (645). I förvaltningsresultatet ingår kostnader för förtidslösen av lån och andra engångsrelaterade kostnader om -251 mkr (-280).
   • Värdeförändringar fastigheter ingår med 8 542 mkr (2 453).
   • Värdeförändring avseende finansiella instrument ingår med -207 mkr (39).
 • Periodens resultat uppgick till 9 084 mkr (2 624) efter uppskjuten skatt om -1 092 mkr (-479) och aktuell skatt om -165 mkr (-34), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om 6,41 kr (2,97).
 • Fastighetsportföljens värde uppgick till 90,2 mdkr (79,5).
 • Långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) var 37 505 mkr (24 855), motsvarande 28,21 kr (20,04) per aktie.
 • Styrelsen föreslår utdelning om 1 kr (0,60) per stamaktie A och B och utdelning om 2 kr (2) per stamaktie D att delas ut kvartalsvis.

Vd Ilija Batljan:

– SBB:s tillgångar tillhör de mest eftertraktade i en lågräntemiljö där investerare letar efter stabil och trygg avkastning. Trygga och stabila hyresintäkter från vår motståndskraftiga portfölj med lågrisktillgångar i form av svenska hyresrätter och nordisk socialinfrastruktur i form av bland annat äldreboende, skolor, förskolor och LSS-fastigheter är en fantastisk bas. Det som levererar värdeskapandet är vårt team och vår plattform med fullskalig infrastruktur för tillväxt och exekvering av våra tre value-add-strategier: fastighetsutveckling, renoveringar/investeringar och transaktioner. Tillsammans levererar dessa fyra värdeskapande områden för 2020 ett resultat före skatt om 10 341 mkr och ett resultat efter skatt om 9 084 mkr. Efter avdrag för resultat hänförligt till preferensaktier, D-aktier, hybridobligationer och minoritetsandel uppgick periodens resultat till 6,41 kr per stamaktie A och B.

Fler Nyheter från förstasidan

Adam Backström har gått ur tiden

Framgången med bostadsinvesteringar drev honom ur landet.

Jätten öppnar för ett högre affärstempo

Flera anledningar till förändringar.

Affärsanalys

Volymhandel till lågpris

Lukas Theander på Savills analyserar en affär med en handelsfastighet i Stockholmsområdet.

Bianca Ingrossos CAIA hyr av Humlegården nära Stureplan

Fick 30 lokalförslag. ”Vi hoppas locka många framtida talanger att jobba hos oss”.

Bröder oense: Fem fastigheter säljs på auktion

Fem flerfamiljshus auktioneras ut. FV berättar om beståndet.

Köper för hela 1,6 miljarder – nytt landmärke ingår

Ett känt och prisbelönt landmärke ingår i affären, liksom en utmanande fastighet.

Bastards erövrar landet – tar över efter McDonalds

Läs om vilka orter, fastigheter och fastighetsägare som är aktuella för snabbväxande Bastard Burgers. En av lokalerna finns mitt i Stockholm. Tagit över efter tre McDonalds.

Reser 9 miljarder kronor till "ständig" fond

Fokus på bostäder, samhällsfastigheter och logistik.

Aros dubblat försäljningen – siktar på börsen under Q2

”En rekordstark försäljning och ett väsentligt förbättrat resultat”.

C&W värvar tre efter tappet

Anställt tre nya medarbetare.

Hyr helt hus vid Odenplan

Tecknat hyreskontrakt om nästan 4.000 kvm. Savills bakom uthyrningen.

Nu vill han robotisera uthyrningsprocessen

Lämnar konsultbolag för egen satsning.

Köper för 720 mkr i Barkarby

Ny stor bostadsaffär.

Vann kamp om Synsam

Hyr ut 8.100 kvm. Köpte fastigheter från statliga Vasallen 2011.

Tillbaka till förstasidan