Pangea ser flera potentiella säljare under 2017

Mindre kontorsytor i Stockholm. Nordiska fastighetsmarknaden förväntas vara stark under 2017, enligt Pangea Property Partners rapport Real Estate Outlook 2017. Speciellt för kontorslokaler i Stockholm och Oslo väntas hyresökningar, där bristen på kontorslokaler driver på fortsatta uppgångar.

– Det är en unik situation. I båda städerna kommer den totala kontorsytan att minska under de närmaste åren, samtidigt som efterfrågan ökar, säger Joakim Arvius, projektledare och partner på Pangea Property Partners.

Stockholmsprognosen är att närmare 300.000 kvm kontorsyta kommer att konverteras till annan användning under 2017 och 2018, i jämförelse med den bedömda nyproduktionen för kontor som ligger runt 220.000 kvm. Det ger ett underskott på 80.000 kvm.

– Kontorsytan som försvinner är visserligen sämre än nyproduktionen, så det är inte helt jämförbart, men bidrar ändå till en obalans och fortsatt press på hyrorna. Vakansgraden är redan rekordlåg, enligt Joakim Arvius.

Pangea ser flera motiverade säljare, exempelvis fastighetsfonder vid slutet av sin investeringshorisont, stora fastighetsbolag som vill renodla sitt bestånd, privata investerar som vill sälja innan marknaden eventuellt vänder samt att det finns ett säljfokus bland kommuner under 2017, innan valåret 2018.

– Den starka efterfrågan på fastigheter som vi har sett senaste åren kombineras nu med fler motiverade säljare, säger Mikael Söderlundh, partner och analyschef på Pangea Property Partners.

Skillnaden i avkastningskrav mellan bättre och sämre fastigheter kommer att öka under 2017, skriver Pangea i sin rapport. Avkastningskraven på sekundära fastigheter stiger på grund av dyrare finansiering, medan avkastningskraven på kvalitetsobjekt hålls nere tack vare stort köpintresse och förväntningar på fortsatta hyreshöjningar.

Fastighetsvärlden 2017-02-06

Fler Nyheter från förstasidan

Hyressmäll för enfastighetsbolag

Stor klädkedja klarar inte att betala hyran.

Klart: Köper Postens HK

Affären klar. Läs mer om köparen.

Topplista

Största affärerna 2020

FV har här sammanställt de hittills största fastighetstransaktionerna under 2020. Vi berättar även vilka rådgivare som varit inblandade.

Stordalen: ”Inget jäkla virus ska knäcka oss”

Kommer att tacka nej till flera erbjudanden framöver.

FV dokument om 24 sidor – 30 år sedan Kraschen

Delar av fastighetssverige har tvärnitat. Coronakrisens effekter på marknaden har både likheter och olikheter med den stora Kraschen för 30 år sedan. Vi återpublicerar här en uppmärksammad artikelserie i tre delar ur magasinet som nu finns att ladda ner som pdf.

”Tusentals handlare kan tvingas stänga igen”

”Substantiella hyreslättnader är en förutsättning för att många handelsföretag ska överleva krisen.”

Brutala investeringen får en ny vinge

870 kvadratmeter lokaler. Se bilder.

Säljer för 1,7 miljarder

Selin-ägda bolaget är köpare. Det här ingår i storaffären.

Areim erbjuder fri hyra

Agerar för drabbade hyresgäster under coronakrisen.

Nya Tango växer med två

Senior analyst och grafisk designer rekryteras när rådgivarna växer.

Affär om 105.000 kvm pausas

”Den klokaste vägen framåt för oss är att pausa affären”.

Porträtt

Allt från flyg till badhus

Det ryms allt från badhus till flygplan inom Tagehus investeringar. Men det är fastigheterna som är i fokus när Johan Ljungberg styr tredje generationens företagsbygge in i framtiden.

Bonnier gör ännu ett köp på ny marknad

23.000 kvm ingår. Fastighetsvärdet uppgår till cirka 710 miljoner kronor.

Ska sälja allmännytta för en miljard – två paket

Det här ingår i första paketet försäljningar.

Tillbaka till förstasidan