Oscar Engelbert: ”Vi är i en omvänd räntesituation”

7-miljardersbolaget Oscar Properties bygger vidare mot målet på 20 miljarder. När många andra får höjda ränteutgifter ser bolaget istället fram emot lägre sådana.

Annons

Nyckeltalen för Oscar Properties under första kvartalet:

  • Nettoomsättningen uppgick till 115,5 mkr (27,6).
  • Driftnettot uppgick till 68,0 mkr (11,9).
  • Värdeförändring fastigheter uppgick till 25,5 mkr (29,9).
  • Rörelseresultatet uppgick till 56,0 mkr (21,7)
  • Periodens resultat uppgick till 33,4 mkr (64,5).
  • Resultat per stamaktie uppgick till 0,24 kronor (1,57).
  • Likvida medel uppgick till 86,1 mkr (102,0).
  • Soliditeten uppgick till 31,5 procent (30,6).

I ett rejält lång vd-ord kommenterar Oscar Engelbert bolagets verksamhet och det första kvartalet:

– Under årets första kvartal har vi tagit ytterligare kliv i att stärka vår position som ett renodlat fastighetsförvaltande bolag med stabila kassaflöden. Uthyrningen har tagit ordentlig fart och vår finansiella ställning har stärkts ytterligare med fortsatt bra nyckeltal avseende LTV och soliditet. Oscar Properties hyresintäkter är kopplade till KPI och därmed inflationssäkrade. Den relativt sett höga inflationen i Norden medför en starkare tillväxt av bolagets hyresintäkter, vilket gör att vi är i en god sits trots en utmanande värld just nu.

– Under det första kvartalet genomförde vi en så kallad tap issue om 250 miljoner kronor för att refinansiera dyrare skuld, vilket förbättrat intjäningen med 13 miljoner kronor på årsbasis. Den årliga intjäningen med det vi tillträtt och signerat motsvarar nu 121 miljoner. Det huvudsakliga fokuset under första kvartalet har varit förvaltningen. Att sätta våra hyresgäster i fokus, och därav minska vakanser, är den viktigaste pusselbiten i att bygga en starkare position som fastighetsförvaltare. Framför allt i tuffare tider. Det är en kompetens och erfarenhet som genomsyrar vår organisation. Utöver vårt tydliga fokus på förvaltning, har vi som ambition att fortsätta sänka våra finansiella kostnader och att utveckla byggrätter inom det befintliga beståndet. Det är dessa tre områden som vi kommer fortsätta att arbeta hårt med under årets gång.

Oscar Engelbert fortsätter:

– Vi är väl positionerade för fortsatt tillväxt genom en erfaren förvaltningsorganisation och ekonomifunktion. Våra hyresavtal är indexreglerade, vilket innebär att hyror höjs i samma takt som inflationen. Det ger oss en hedge mot räntehöjningar, och säkerställer en bibehållen hög avkastningsnivå.

– Till skillnad från de flesta andra fastighetsbolagen befinner vi oss i en omvänd räntesituation där vi sitter med höga räntor. Vi har under kvartalet lyckats sänka våra finansieringskostnader, och ser mer potential därtill. Vår finansiering är fortfarande relativt dyr. I takt med att vi lyckas refinansiera och optimera vår bankfinansiering, kommer de finansiella kostnaderna att minska ytterligare.

– En annan viktig del i vårt arbete avser att utveckla vår befintliga fastighetsportfölj. Just nu arbetar vi intensivt med att ta fram bygglov och planer för byggrätterna i Västberga och Älvsjö som uppgår till 23 000 kvadratmeter. Denna process innefattar i ett första skede att säkerställa hyresgäster, för att i ett nästa skede påbörja byggnationen. Sammanlagt förväntas denna utbyggnad motsvara nära 1,2 miljarder kronor i fastighetsvärde.

– Under kvartalet har vi avtalat om ytterligare förvärv med ett underliggande värde om 416 mkr som är i linje med vårt arbete att nå 20 miljarder kronor i fastighetsvärde i slutet av 2024. Bland annat geomfördes ett finansieringsvillkorat förvärv av tre kommersiella fastigheter i industriområdet Veddesta i Järfälla med ett överenskommet fastighetsvärde om 217 miljoner kronor, efter avdrag för latent skatt. Fastigheternas gemensamma driftnetto uppgår till 13,2 miljoner kronor. Förvärvet avser två industrifastigheter och en mixfastighet, med en total uthyrbar area om knappt 8 000 kvadratmeter. Sammantaget ökar detta Oscar Properties årliga intjäningsförmåga med 8 miljoner kronor.

Engelbert avslutar med:

– Företaget befinner sig i en händelserik fas, där den nya inriktningen börjar visa resultat. Vi fortsätter vår resa mot ett fastighetsbestånd på 20 miljarder kronor i slutet av 2024, där segmenten kontor, industri och lager/logistik ska motsvara 30 procent vardera. Det gör vi genom att identifiera och genomföra rätt typ av förvärv – som överstiger avkastningsnivåer om 5,5% och som bidrar till att förlänga våra genomsnittliga kontraktstider.

– Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare, aktieägare och andra i vår närhet som är med oss på den här resan. Vi har ett starkt momentum som vi ser fram emot att bygga vidare på under året.

Fler Nyheter från förstasidan

Porträttet

Seglatsen som ändrade allt

Bengt Malmegård om yoga, affärerna, och att fortsätta bygga för framtiden.

Listor: Högsta priserna för markanvisningar 2023

Fem högsta priserna i huvudstaden och fem högsta utanför. Se vilka som förvärvat.

Balder lämnat Ryssland – Lindeborg kämpar

Fem svenska fastighetsbolag nu i mål med planen att lämna Ryssland.

Byggstartar 20 våningar – blir Sollentunas högsta

Nästan hälften av bostäderna i höghusprojektet har bokats av köpare.

Rekryterarna spanar…

Hur ser det ut med rekryteringar kopplade till teknisk kompetens, och vart är marknaden på väg? Real Competence utreder.

Erik Nyman till JLL

Rekyterat ny head of research.

En av Stockholms allra största till salu

FV berättar om en riktigt stor försäljning som kan vara på gång. Svår marknad testas på riktigt.

Största markanvisningar för lokaler under 2023

Högsta priserna och största volymerna redovisas.

Bildextra: CA satsar på exklusiva kanalvillor

Pris: 25–31 miljoner. ”Liknar inget annat du kan hitta i Sverige”.

Stockholm och Norrland i topp – och botten

Ny statistik från SCB. FV listar snabbväxarna.

Ramboll söker nya kontor

Vasakronan och Platzer kan tappa stor hyresgäst i Stockholm respektive Göteborg.

Affär för hela 180.000 kr/kvm i city

Hög köpeskilling när fastighet i centrala Stockholm byter ägare.

Advokatbyrå i city flyttar

Flyttar till fastighetsbolagets storköp.

De mest aktiva kommunerna kring markanvisning

Mindre och hårdsatsande kommun intar andraplatsen.

Tillbaka till förstasidan