Ökade hyresintäkter och resultat för Emilshus

Emilshus växte under 2023 i både intäkter och resultat och bolaget tror att resultatet kommer att växa ännu mer under 2024.

Annons

För helåret 2023 ökade Emilshus hyresintäkterna med 31 procent till 593 miljoner kronor samtidigt som förvaltningsresultatet ökade med 28 procent till 233 miljoner kronor.

Under det fjärde kvartalet ökade intäkterna ökade med 11 procent till 147 miljoner kronor (132), varav ökningen i jämförbart bestånd var 13 procent (–9). Förvaltningsresultatet ökade med 28 procent till 57 miljoner kronor (44)

– Bolaget har ett bra utgångsläge inför 2024, både operativt och finansiellt. Vi har kapacitet och vilja att fortsätta att växa genom effektiviseringar och förbättringar av vårt befintliga fastighetsbestånd samt genom fastighetsförvärv som möter Emilshus kvalitetskrav. Emilshus tillväxtresa fortsätter, alltid med lönsamhet i fokus, skriver vd Jakob Fyrberg i rapporten.

För 2024 beräknas förvaltningsresultatet uppgå till 270 miljoner kronor.

Emilshus nyckeltal för 2023:

  • Intäkterna ökade med 31 % till 593 miljoner kronor (454), varav ökningen i jämförbart bestånd var 12 % (4).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 28 % till 233 miljoner kronor (182).
  • Förvaltningsresultatet per stamaktie ökade med 16 % till 2,05 kronor per stamaktie (1,76).
  • Årets resultat uppgick till 33 miljoner kronor (311), vilket motsvarar –0,09 kronor per stamaktie (3,36).
  • Värdejustering av förvaltningsfastigheter påverkade resultatet med –43 miljoner kronor (99).
  • Värdejustering av finansiella instrument påverkade resultatet med –112 miljoner kronor (125).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital ökade med 30 % och uppgick till 196 miljoner kronor (151).
  • Nettoinvesteringarna uppgick till 255 miljoner kronor, varav 199 miljoner kronor avsåg fastighetsförvärv

Styrelsen föreslår att ingen utdelning på stamaktier lämnas för verksamhetsåret 2023. Vidare föreslår styrelsen en utdelning om 2,00 kronor per preferensaktie med kvartalsvis utbetalning om 0,50 kronor per preferensaktie. Utdelningsförslaget är i enlighet med Emilshus utdelningspolicy.

Fler Nyheter från förstasidan

Arena i svårt område åter på tapeten

Kan placeras på fastighet med flera stora projekt på gång.

Älvsjö, P.A.C.E, ny stadsdel.

Vill skapa ny stadsdel i Älvsjö – helt byggd i trä

Förslag: Kvartersstad i klassisk stil. 5.000 bostäder och 10.000 arbetsplatser.

Förvaltarens första stora nya sedan 80-talet

”Trots ett omvärldsläge som gör att många byggen står still tar vi ansvar och fortsätter att utveckla”.

Kritik mot landshövdingen

Anklagas för att vilja styra frågor inom byggnation och exploatering.

Topp lämnar Skanska

Slutar efter 18 år. FV berättar om nya jobbet. Danielsson: ”Jag önskar honom all lycka till i framtiden”.

Barings säljer snabbt till Kappahl för 600 miljoner

Säljer lyckat innehav – men vill egentligen köpa mer. Dubbelsmäll för annat fastighetsbolag.

Vectura förvärvar byggrätter om 50.000 kvm

Fortsätter att hålla ett rejält högt affärstempo.

Fastator tar nedskrivning på 69 miljoner

Läs om turerna och den aktuella fastigheten – i kanonläge på Södermalm.

Sparbössan köper grannhus på Östermalm

Omfattar 2.800 kvm kontor och fransk bistro med vinbar i gatuplan.

Så stora är bolagen på sociala medier

Balder, Castellum och Vasakronan är störst av fastighetsbolagen på sociala medier. Men är det viktigt att synas i sociala kanaler?

Rapport: Läge och moderna kontor lockar allt mer

Balans mellan utbud och efterfrågan i Stockholms CBD. Vakansgraden fortsätter stiga på de flesta delmarknader.

“Lyssna på marknaden och på oss fastighetsägare”

Branschen samlades på FV:s seminarium Fastighetsdagen Uppsala.

Byggnaden som vann Kasper Salin-priset

Träbygge fick åtråvärt arkitektpris.

Tillbaka till förstasidan