Offensiv väntar efter stor fusion

Ljungberggruppen köper Atrium och bildar ett av Sveriges största fastighetsbolag inriktat på handel och kontor. Bolaget kommer att ha fastigheter till ett värde om 15 miljarder. - Vi är intresserade av ytterligare förvärv, säger Anders Nylander (bilden) till Fastighetsvärlden som svar på frågan om bolaget är en möjlig spekulant när Stockholms stad ska sälja Centrumkompaniet.

Det nya bolaget kommer att ha en belåningsgrad på knappt 48 procent och kommer att kunna driva flera utvecklingsprojekt med kraft. Den gemensamma projektportföljen omfattar satsningar för fem miljarder. VD för det nya bolaget blir Ljungberggruppens nuvarande VD Anders Nylander och Laszlo Kriss  som är VD för Atrium föreslås bli styrelseordförande.
Den offensiva satsningen på egna projekt utesluter inte ytterligare förvärv.
– Vi är intresserade av ytterligare förvärv, säger Anders Nylander till  Fastighetsvärlden som svar på frågan om bolaget är en möjlig spekulant när Stockholms stad ska sälja Centrumkompaniet.
Den nu genomförda affären var på tapeten redan för två år sedan men då kunde inte ägarna enas. För tre månader sedan togs nya kontakter mellan bolagen och nu gick det bättre. Tekniskt sker sammangåendet på så vis att Ljungberggruppen förvärvar samtliga aktier i Atrium för 4,1 miljarder. Som betalning erlägger Ljungberggruppen 17,9 miljoner nyemitterade aktier av serie B i Ljungberggruppen. Leimdörfer har varit rådgivare till Ljungbergsgruppen.
Fastighetsvärlden Idag 2006-10-18

Fler Nyheter från förstasidan

Topplista

Största affärerna 2020

FV har här sammanställt de hittills största fastighetstransaktionerna under 2020. Vi berättar även vilka rådgivare som varit inblandade.

Stordalen: ”Inget jäkla virus ska knäcka oss”

Kommer att tacka nej till flera erbjudanden framöver.

FV dokument om 24 sidor – 30 år sedan Kraschen

Delar av fastighetssverige har tvärnitat. Coronakrisens effekter på marknaden har både likheter och olikheter med den stora Kraschen för 30 år sedan. Vi återpublicerar här en uppmärksammad artikelserie i tre delar ur magasinet som nu finns att ladda ner som pdf.

”Tusentals handlare kan tvingas stänga igen”

”Substantiella hyreslättnader är en förutsättning för att många handelsföretag ska överleva krisen.”

Brutala investeringen får en ny vinge

870 kvadratmeter lokaler. Se bilder.

Säljer för 1,7 miljarder

Selin-ägda bolaget är köpare. Det här ingår i storaffären.

Areim erbjuder fri hyra

Agerar för drabbade hyresgäster under coronakrisen.

Nya Tango växer med två

Senior analyst och grafisk designer rekryteras när rådgivarna växer.

Affär om 105.000 kvm pausas

”Den klokaste vägen framåt för oss är att pausa affären”.

Porträtt

Allt från flyg till badhus

Det ryms allt från badhus till flygplan inom Tagehus investeringar. Men det är fastigheterna som är i fokus när Johan Ljungberg styr tredje generationens företagsbygge in i framtiden.

Bonnier gör ännu ett köp på ny marknad

23.000 kvm ingår. Fastighetsvärdet uppgår till cirka 710 miljoner kronor.

Ska sälja allmännytta för en miljard – två paket

Det här ingår i första paketet försäljningar.

Almedalsveckan ställs in

Besked från Region Gotland och huvudarrangörerna.

Grönt ljus för Sagax största satsning någonsin

Kan bygga 55.000 kvm vid ett nytt supernav. Se bilder.

Tillbaka till förstasidan