Joanna Berg, Nrep och Anders Österberg, Stockholms stad.

Nrep ska utveckla Södra Järva

Nrep kan tilldelas markreservation i Södra Järva för det som blir ett av Stockholms stads största stadsutvecklingsprojekt. Preliminärt räknar man med att det kan bli ungefär 1.000 nya bostäder.

Annons

Fokus Järva är ett av Stockholms stads största stadsutvecklingsprojekt och omfattar både södra och norra Järva. Som en del av arbetet sökte exploateringskontoret en samarbetspartner för att tillsammans med staden studera och skissa på en struktur som bidrar till en värdeskapande stadsutveckling i södra Järva med fokus på samverkan för en socialt hållbar utveckling.

– Nreps ansökan genomsyras av en god platsförståelse och ett genuint engagemang för den sociala och ekologiska hållbarheten som behövs. Projektet tar avstamp i behovet av att knyta samman Järva, säger Anders Österberg, biträdande finansborgarråd och ordförande för exploateringsnämnden, Stockholms stad i en kommentar.

Urvalet har skett genom ett jämförelseförfarande och efter att ärendet tagits upp i exploateringsnämnden kan Nrep tilldelas en tidig markreservation. Nrep kommer att ansvara för utvecklingen av Rinkebydalen, dalgången som kopplar samman skogen med bron, samt södra Spångadalen som kopplar samman Rinkeby med Tensta. I nuvarande skede omfattar det cirka 1000 bostäder bestående av cirka 200 bostadsrätter och 1000 hyresrätter med tillhörande service.

– Gemensamt vill vi bygga vidare på Södra Järvas styrkor och genom ny strukturplan öka platsens attraktivitet och trygghet samt säkra genomförandet av utvecklingen, säger Joanna Berg, affärsutvecklingschef, Nrep.

Beslutet om markreservation kommer att tas i exploateringsnämnden den 22 februari.

Exploateringskontoret bedömer att arbetet med strukturskissen kommer att pågå i cirka 12 månader. Detaljplaneprocesserna för de olika delområdena planeras att inledas successivt efter det att strukturskissen är framtagen och markanvisningarna varit uppe för beslut i exploateringsnämnden, preliminärt våren 2025.

Nrep har redan idag en stark förankring i Västerort som fastighetsägare av Vällingby Centrum och en kommersiell fastighet i Vinsta samt utveckling av 100 bostäder i Nälsta och 145 hyresbostäder under produktion i Bromstensstaden. Dessutom är Nrep huvudägare i Klövern med 1450 planerade bostäder i Kista.

Fler Nyheter från förstasidan

Mest lästa på sajten – minns du de stora nyheterna

Ett händelserikt första halvår inom fastighetsbranschen. FV listar de 24 mest lästa artiklarna.

NCC och Liseberg i avtal för återuppbyggnad

Nytt datum för öppning av Oceana. Läs om planerna.

Corem tillförs miljard

Beslut om en riktad nyemission.

Lyssna på fastighetspoddar i hängmattan

FV tipsar om några olika intressanta poddar.

Grönt ljus för Stordalens nya hotell

Nytt hotell längs ostkusten.

Oscars framtida klenod försatt i konkurs

Inköptes med stora projektplaner. Strax utanför tullarna i Stockholm.

NCC kopierar Skanska – helt ofrivilligt

Investerat nästan 10 miljarder. FV berättar om läget för de olika kontorsprojekten.

Castellums vd: ”Vi känner en spirande optimism”

Positiv nettouthyrning och ett driftsöverskott som ökar med 5,2 procent.

Klarabo och Diös i byte

Fyra fastigheter ingår. Totalt drygt 200 miljoner kronor.

Selins jättefängelse blir ännu större

Ett fåtal av landets anstalter har privat fastighetsägare.

Corem nu långt över hälften i segt och spektakulärt

Investeringar om hela 3 miljarder kronor mitt på Manhattan. Har möjligheter för ett tredje stort projekt. Läs om hyresnivåerna.

Kuylenstierna säljer allt

Valt att gå med på kravet.

Catena avyttrar för 600 mkr

Avyttrar fastighet om nästan 50.000 kvm lokaler.

Här finns Stockholms takbarer

Mat och dryck på stadens hustak har blivit en allt vanligare syn i Stockholm. Fastighetsvärlden har listan på var både gamla och nya takbarer.

Tillbaka till förstasidan