Obos koncernchef Daniel Kjørberg Siraj.

Minskat resultat för Obos – 41% osålda bostäder

Obos redovisar ett minskat resultat.
– I både Sverige och Norge var Obos en av aktörerna med högst byggnadstakt, men resultatet visar tydligt att det var ett tufft år, säger Obos koncernchef Daniel Kjørberg Siraj.

Annons

OBOS byggstartade 1 685 bostäder under det gångna året, en minskning från 3 923 bostäder under 2022. Vid utgången av 2023 hade OBOS totalt 5 678 bostäder under produktion, varav 59 procent är sålda.

– Betydligt lägre bostadsförsäljning och försvagad projektlönsamhet till följd av ökade finansierings- och byggkostnader gör att vi måste anpassa vårt bostadsbyggande. Vi har fortfarande många bostäder under produktion och tror att det kommer finnas både ett behov och en efterfrågan av nya bostäder när räntorna har toppat och marknaden har stabiliserats. Vi har därför byggstartat flera projekt trots lägre marginaler och lägre andel sålda bostäder vid byggstart, säger Siraj.

Siraj ser nu en viss optimism i försäljningen av nya bostäder, men räknar med att även 2024 kommer att präglas av relativt låg försäljning och byggstart av nya bostäder.

-Vi tror att vi har nått botten på marknaden för nya bostäder, men försäljningen och byggstarterna kommer under en period fortfarande att vara lägre än vad vi har varit vana vid före räntehöjningarna. OBOS har många attraktiva tomter och kommer snabbt att kunna erbjuda ett brett och varierat utbud av bostäder så länge byggkostnaderna är acceptabla. Vi arbetar aktivt med att förbereda projekt för försäljning och byggstart. Vi planerar också att erbjuda en ökad andel delat ägande i våra projekt för att möjliggöra snabbare försäljningar och därmed öka takten i byggandet, säger han.

OBOS resultat före skatt uppgick till 700 miljoner NOK 2023 – en minskning med 881 miljoner NOK jämfört med 2022. Resultatförsämringen beror till stor del på nedskrivningar av marknadsvärdet på OBOS kommersiella fastigheter och räntesäkringsinstrument, som totalt påverkade resultatet negativt med 754 miljoner NOK. Därutöver är resultatet från bostadsutvecklingen svagare.

Resultat före skatt för fjärde kvartalet 2023 uppgick till -784 miljoner NOK, en minskning med 1 246 miljoner NOK jämfört med samma period föregående år. Även här påverkades resultatet av nedskrivningar av marknadsvärdet på kommersiella fastigheter och räntesäkringsinstrument.

OBOS koncernchef Daniel Kjørberg Siraj påpekar att den underliggande verksamheten totalt sett är 88 miljoner NOK bättre än föregående år, med ett resultat före räntor, skatt och avskrivningar på materiella och immateriella tillgångar (EBITDA) på 1 919 miljoner NOK.

-Det är ingen tvekan om att 2023 var ett krävande år för oss. Förutom nedskrivningar av kommersiella fastigheter påverkades resultatet även negativt av lägre resultat inom bostadsutveckling och högre finansiella kostnader. Bostadsförsäljningen och antalet byggstarter är också betydligt lägre, vilket kommer att påverka vårt resultat under de kommande åren, eftersom bostäder redovisas i resultaträkningen när de färdigställs och överlämnas till köparen, säger Siraj.

Under 2023 sålde OBOS 1 587 bostäder brutto*, en minskning från 2 830 bostäder under 2022. Detta representerar 1 349 bostäder netto, varav nära hälften, 630, i Sverige.

I Sverige presenterade även OBOS, tillsammans med Stockholm Stad, det vinnande bidraget för Stadsljus i december. Stadsljus kommer med sina 30 våningar bli ett nytt landmärkte 110 meter över havet och bestå av runt 300 bostäder i olika storlekar.

Fler Nyheter från förstasidan

Arena i svårt område åter på tapeten

Kan placeras på fastighet med flera stora projekt på gång.

Älvsjö, P.A.C.E, ny stadsdel.

Vill skapa ny stadsdel i Älvsjö – helt byggd i trä

Förslag: Kvartersstad i klassisk stil. 5.000 bostäder och 10.000 arbetsplatser.

Förvaltarens första stora nya sedan 80-talet

”Trots ett omvärldsläge som gör att många byggen står still tar vi ansvar och fortsätter att utveckla”.

Kritik mot landshövdingen

Anklagas för att vilja styra frågor inom byggnation och exploatering.

Topp lämnar Skanska

Slutar efter 18 år. FV berättar om nya jobbet. Danielsson: ”Jag önskar honom all lycka till i framtiden”.

Barings säljer snabbt till Kappahl för 600 miljoner

Säljer lyckat innehav – men vill egentligen köpa mer. Dubbelsmäll för annat fastighetsbolag.

Vectura förvärvar byggrätter om 50.000 kvm

Fortsätter att hålla ett rejält högt affärstempo.

Fastator tar nedskrivning på 69 miljoner

Läs om turerna och den aktuella fastigheten – i kanonläge på Södermalm.

Sparbössan köper grannhus på Östermalm

Omfattar 2.800 kvm kontor och fransk bistro med vinbar i gatuplan.

Så stora är bolagen på sociala medier

Balder, Castellum och Vasakronan är störst av fastighetsbolagen på sociala medier. Men är det viktigt att synas i sociala kanaler?

Rapport: Läge och moderna kontor lockar allt mer

Balans mellan utbud och efterfrågan i Stockholms CBD. Vakansgraden fortsätter stiga på de flesta delmarknader.

“Lyssna på marknaden och på oss fastighetsägare”

Branschen samlades på FV:s seminarium Fastighetsdagen Uppsala.

Byggnaden som vann Kasper Salin-priset

Träbygge fick åtråvärt arkitektpris.

Tillbaka till förstasidan