Mandamus köper Förstaden med hus för 1,6 mdr

Genom att förvärva fastighetsbolaget Förstaden stärker Mandamus sin ställning i Stockholms förorter. Bolaget förvärvas från bl.a. KF Invest, som hade en ägarandel om ca 39 procent i bolaget. Nu blir KF Invest istället stora delägare i Mandamus med ca 10,4 procent. Mandamus tillförs genom affären fastigheter för 1,6 mdr och en uthyrbar yta om 320000 kvm. Efter förvärvet kommer Mandamus att äga fastigheter med ett bokfört värde om 4,9 mdr. Genom förvärvet ökar vinsten per aktie från 3,48 till 4,05 kr och kassaflödet ökar från 5,13 till 6,17 kr. Förvärvet går till så att Mandamus erlägger 33,6 mkr kontant för samtliga aktier i Förstaden. Dessutom emitteras 2,9 miljoner nya aktier, motsvarande en total köpeskilling om 163 mkr. Mandamus övertar också Förstadens aktieägares lånefordran på bolaget om 140 mkr. Förvärvet motsvarar en direktavkastning på ca 7,5 procent. Av Förstaden fastigheter ligger, sett till ytan, 35 procent i Salem, 33 procent i Tyresö, 20 procent i Husby och resterande 12 procent i Solna och Sundbyberg.

Fler Nyheter från förstasidan

Nära sälja på Vasagatan

Fastigheten inköptes för så lite som 8 miljoner kronor 1984.

Pangea: Mörka utsikter för fastighetssektorn

”I pågående transaktioner ser vi att de flesta köpare har sänkt sina bud med 10-20 procent, men värderingarna har ännu inte justerats”.

Saftigt minus – men M2 fick utrymme att amortera

Betydande förlust på avyttringen av aktier i Castellum.

Bilder: Så kan AL bygga ut Söderhallarna

Så kan Medborgarplatsen utvecklas framöver.

Fabege på knock med The Mauler

Hyr ut 2.400 kvm för större satsning.

16 nya butiker till Arlanda

Utbyggnad med 11.000 kvm. FV listar butikerna som öppnar i nya Marknadsplatsen.

Lättnadsrally timmen efter räntebeskedet

Kurserna för flera fastighetsbolag drog iväg rejält efter att Riksbanken lämnat sitt nya besked om styrräntans nivå. Vad hade man fruktat egentligen?

Riksbanken höjer räntan med 0,75

Många fastighetsägare nervösa. Riksbanken ger prognos för i början av 2023.

Skiften i toppen hos Vasakronan i Stockholm

Två nya toppositioner utsedda.

Skanska säljer för 600 mkr till sitt egna nya bolag

60.000 kr/kvm för nyutvecklad kontorsfastighet i centralt läge.

NREP in i Tyskland

Fokus på bostäder och logistik. Läs om det första förvärvet.

Sjunkande priser i markanvisningar

Senaste statistiken. Dessutom blir det vanligare att investerare drar sig ur markanvisningsavtal.

Affärsanalys

Lyfter av projekt i närområdet

Per Wieslander och Philip Wikén vid Svefa analyserar en affär med en större kontorsfastighet i Malmö.

Kilenkrysset i iskallt förvärv av 30.000 kvm

Förvärvar tre fastigheter i iskallt segment som blir allt hetare.

Tillbaka till förstasidan