Mandamus köper Förstaden med hus för 1,6 mdr

Annons

Genom att förvärva fastighetsbolaget Förstaden stärker Mandamus sin ställning i Stockholms förorter. Bolaget förvärvas från bl.a. KF Invest, som hade en ägarandel om ca 39 procent i bolaget. Nu blir KF Invest istället stora delägare i Mandamus med ca 10,4 procent. Mandamus tillförs genom affären fastigheter för 1,6 mdr och en uthyrbar yta om 320000 kvm. Efter förvärvet kommer Mandamus att äga fastigheter med ett bokfört värde om 4,9 mdr. Genom förvärvet ökar vinsten per aktie från 3,48 till 4,05 kr och kassaflödet ökar från 5,13 till 6,17 kr. Förvärvet går till så att Mandamus erlägger 33,6 mkr kontant för samtliga aktier i Förstaden. Dessutom emitteras 2,9 miljoner nya aktier, motsvarande en total köpeskilling om 163 mkr. Mandamus övertar också Förstadens aktieägares lånefordran på bolaget om 140 mkr. Förvärvet motsvarar en direktavkastning på ca 7,5 procent. Av Förstaden fastigheter ligger, sett till ytan, 35 procent i Salem, 33 procent i Tyresö, 20 procent i Husby och resterande 12 procent i Solna och Sundbyberg.

Fler Nyheter från förstasidan

Hyr ut 3.600 kvm

Det noterade bolaget tappar även två hyresgäster.

Bygger nytt i Solna

Smått historiskt besked.

Ny skola i Stockholm blir inte av

Behovet av skolplatser sjunker kraftigt – då läggs planen på grundskola och idrottshall ner.

Logistik-vakanser dubblats – stabilare framöver

Se utvecklingen i 14 heta delmarknader i Stockholms- och Göteborgsområdet.

Bryter avtal om polishus i norrort

Andra tappade projektet under 2024.

Liljewall, Malmö, EON.

Bilder: Så blir Malmös nya landmärke

70 meter hög vattentank i Norra hamnen. Liljewall vann arkitekttävling.

Nrep miljardköper från Skanska

Drygt 20.000 kvm ingår i transaktionen.

Här trotsar Zlatan padeldöden – lyxigt storbygge igång

FV har besökt platsen för den stora investeringen.

Hitachi Energy dumpar Castellum – köper av Corem

Skapar nytt campus om 30.000 kvm för forskning, utveckling, fabrik och kontor.

Eastnine köper från Skanska i miljardaffär

Nyutvecklad fastighet om nästan 30.000 kvm.

Genova delsäljer två nya fastigheter för 1,3 miljarder

408 hyresbostäder, vård- och omsorgsboende, en förskola och två garage ingår i transaktionen.

150.000 kvm byggrätter når marknaden

Stora volymer nära innerstaden. FV berättar om planerna för den stundande försäljningen.

Starka protester mot ny hög byggnad i Stockholm

Blir nästan dubbelt så hög som den nuvarande. Stör utsikten från bland annat planerad ”trippelskrapa”.

Tillbaka till förstasidan