Magnolia siktar på 4.000 bostäder i egen förvaltning

Magnolia Bostad presenterar nya mål som antagits av styrelsen. Bolaget ska innan slutet av 2025 inneha minst 4.000 färdigställda boenden i egen förvaltning

Mot bakgrund av Magnolia Bostads satsning på utveckling av fastigheter för egen förvaltning har styrelsen gjort en översyn av bolagets mål och utdelningspolicy för att de bättre ska avspegla den framtida affären.

Verksamhetsmål:

 • Magnolia Bostad ska innan slutet av 2025 inneha minst 4 000 färdigställda boenden i egen förvaltning alternativt inneha förvaltningsfastigheter med ett marknadsvärde om minst åtta miljarder kronor. Detta avser Magnolia Bostads egna ägande och bolagets ägarandel i JV-bolag.
 • Magnolia Bostad ska produktionsstarta minst 3 000 boenden per år, sett som ett genomsnitt över en konjunkturcykel.Finansiellt mål:
 • Soliditeten ska uppgå till minst 30 procent.
  Dessa nya mål ersätter tidigare kommunicerade verksamhetsmål och finansiella mål.

Utdelningspolicy

 • Aktieutdelningen ska långsiktigt motsvara upp till 30 procent av resultatet. Magnolia Bostad kommer de närmaste åren prioritera investeringar i byggrättsportföljen samt i förvaltningsfastigheter, vilket kommer innebära ingen eller låg utdelning under denna period.

Magnolia har även publicerat bokslutet för 2020. Här de viktigaste nyckeltalen:

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 358 mkr (896).
 • Rörelseresultatet uppgick till 906 mkr (366), varav 336 mkr (348) avser värdeförändringar på förvaltningsfastigheter.
 • Periodens resultat före skatt uppgick till 725 mkr (194) och resultat efter skatt uppgick till 688 mkr (157).
 • Resultat per aktie, efter avdrag för minoritetens andel uppgick till 17,40 kr (3,41).
 • I linje med den nya utdelningspolicyn föreslår styrelsen att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2020.

Johan Tengelin, nytillträdd vd, kommenterar:

– Efterfrågan på de bostäder och samhällsfastigheter vi utvecklar var stark under året och vi sålde runt 3.900 boenden. En stor del såldes till Heimstaden Bostad i enlighet med ramavtalet med dem och vi sålde även ett stort antal boenden till nya köpare som Trenum, CBRE och SBB. Vår hotellverksamhet var av förklarliga skäl svagare och vi fick under det fjärde kvartalet ta nedskrivningar i våra två pågående hotellprojekt.

– Med nästan 3 600 produktionsstarter och drygt 2 900 färdigställanden under 2020 befäste vi vår ställning som en av Sveriges ledande samhällsutvecklare. Med detta kommer ett ansvar att bidra till en hållbar stadsutveckling, något som ligger oss varmt om hjärtat och som sedan flera år utgör en central del av vår verksamhet.

Fler Nyheter från förstasidan

Intar ny mötesplats på Kungsholmen

Ägaren: ”Fastigheten ska vara mer än bara ett vanligt kontor”. Se bilder på den nya satsningen.

Debatt

”Omsättningsbaserad hyra för coworking vore bättre”

Tim Andersson spanar på upplägget för hotell och butikslokaler. Skriver debattartikel.

Nya bottenkurser när oron över finansieringen slog till

Tre bolag rasade 8 procent under tisdagen.

”Hyrorna i Stockholm behöver höjas med 9,5%”

Fastighetsägarna Stockholms har presenterat sitt yrkande för 2023.

Realplay

Viktigt med järnkoll på kostnader och skatt

Nytt avsnitt från Realplay visar på stora möjliga kostnadsbesparingar och skattebesparingar i byggprojekt genom bättre framförhållning och kontroll.

Låg bakom miljardköpet från Wallenstam

FV berättar vem som är den hemliga aktören i storaffären.

Trio får bygga 30.000 kvm vid Bromma flygplats

Stort börsbolag utökar till över 80.000 kvm byggmöjligheter.

Corem tappar på inställd obligationsemission

Minuterna efter att Corem meddelat att de ställer in en planerad obligationsemission sjönk B-aktien med 4 procent ned till en ny bottennivå.

Lista: 13 nya restauranger och kaféer till Arlanda

Läs om vilka varumärken som tar plats när Arlanda växer med 11.000 kvm. Se även var den nya ”matverandan” placeras.

Viceroys grundare: SBB ska ner ytterligare 50 procent

Blankningsfirmans grundare i inlägg på Twitter.

CBRE rekryterar ny vd – lång bakgrund i Ryssland

Ny ansvarig i Sverige. Rekryteras från konkurrent.

Redo sälja i Gamla stan

Välkänd fastighet från 1600-talet till salu.

”Avkastningskraven för kontor oförändrade”

Colliers släpper ny rapport. ”Vi ser framför oss att transaktionsaktiviteten tar fart mot slutet av året eller början av nästa år.”

Botrygg inför räntegaranti för bostadsrättsköpare

”Medan många av branschens största aktörer låter föreningarna ta räntesmällen…”

Tillbaka till förstasidan