Magnolia siktar på 4.000 bostäder i egen förvaltning

Magnolia Bostad presenterar nya mål som antagits av styrelsen. Bolaget ska innan slutet av 2025 inneha minst 4.000 färdigställda boenden i egen förvaltning

Mot bakgrund av Magnolia Bostads satsning på utveckling av fastigheter för egen förvaltning har styrelsen gjort en översyn av bolagets mål och utdelningspolicy för att de bättre ska avspegla den framtida affären.

Verksamhetsmål:

 • Magnolia Bostad ska innan slutet av 2025 inneha minst 4 000 färdigställda boenden i egen förvaltning alternativt inneha förvaltningsfastigheter med ett marknadsvärde om minst åtta miljarder kronor. Detta avser Magnolia Bostads egna ägande och bolagets ägarandel i JV-bolag.
 • Magnolia Bostad ska produktionsstarta minst 3 000 boenden per år, sett som ett genomsnitt över en konjunkturcykel.Finansiellt mål:
 • Soliditeten ska uppgå till minst 30 procent.
  Dessa nya mål ersätter tidigare kommunicerade verksamhetsmål och finansiella mål.

Utdelningspolicy

 • Aktieutdelningen ska långsiktigt motsvara upp till 30 procent av resultatet. Magnolia Bostad kommer de närmaste åren prioritera investeringar i byggrättsportföljen samt i förvaltningsfastigheter, vilket kommer innebära ingen eller låg utdelning under denna period.

Magnolia har även publicerat bokslutet för 2020. Här de viktigaste nyckeltalen:

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 358 mkr (896).
 • Rörelseresultatet uppgick till 906 mkr (366), varav 336 mkr (348) avser värdeförändringar på förvaltningsfastigheter.
 • Periodens resultat före skatt uppgick till 725 mkr (194) och resultat efter skatt uppgick till 688 mkr (157).
 • Resultat per aktie, efter avdrag för minoritetens andel uppgick till 17,40 kr (3,41).
 • I linje med den nya utdelningspolicyn föreslår styrelsen att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2020.

Johan Tengelin, nytillträdd vd, kommenterar:

– Efterfrågan på de bostäder och samhällsfastigheter vi utvecklar var stark under året och vi sålde runt 3.900 boenden. En stor del såldes till Heimstaden Bostad i enlighet med ramavtalet med dem och vi sålde även ett stort antal boenden till nya köpare som Trenum, CBRE och SBB. Vår hotellverksamhet var av förklarliga skäl svagare och vi fick under det fjärde kvartalet ta nedskrivningar i våra två pågående hotellprojekt.

– Med nästan 3 600 produktionsstarter och drygt 2 900 färdigställanden under 2020 befäste vi vår ställning som en av Sveriges ledande samhällsutvecklare. Med detta kommer ett ansvar att bidra till en hållbar stadsutveckling, något som ligger oss varmt om hjärtat och som sedan flera år utgör en central del av vår verksamhet.

Fler Nyheter från förstasidan

K-Fastigheter köper från Kungsleden i Barkarbystaden

Redo för en total investering för drygt 1,3 miljarder kronor.

Vill bygga nytt – mitt emot egna huvudkontoret

Öppnar för hotell, skola, handel och kontor i Stockholms innerstad.

Får markanvisning i exklusiva området

Ska bygga 145 bostadsrätter.

Göteborg: ”Varför la man huvudstaden i en avkrok?”

Utmanar Stockholm med bland annat både Nordens högsta kontorshus och det högsta bostadshuset.

Omstart för 150.000 kvm efter bakslag inom tullarna

Ett av de absolut största projekten i Stockholm. Nu sker en omstart efter att den tänkta utvecklaren och staden inte kommit överens.

Bilder: Wallenstams present till 400-årsfirande Göteborg

Presenterar vision. Ska rama in Heden. Se bilder.

Oscar rusar – upp 38%

Flera positiva signaler påverkat kursutvecklingen.

Svedberg köper för 200 mkr

Berättar även för Fastighetsvärlden om sina aktieplaceringar.

Bildextra: Coworkingaktör satsar mitt i Sundbyberg

Åttonde enheten. ”Vi älskar när vi får vara kreativa med hus.”

Här har krogarna drabbats hårdast av pandemin

Ny rapport kartlägger hur Stockholms restauranger påverkats.

Grand Hôtel sålt

Priset: ca 3,6 miljarder, motsvarande 125.000 kr/kvm. En av de största styckeaffärerna någonsin.

Genesta miljardköper landmärke från Castellum

Ankarhyresgästen flyttar ut. 66 procent vakant.

Tar plats i Oscars styrelse

Entreprenör tar plats i det omstartade bolagets styrelse.

Esteas snabbväxare köper igen – nått totalt 2,3 miljarder

Fortsätter att bygga bestånd genom ett flertal affärer.

Tillbaka till förstasidan