Magnolia siktar på 4.000 bostäder i egen förvaltning

Magnolia Bostad presenterar nya mål som antagits av styrelsen. Bolaget ska innan slutet av 2025 inneha minst 4.000 färdigställda boenden i egen förvaltning

Mot bakgrund av Magnolia Bostads satsning på utveckling av fastigheter för egen förvaltning har styrelsen gjort en översyn av bolagets mål och utdelningspolicy för att de bättre ska avspegla den framtida affären.

Verksamhetsmål:

 • Magnolia Bostad ska innan slutet av 2025 inneha minst 4 000 färdigställda boenden i egen förvaltning alternativt inneha förvaltningsfastigheter med ett marknadsvärde om minst åtta miljarder kronor. Detta avser Magnolia Bostads egna ägande och bolagets ägarandel i JV-bolag.
 • Magnolia Bostad ska produktionsstarta minst 3 000 boenden per år, sett som ett genomsnitt över en konjunkturcykel.Finansiellt mål:
 • Soliditeten ska uppgå till minst 30 procent.
  Dessa nya mål ersätter tidigare kommunicerade verksamhetsmål och finansiella mål.

Utdelningspolicy

 • Aktieutdelningen ska långsiktigt motsvara upp till 30 procent av resultatet. Magnolia Bostad kommer de närmaste åren prioritera investeringar i byggrättsportföljen samt i förvaltningsfastigheter, vilket kommer innebära ingen eller låg utdelning under denna period.

Magnolia har även publicerat bokslutet för 2020. Här de viktigaste nyckeltalen:

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 358 mkr (896).
 • Rörelseresultatet uppgick till 906 mkr (366), varav 336 mkr (348) avser värdeförändringar på förvaltningsfastigheter.
 • Periodens resultat före skatt uppgick till 725 mkr (194) och resultat efter skatt uppgick till 688 mkr (157).
 • Resultat per aktie, efter avdrag för minoritetens andel uppgick till 17,40 kr (3,41).
 • I linje med den nya utdelningspolicyn föreslår styrelsen att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2020.

Johan Tengelin, nytillträdd vd, kommenterar:

– Efterfrågan på de bostäder och samhällsfastigheter vi utvecklar var stark under året och vi sålde runt 3.900 boenden. En stor del såldes till Heimstaden Bostad i enlighet med ramavtalet med dem och vi sålde även ett stort antal boenden till nya köpare som Trenum, CBRE och SBB. Vår hotellverksamhet var av förklarliga skäl svagare och vi fick under det fjärde kvartalet ta nedskrivningar i våra två pågående hotellprojekt.

– Med nästan 3 600 produktionsstarter och drygt 2 900 färdigställanden under 2020 befäste vi vår ställning som en av Sveriges ledande samhällsutvecklare. Med detta kommer ett ansvar att bidra till en hållbar stadsutveckling, något som ligger oss varmt om hjärtat och som sedan flera år utgör en central del av vår verksamhet.

Fler Nyheter från förstasidan

NCC vann kampen om PwC

Hyr ut fyra våningar kontor i nytt projekt. Nu 60 procent uthyrt.

Randviken nära köp för 2.750 miljoner

”Ett stort steg närmare vårt mål om 10 miljarder kronor 2023”.

Corem hyr ut 3.800 kvm till filmbolag i NYC

”Vi ser att uthyrningsmarknaden återhämtar sig väl i New York”.

Karamell i Gamla stan till salu

Ligger nära fastigheten som såldes för brutala 200.000 kr/kvm. FV berättar vad som är till salu.

Tung dom för Kilenkrysset

Sålde marken för 20 mkr 2012 – med option om återköp: ”Ett handslag räcker tydligen inte i den här kommunen.”

Offensiv bostadsaktör köper för över halv miljard

En av säljarna blir ny delägare i bolaget.

Så blir nya NK i Göteborg

Arkitekttävling avgjord. Hufvudstaden planerar för en om- och tillbyggnad.

Med Lady Gaga in i framtiden

Med Lady Gaga som dragplåster länkar Westfield ihop det fysiska och digitala.

Miljardköparen Barings om strategin för framtiden

FV summerar även bolagets offensiv sedan vd-rekyteringen.

Raketkonsult värvar två

Den lilla rådgivningsbyrån ligger bakom riktigt många affärer. Nu växer firman med två anställda.

Kilenkrysset hyr ut 4.300 kvm

Först kontrakt med Fabege om 17.000 kvm. Nu har ännu ett hyreskontrakt signerats.

50 Mäktigaste 2021
50 Mäktigaste

50 Mäktigaste: Halva listan nu presenterad – åtta nya

För 16:e året har fastighets- och byggbranschen röstat fram vem som anses Mäktigast. Årets Rookie finns på plats 36. Hela åtta nya namn i år.

Porträtt

Söker handelns vinnare

Framåt. När andra investerare flydde från handelsfastigheter gick Jan Björks Redito in och storköpte utvalda delar. Nu ger sig bolaget in i flera nya investeringar.

Slättö slår till för 590 mkr på Kvarnholmen

Den totala uthyrningsbara ytan är 11.000 kvm.

Tillbaka till förstasidan