Det aktuella fastigheterna Vasaporten i Skövde samt Odenhuset i Trollhättan.

Götenehus köper två fastigheter värda 530 miljoner

Götenehus Group har tecknat avtal om förvärv av två kommersiella fastigheter i Skövde och Trollhättan. Genom förvärven fortsätter koncernen att växa inom affärsområdet Fastighetsutveckling. Köpeskillingen för fastighetsbolagen är 130 mkr. Säljare är EHF Holding AB och tillträde sker preliminärt den 8 november 2022.

Götenehus Group har anlitat Newsec som extern rådgivare för transaktionerna.

Fastigheterna ligger i strategiskt mycket attraktiva och centrala lägen i tillväxtorterna Trollhättan och Skövde. Total uthyrningsbar yta överstiger 24 000 kvm.

Hyresgästerna utgörs främst av kontor, handel och biograf. Därutöver finns cirka 950 parkeringsplatser och fastigheterna har också utvecklingsmöjligheter för framtida bostadsbyggnation om 20 000 BTA. Det underliggande fastighetsvärdet är 530 mkr och baseras på 6,1 procents direktavkastning. Fastigheterna har en uthyrningsgrad om 95 procent och den genomsnittliga återstående kontraktslängden är 3,1 år. Driftnettot beräknas uppgå till drygt 30 mkr på årsbasis.

Tillsammans med befintligt fastighetsinnehav samt det delägda fastighetsbolaget Trähusstaden utgör de nu aktuella fastigheterna grunden för fortsatt utveckling av affärsområdet.

– Förvärven är ytterligare ett steg i vår satsning på Fastighetsutveckling. Affärerna tillför bolaget ett stabilt kassaflöde, ökad intjäning och gör också koncernen som helhet mindre känslig för konjunktursvängningar. Fastigheterna är belägna i strategiskt bra lägen och har en mycket bra hyresgäststruktur med många stabila och långsiktiga hyresgäster. Att fastigheterna också har utvecklingsmöjligheter för bostäder ger positiva synergier med våra övriga affärsområden, säger Andreas Gustafsson, vd och koncernchef Götenehus Group.

Säljare är Erik Hemberg som sedan 2013 också är huvudägare i Götenehus Group genom EHF AB.

– Affären breddar och stärker Götenehus Group över konjunkturcykeln. Fastigheterna gör större affärsnytta i Götenehus Group eftersom bolaget kan både bygga, utveckla och äga samma fastighet på lång sikt. Mer förvaltning ger jämnare och högre intäkter samt stabilare verksamhet för alla medarbetare och aktieägare, säger Erik Hemberg.

Förvärven sker genom bolagstransaktioner och Götenehus Group tar över befintlig finansiering i förvärvade bolag. Den preliminära köpeskillingen uppgår till 130 mkr och finansieras i huvudsak genom en riktad nyemission till säljaren av 30 miljoner aktier till en teckningskurs om 4,00 kronor per aktie, vilket motsvarar 120 mkr som avses kvittas mot en revers utställd av säljaren. Resterande köpeskilling finansieras med egen kassa. Teckningskursen innebär en premie om ca 47 procent jämfört med stängningskursen för Götenehus B-aktie på Nasdaq First North Growth Market den 10 oktober 2022.

Då transaktionen sker mellan närstående är både förvärven och nyemissionens genomförande villkorade av att de godkänns av en extra bolagsstämma i Götenehus Group AB. Styrelsen avser att inom kort kalla till stämman som kommer att genomföras genom poströstning.

Fler Nyheter från förstasidan

Ännu en toppchef lämnar

”Jag känner mig privilegierad”.

Redo sälja för över 4 mdr

Pressad aktör startar försäljningsprocess. 20.000 bostäder med i diskussion.

Öppnar flaggskeppsbutik mitt i city

Gör två förhyrningar samtidigt. FV berättar om etableringen.

Räddningsaktion för SBS

Läs om de största ägarna och hur de agerar.

Vill bygga högt hotell

Inväntar besked från politikerna.

Upproret: ”Vi vill veta vad vi betalar för”

Diskussionen kring butikshyrorna har kanske trots allt blivit lite bättre.

Riksbanken höjer räntan till 4 procent

Kan komma att höjas ytterligare.

Nära megaaffär – kan frukta stor förlust

Parterna kan vara påväg att nå ett avslut.

Nrep förvärvar 283 nya

Förvärvar nyproducerat. Gått in om ”kapat” tidigare uppgjord affär.

Newsecs spaning – Max Barclays tre favoriter

Anser att svenska kontor fått oförtjänt dåligt rykte. Dock orolig för Sveriges rykte.

Kvintett startar nytt bolag – efter försäljningen till SBB

Läs om vilka som finns med bakom bolaget.

Bildextra: Nya Albano – hela 5 miljarder senare

Från farligt, osäkert och smått bortglömt till något som ska bidra till att lyfta hela huvudstadsregionen.

ByggVesta säljer till EQT Exeter i Flemingsberg

Gör första bostadsaffären i Sverige.

Vill bygga 250 bostäder på västra Södermalm

Omdanar historiskt område. Se flera bilder och illustrationer.

Tillbaka till förstasidan