Det aktuella fastigheterna Vasaporten i Skövde samt Odenhuset i Trollhättan.

Götenehus köper två fastigheter värda 530 miljoner

Götenehus Group har tecknat avtal om förvärv av två kommersiella fastigheter i Skövde och Trollhättan. Genom förvärven fortsätter koncernen att växa inom affärsområdet Fastighetsutveckling. Köpeskillingen för fastighetsbolagen är 130 mkr. Säljare är EHF Holding AB och tillträde sker preliminärt den 8 november 2022.

Götenehus Group har anlitat Newsec som extern rådgivare för transaktionerna.

Fastigheterna ligger i strategiskt mycket attraktiva och centrala lägen i tillväxtorterna Trollhättan och Skövde. Total uthyrningsbar yta överstiger 24 000 kvm.

Hyresgästerna utgörs främst av kontor, handel och biograf. Därutöver finns cirka 950 parkeringsplatser och fastigheterna har också utvecklingsmöjligheter för framtida bostadsbyggnation om 20 000 BTA. Det underliggande fastighetsvärdet är 530 mkr och baseras på 6,1 procents direktavkastning. Fastigheterna har en uthyrningsgrad om 95 procent och den genomsnittliga återstående kontraktslängden är 3,1 år. Driftnettot beräknas uppgå till drygt 30 mkr på årsbasis.

Tillsammans med befintligt fastighetsinnehav samt det delägda fastighetsbolaget Trähusstaden utgör de nu aktuella fastigheterna grunden för fortsatt utveckling av affärsområdet.

– Förvärven är ytterligare ett steg i vår satsning på Fastighetsutveckling. Affärerna tillför bolaget ett stabilt kassaflöde, ökad intjäning och gör också koncernen som helhet mindre känslig för konjunktursvängningar. Fastigheterna är belägna i strategiskt bra lägen och har en mycket bra hyresgäststruktur med många stabila och långsiktiga hyresgäster. Att fastigheterna också har utvecklingsmöjligheter för bostäder ger positiva synergier med våra övriga affärsområden, säger Andreas Gustafsson, vd och koncernchef Götenehus Group.

Säljare är Erik Hemberg som sedan 2013 också är huvudägare i Götenehus Group genom EHF AB.

– Affären breddar och stärker Götenehus Group över konjunkturcykeln. Fastigheterna gör större affärsnytta i Götenehus Group eftersom bolaget kan både bygga, utveckla och äga samma fastighet på lång sikt. Mer förvaltning ger jämnare och högre intäkter samt stabilare verksamhet för alla medarbetare och aktieägare, säger Erik Hemberg.

Förvärven sker genom bolagstransaktioner och Götenehus Group tar över befintlig finansiering i förvärvade bolag. Den preliminära köpeskillingen uppgår till 130 mkr och finansieras i huvudsak genom en riktad nyemission till säljaren av 30 miljoner aktier till en teckningskurs om 4,00 kronor per aktie, vilket motsvarar 120 mkr som avses kvittas mot en revers utställd av säljaren. Resterande köpeskilling finansieras med egen kassa. Teckningskursen innebär en premie om ca 47 procent jämfört med stängningskursen för Götenehus B-aktie på Nasdaq First North Growth Market den 10 oktober 2022.

Då transaktionen sker mellan närstående är både förvärven och nyemissionens genomförande villkorade av att de godkänns av en extra bolagsstämma i Götenehus Group AB. Styrelsen avser att inom kort kalla till stämman som kommer att genomföras genom poströstning.

Missa inte! Fastighetsdagen Göteborg

Den 27 april är det dags för Fastighetsvärldens heldagsseminarium Fastighetsdagen Göteborg. Det äger rum på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Göteborg.

Se fullständigt program och möjlighet till anmälan här.

Fler Nyheter från förstasidan

Lars Göran Bäckvall avliden

Medgrundaren till NP3 och tillika styrelseledamoten i bolaget och i Emilshus har avlidit.

Stor jätte ännu osåld

Försäljningsplan gick inte i mål. 57.000 kvm omtyckt handel – men med minst ett stort frågetecken.

Lämnar Rikshem – blir vd för stor allmännytta

Äger cirka 10.000 bostäder.

Skiftar Selin-bolag som motpart i affär om 440 mkr

”Vi är mycket glada över att ha förvärvat denna fastighet”.

Bolagen som höjer hyrorna mest 2023

Snittet för hyreshöjningarna landar på 4,12 procent.

”Ingen ljusning i sikte under resten av 2020-talet”

Ny marknadsrapport för bostadsmarknaden.

Cibus nyemission växte

Ökades på med 130 mkr under torsdagskvällen – med rabatt om 10 procent mot börskursen. Ska lösa obligationslån.

Snabb affär nära Östermalmstorg

Från start till full betalning tog processen endast 15 dagar.

Vill sälja klassisk arena

FV berättar om fastighetsägandet runt om i landet.

Miljardaffär med köpcentrum

Två välkända handelsanläggningar byter ägare.

Köparens 7:e och 8:e köpcentrum

Proppen ur. FV summerar att 16 välkända anläggningar bytt ägare sedan 2020.

Realplay

En säsong med återbruk – och obligationer

Det senaste året har Realplay producerat ett 30-tal program, några av dem väckte extra intresse och FV listar här dessa godbitar.

JM säljer för 676 miljoner

Plötsligt en stor bostadsaffär. FV berättar om köparen.

Bostäder i clinch med stigande räntor

De ”säkra” intäkterna räcker inte för att försvara aktiekurserna.

Tillbaka till förstasidan