Senaste nyheterna om Götenehus


Götenehus ansöker om avnotering

EHF äger nu mer än 90 procent av aktierna och rösterna i Götenehus och avser att påkalla tvångsinlösen av resterande aktier. EHF vill därmed avnotera bolaget från börsen.

Kommittén: Nobba budet från EHF

Den oberoende budkommittén i Götenehus rekommenderar enhälligt aktieägarna i Götenehus att inte acceptera erbjudandet som lämnats av EHF.

EHF lägger bud på Götenehus

EHF äger sedan tidigare 72 procent av Götenehus Group. Erbjuder premie om nära 18 procent över senaste kurs på First North.

Intäkter och rörelseresultat sjönk för Götenehus

Nedskrivningar av engångskaratär och goodwill tynger resultatet för Götenehus i det tredje kvartalet.

Götenehus varslar 25

Götenehus Group har beslutat att genomföra ytterligare ett besparingsprogram. Det innebär att man lägger ett varsel på 25 personer.

Götenehus köper för 161 mkr i Trollhättan

Götenehus Group förvärvar två kommersiella fastigheter i Trollhättan. Säljare är Regio. Priset är 161 miljoner kronor.

Götenehus varslar 65 medarbetare

Hög inflation och stigande räntor har lett till en minskad efterfrågan på nya bostäder. Detta tvingar Götenehus Group att lägga ett varsel om uppsägning som påverkar 65 medarbetare.

Köper för 530 miljoner

Två centrala fastigheter ingår i affären.

Götenehus varslar inom småhusproduktion

Det senaste årets kraftiga kostnadsökningar, tillsammans med stigande räntor och en orolig omvärld, har lett till en minskad efterfrågan på nyproducerade bostäder. Detta påverkar Götenehus anläggning i Götene. För att anpassa verksamheten till de nya förutsättningarna har bolaget varslat 25 medarbetare om uppsägning.

Götenehus ökar ägande – köper två fastigheter

Götenehus ökar ägandet i fastighetsbolaget Trähusstaden samt förvärvar två utvecklingsfastigheter i Trollhättan av Erik Hemberg Fastighets AB (EHF). Köpeskillingen för förvärven är 62,5 mkr.

Götenehus Group rekryterar CFO

Götenehus Group utser Mattias Larsson till CFO . Han har en bakgrund i ledande roller inom Autoliv, Veoneer och Westcoast …

Ny CFO till Götenehus

Götenehus Group rekryterar Mattias Larsson som ny CFO. Han har en bakgrund i ledande roller inom Autoliv, Veoneer och Westcoast windows.

Götenehus bygger radhus i Jönköping

Naturnära Samset, direkt väster om Jönköpings stadspark, får 60–70 nya radhus och parhus i trä. Inflyttningen sker redan 2023.

Trio i väst skapar nytt bolag

Götenehus Group AB har träffat överenskommelse med G & K Blanks Fastigheter AB och Erik Hemberg Fastighets AB om att …