Senaste nyheterna om Skövde


OP sålt för 192 miljoner kronor

Oscar Properties har under fjärde kvartalet 2023 samt första kvartalet 2024 avyttrat fyra fastigheter till ett kombinerat överenskommet fastighetsvärde om 192 miljoner kronor.

Skövdebostäder höjer hyran med 62 kr/kvm 2024

Skövdebostäder och Hyresgästföreningen har enats om hyresjustering för de kommande två åren för cirka 5.500 bostäder. Hyran höjs med 62 kronor per kvm och år från 1 januari 2024 och ytterligare 63 kronor per kvm och år från 1 januari 2025.

Oscar Properties säljer med hög vakans till EHF

EHF förvärvar ytterligare en central fastighet i Skövde. Fastigheten ligger i huvudstråket och säljare är Oscar Properties. Fastigheten Heimdal 17, alltså Ga: Nordeahuset, har en total lokalarea på 5.052 kvm och har en hög vakansgrad.

Backaheden köper för 150 mkr

Följer upp tidigare kryddstarkt förvärv. Direktavkastningen bedöms till 7,5 procent.

Fortifikationsverket i Skövde utökar

Fortifikationsverket ska bygga om och till en personalbyggnad i Skövde. Nybyggnationen får en yta om cirka 500 kvm.

Säljer portfölj för 188 mkr

SBF Fonder säljer fastighetsportfölj om fyra fastigheter i Skövde till Blank & Söner till ett underliggande värde om 188 mkr kronor.

Köper för 530 miljoner

Två centrala fastigheter ingår i affären.

Intea in i spelet om 27.000 kvm centralt

Förvärvar 57 procent av aktierna.

Säljer Regionens hus för 300 mkr

Vacse har förvärvat fastigheten Mode 4, Skövde, ”Regionens Hus” av Hemsö. Priset är 300 miljoner kronor, motsvarande 36.500 kr/kvm för de moderna fastigheten.

SHF köper sju ICA-fastigheter – en med udda innehåll

Svenska Handelsfastigheter har tecknat avtal om förvärv av sju fastigheter med en total uthyrningsbar area om 11.721 kvm, varav 97 procent hyrs av ICA. Priset är 160 miljoner.

Logistea förvärvar två i Skövde för 80 mkr

Logistea har förvärvat två fastigheter i Stallsiken i Skövde för 79,4 miljoner kronor. De har en totalt uthyrningsbar yta på 5.100 kvm. Säljer gör Borgunda Bygghandel.

GBJ får markanvisning i Skövde

GBJ Bygg har utsetts som segrare i markanvisningstävlingen för Korgstolen i Trädgårdsstaden, Skövde.

Gladsheim köper för 630 miljoner

Tar över helt bestånd i tre städer.

ABG Fastena köper i Skövde och Kungsbacka

ABG Fastena förvärvar två fastigheter, i Kungsbacka respektive Skövde.