Visionsbild flerbostadsprojektet Hestur i Kista äng.

Forskning: 36 procent lägre utsläpp i Kista

Flerbostadsprojektet Hestur, Kista, Stockholm har kunnat byggas med ett 36 procent lägre klimatavtryck än jämförbara projekt, enligt forskningsresultat från Mistra Carbon Exit-program. De lägre utsläppen av koldioxid i samband med bygget har framför allt uppnåtts genom att använda klimatförbättrad prefabricerad betong, konstruktionsoptimering och medvetna produktval.

Annons

Ida Karlsson, forskare och doktorand inom Mistra Carbon Exit-programmet, Chalmers tekniska högskola, har följt byggprojektet och gjort beräkningarna som visar hur stora skillnaderna har blivit jämfört med mer traditionella byggmetoder.

– Hestur är ett tydligt exempel på att det är möjligt att bygga med ett lägre klimatavtryck redan idag. Projektgruppen satte gemensamma mål tidigt i projektet och visar att fokuset på resurseffektivitet leder till stora vinster i såväl klimatavtryck som ekonomi, säger Ida Karlsson i en kommentar.

Projektet genomfördes av beställaren ByggVesta, entreprenören AF-gruppen och stomleverantören Consolis Strängbetong med den gemensamma ambitionen att utveckla mer hållbara byggmetoder.

Bostadsprojektet innefattar byggandet av 220 hyresrätter och studentbostäder i Kista, Stockholm. De innovativa klimatåtgärderna är en del av ByggVestas och Consolis gemensamma ambition att utveckla mer hållbara byggmetoder.

– Det är mycket glädjande att studien styrker hypotesen att klimat- och kostnadseffektivisering går hand i hand. Den utveckling som vi driver i branschen, ger oss förutsättningar för att nå en bättre och reellt hållbar bostadsprodukt med netto noll utsläpp inom 25 år. För att nå målet, krävs fortsatt fokus, samverkan och ökade krav på tung industri, nya smarta materialrecept, återvinning, elektrifiering, högre noggrannhet, förnyade dimensioneringskrav mm. Det finns stor potential framåt, säger Marcus Svensson, vd ByggVesta Development

De prefabricerade betongelementen består av Green Spine Line och av klimatoptimerad betong från Consolis Strängbetong, där andelen cement har reducerats och ersatts med andra bindemedel.

Resultatberäkning:

Hesturs klimatavtryck är beräknat till 207 kg CO2e/m2BTA. Det är en minskning med 36 procent jämfört med jämförbara projekt i prefabricerat utförande (jämförelseprojekt från sammanställning gjord av KTH). Klimatpåverkan i Hestur-projektet är 8 400 kg CO2e per boende, vilket kan jämföras med sektorsreferensen på betonghus på ca 18 000 kg CO2e per boende, en minskning med mer än 50 procent jämfört med sektorsreferensen på betonghus.

Till exempel har håldäcken (som utgör golv och tak i en betongstomme) optimerats och innerväggarna har minskats i tjocklek i lägenheterna högre upp i huset. Det är åtgärder som bidrar till mindre materialåtgång och därigenom lägre klimatavtryck, utan att påverka prestandan så som bärighet eller ljudklass.

Fler Nyheter från förstasidan

JM säljer för halv miljard

Säljer i utvecklingsområde i 08-regionen.

Capman köper projekt om 289 bostäder

Genomför stor forward funding-affär. Läs FV:s bedömning av priset.

Ansöker om konkurs för 27 enheter – över 100.000 kvm

Kraftig offensiv de senaste åren.

Slutspurt för finansieringen av Sveafastigheter

Förberedelser för att sälja eller notera.

Klart med hotell i Hagaparken

”Denna hotellanläggning har en enorm potential”.

Ikea öppnar i MoS

Hyr hela 2.500 kvm. FV berättar var den nya butiken hamnar.

Northvolt skrotar fabriksplanerna i Borlänge

Vill sälja marken om 900.000 kvm som köptes av Stora Enso 2022.

SLP köper för 204 mkr

Fastigheten har en total markyta om 72.000 kvm, varav 70 procent får bebyggas.

Heba förvärvar av Slättö för kvarts miljard

Förvärvar i vattennära läge.

Köper 44.000 kvm av Corem

Planerar att riva och bygga nytt på spekulation.

Stjärnkockar tar över hela Birger Jarlspassagen

Lägger beslag på hela 750 kvm för sin satsning.

Miljardköper Bromma Blocks – för halva priset

Kraftig värdenedgång från tidigare affär och från årsskiftet. En av Stockholms största handelsplatser. FV berättar om den skyhöga yielden.

Säljer på Norr Mälarstrand

Avyttrar ytterligare en fastighet på Kungsholmen.

Citybox öppnar första i Sverige – vill expandera

Citybox första hotell i Sverige blir kedjans minsta och ”mörkaste”. Läs om kedjans framtidsplaner.

Tillbaka till förstasidan