Effektiviseringarna som fastighetsbolagen satsar på

De flesta fastighetsbolag ser tydliga förbättringar när de ”kopplat upp” sina fastigheter. Bland de allra enklaste och populäraste åtgärderna är installation av energimätare.

Schneider Electric har låtit Novum genomföra en undersökning kring smarta fastigheter, digitalisering och energieffektivisering. Det är fjärde gången sedan 2017 som Schneider gjort en sådan här undersökning. Under den tidsrymden har bland annat en pandemi inträffat, liksom en energikris, några saker som säkert påverkat hur företag ser på de här områdena.

Totalt är det 125 intervjuer som genomförts varav 98 med företag inriktade på kontor för den privata sektorn och 27 med inriktning på kommunala lokaler.

Mer än vartannat fastighetsbolag, 53 procent, har investerat i uppkopplade lösningar och tjänster för drift och styrning under de tre senaste åren. Det är betydligt mindre än i den senaste undersökningen från 2021. Det är dock stor skillnad mellan stora och små företag. Hos företag med fler än 100 anställda, har 88 procent uppgett att de investerat under de tre senaste åren.

Många av de tillfrågade fastighetsägarna har sedan länge sett behovet av ny teknik och har redan investerat i nya tekniska lösningar och uppkopplade fastighetssystem. Det kan förklara varför trenden av uppkopplade fastigheter sjunker. En annan förklaring kan vara det allmänna konjunkturläget.

Undersökningen visar att tidigare investeringar i uppkopplade lösningar och tjänster för drift och styrning gett en del tydliga resultat. Framför allt är det mindre energiåtgång, sänkta värmekostnader, effektivisering av verksamheten, sänkta elkostnader samt ökad säkerhet.

Så här svarar företagen om hur deras investeringar har fallit ut:

62% Fastigheten gör av med mindre energi
58% Vi har sänkt värmekostnaderna
54% Vi har effektiviserat vår verksamhet
51% Vi har sänkt elkostnaderna
44% Säkerheten i våra byggnader har höjts

I en del fall säger företagen att de inte sett någon särskild effekt av investeringarna:

10% Vi har investerat men inget har förändrats
3% De digitala lösningarna vi använder oss av har inte fungerat
2% Fastigheterna förbrukar mer energi
1% Vi har en minskad skalbarhet i fastigheterna

Det är främst företag inom den offentliga sektorn och med fler än 100 anställda som har noterat en stor skillnad efter att man har kopplat upp drift och styrning. Samtidigt som många ser fördelar med att investera i uppkopplade lösningar visar siffrorna ovan att var tionde bolag som gjort investeringar anger att ingenting har förändrats.

Den allra vanligaste investeringen som energieffektiviserande lösning i fastigheten är en energimätare. Sju av tio företag har sådana i sina fastigheter i dag. även styr- och övervakningssystem och utbyte av luft- och värmepumpar ligger högt upp på listan över vad man investerat i för att sänka kostnaderna i fastigheterna.

Undersökningen visar att smart styrning av ventilation och värme är viktigare för större verksamheter. Bland stora företag svarar nämligen 88 procent att de har investerat i smart styrning av ventilation och 81 procent i smart styrning av värme. Bland små företag svarade endast 43 procent att de har investerat i smart styrning av ventilation och 47 procent att de har investerat i smart styrning av värme.

Den främsta anledning till att de tillfrågade företagen satsat på energieffektivisering i fastigheterna är inte oväntat för att sänka kostnaderna. Det har åtta av tio uppgett. Men samtidigt säger sju av tio att miljöskäl är en stor drivkraft för att investera.

De fem vanligaste investeringarna för energieffektivisering bland stora bolag:

92% Styr- och övervakningssystem
88% Smart styrning av ventilation
81% Energimätare
81% Smart styrning av värme
81% Belysningsstyrning

De fem vanligaste investeringarna för energieffektivisering bland samtliga bolag:

70% Energimätare
64% Styr- och övervakningssystem
63% Utbyte av luft- och värmepumpar
60% Förnyelsebar energi
58% Smart styrning av ventilation

Fler Nyheter från förstasidan

Redo köpa från Arnhults M2

Förhandlar om affär med central fastighet om 9.000 kvm.

Topplista

50 Mäktigaste 2023

För 18:e året har Fastighetsvärlden låtit fastighets- och byggbranschen rösta fram vem som anses Mäktigast. Nya placeringar publiceras dagligen klockan 11.11!

Bildextra: Vill bygga stort kongresscenter

FV berättar om ny miljardsatsning. Se flera bilder och illustrationer.

DNB på väg att ta över hälften av Oscars fastigheter

Fastigheter värderade till 3 miljarder kan omfattas av åtgärden. FV berättar vem som fått i uppdrag att sälja.

Tillåter inget annat än hotell

”Tråkigt att det inte kan vara lite mer flexibelt”.

Mercedes-Benz rullar in på 2.100 kvm i Wihlborgs nya

Bolagets fjärde kontorshus i Hyllie.

”Det här blir garanterat Göteborgs charmigaste”

Stordalen öppnar hotell nummer 15 i Göteborg.

1.000 meter högt – kan se ner på Serneke och Selin

Totalt 450.000 kvm. Svår resa till toppen efter luriga markförhållanden och arresteringar

Advokatbyrå flyttar till Hötorget

Byter lokaler efter 4,5 år.

Tar över ledningen i SPG

Bolaget har färdigställt 4.000 bostäder och 200.000 kvm samhällsfastigheter.

Hyr ut i historisk fastighet på Östermalm

Byggnaden uppfördes under andra delen av 1700-talet.

FV Quiz

FV Quiz: Vad kan du om rådgivningsbolagen?

Uppköp, namnbyten och nya lanseringar. Minnas du vad som hänt?

Bantar till en tredjedels yta

Stor hyresgäst minskar lokalytan rejält i centrala Stockholm. En annan stor kan lämna helt.

Åklagaren inleder granskning kring Alecta

”Jag vill betona att det krävs låg misstanke för att inleda förundersökning”.

Tillbaka till förstasidan