Catena projektstartar del av 565.000 kvm i Söderåsen

Detaljplanen har vunnit laga kraft och nu kan Catena inleda utvecklingen av Logistikposition Söderåsen i Bjuvs kommun.

Annons

Catena äger sedan en tid tillbaka fastigheten Vrams Gunnartorp 1:15 i Bjuvs kommun. Fastigheten ligger i ett logistikläge i nära anslutning till E4, med snabb access till E6 och omfattar en markyta om totalt 565.000 kvm.

Detaljplanen för området har nu vunnit laga kraft, vilket öppnar upp för etablering av hållbara och effektiva logistikanläggningar som kan möjliggöra 2000 nya arbetstillfällen.

– Vi ser fram emot att komma i gång med att utveckla området och att etablera Logistikposition Söderåsen. Platsen kommer att spela en viktig roll som ett nav i det logistiska nätverk som försörjer Skandinavien med gods och varor, konstaterar Catenas vd Jörgen Eriksson.

– Det är en fantastisk nyhet att planen nu äntligen vinner laga kraft. Den nya logistikanläggningen är inte bara fantastiska nyheter för Bjuv med ännu fler arbetstillfällen utan en angelägenhet för hela regionen. Jag välkomnar Catena och ser fram emot att de inom kort lämnar in en bygglovsansökan, säger Mikael Henrysson, kommunstyrelsens ordförande.

Catena ställer höga krav och arbetar med certifieringar som ett verktyg för att säkerställa robusta och resilienta byggnader. Åtgärder för att minimera byggnaders koldioxidavtryck är en viktig del i såväl projektutveckling som drift. Catena eftersträvar också smarta lösningar för energiförsörjning, där en kombination av solceller och batterilagring blir allt vanligare. Vidare ställer Catena höga krav på den arkitektoniska utformningen och främjar biologisk mångfald vid logistikanläggningar genom att skapa välgenomtänkta grönytor.

Den aktuella marken ligger nära gränsen till Åstorps kommun vid Åstorp södra industriområde. Där opererar sedan tidigare Seafrigo i en nybyggd logistikanläggning som Catena uppförde 2021 på fastigheten Broby 57:5.

 

Fler Nyheter från förstasidan

Fabege hyr ut 2.600 kvm i ”överraskningsköpet”

92 procent uthyrt i miljardförvärvet.

Skanska tecknar jätteavtal för ny stadsdel

Hyllar det attraktiva läget.

Titania kan jubla för 70.000 kvm – efter åtta års kamp

Einar Janson: ”Det känns nästan overkligt. Vi vill tacka alla som trott på att det är möjligt. Det kommer att bli en unik plats att bo på.”

SBB avtalar om delning av SBB Kåpan Bostad

Stort bestånd delas upp.

Castellum hyr ut 2.100 kvm för kirurgi

Tecknar kontrakt inom tullarna i Stockholm.

Köper nytt från K2A för 160 mkr

Säljaren planerar för fler transaktioner i närtid.

Lilleputt tappade 44 procent av värdet

Visat en uppseendeväckande negativ värdeutveckling på sitt bestånd.

Anmäls efter att fem dog i bygghissen i Sundbyberg

”Olyckan inte hade ägt rum om bolaget hade efterlevt de föreskrifter och bestämmelser som är angivna”.

Signalisten tar över helt centrum – Rikshem säljer

Transaktion när offensiv inleds. Vill skapa bättre livsvillkor.

Archus flyttar till Alecta

Flyttar några hundra meter inom city.

Prisma satsar på notering

Genomför även nyemission. Äger fastigheter för 6,4 miljarder.

Slår till och köper hela 85.000 kvm handel

Totalt sju välkända handelsfastigheter. Kapades mitt framför ögonen på Ingvar Kamprad. Flera varumärken starkare än snittet. FV bedömer direktavkastningen.

Tillbaka till förstasidan