Illustration: White arkitekter/Tegmarks.

Så blir nya Skanstull Södra – se hela 25 bilder och kartor

Skanstull i årtal

1600-tal Tullstation

1923 Vattenreningsverk blev friluftsbad

1925 Skansbron stod klar

1947 Skanstullsbron invigdes

1962 Utomhusbassäng anläggs

1984 Johanneshovsbron byggs

1990 Hammarby Sjöstad växer fram

1999 Nya Eriksdalsbadet byggs

2001 Clarion Hotel (ägs av Aspelin Ramm) och White arkitekters huvudkontor (ägs av Folksam Fastigheter) byggs

Visa faktaruta

750 nya bostäder och 100.000 kvm lokaler – Ny t-uppgång. Det finns inte precis jättemånga områden kvar att exploatera inom tullarna i Stockholm. Några megaprojekt pågår, till exempel Hagastaden och Norra Djurgårsstaden. Och det finns stora planer för Stadshagen och fler byggnader längs Essingeleden.

Stockholms stad presenterar nu, efter flera års arbete, ett förslag till en helt ny stadsdel i Södra Skanstull (se karta nedan). Förslaget innebär 750 nya bostäder samt 100.000 kvm lokaler.

Enligt ett förslag, som Fastighetsvärlden tagit del av, fördelas ytorna på 22.000 kvm butiker, 33.000 kvm kontor, 10.000 kvm hotell, 8.000 kvm lokaler för kultur och 24.000 kvm för idrott (kan skiftas till kontor). Ytfördelningen är ett förslag och kan komma att ändras.

– Ytorna under broarna är inte så välutnyttjade idag. Där blir det nu en levande stadsdel med gröna torg och stor variation, säger Ewa Wåhlin, stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret.

Stockholms stad vill bygga en blandstad i området och i projektet spelar Skansbron (den lägre av de tre broarna som förbinder Södermalm med Gullmarsplan) en central roll. Längs den ska det byggas bostäder och lokaler för att binda ihop Södermalm med både Hammarby sjöstad och området vid Gullmarsplan och arenaområdet/Slakthusområdet. Även området direkt norr om entrén till Eriksdalsbadet har stora exploateringsmöjligheter och där planeras för en ny gata, Diagonalen (där är det idag ett övergivet spårområde). Diagonalen blir en sluttande gata från hörnet av Eriksdalsbadet till västra Folksamkvarteret, alltså där det idag delvis är ett öde spårområde. Staden skissar även på två höghus lång gatan, båda dock lägre än Folksamskrapan som är cirka 90 meter hög.

– Vi vill skapa en levande och varierad stadsdel med bostäder, verksamheter, butiker, kultur och idrott. Det ska bli enklare, tryggare och mer attraktivt att ta sig mellan de olika områdena, säger Ewa Wåhlin.

Bostäderna ska placeras på platser där trafiken från broarna stör minst. Kollektivtrafiken till området ska förstärkas.

Det ska även skapas en förbindelsegång från Skanstull, via ungefär Åhlénshuset (ägs av Skandia Fastigheter, totalt drygt 50.000 kvm i fastigheten Åkern 16) ner till vattenområdet. Enligt uppgift till Fastighetsvärlden kan det på det sättet bli en ingång till tunnelbanestationen Skanstull i nordöstra hörnet av Eriksdalsbadet, längs den nya planerade gatan Diagonalen (se karta 2 nedan).

Ny bebyggelse ska däcks över på- och avfarterna från Söderledstunneln – läs i bildtexterna nedan vilka möjligheter det medför för fastighetsutvecklarna.

Programsamrådet pågår 1 september – 27 oktober 2016. Staden räknar med att markanvisningar kommer att ske under 2017. Byggstarten blir tidigast 2019.

Stora fastighetsägare i området är, förutom Stockholm stad via Exloateringskontoret, Folksam Fastigheter (Folksamskarapan och White-kontoret), Skandia Fastigheter (Åhlénshuset), Aspelin Ramm (Clarionhotellet), Familjebostäder, SKB och ett flertal bostadsrättsföreningar. Utanför programområdet äger till exempel AMF Fastigheter Ringen köpcentrum.

Utvecklingen av Södra Skanstull påverkar inte bara de närboende. Verksamheter som finns där i dag (till exempel Eriksdalsbadet) har besökare från hela Stockholm, många människor arbetar i området och många Söderbor använder parkerna och strandpromenaden på fritiden.

– En viktig del av programförslaget är utveckling av strandpromenaden, där planerar vi två nya parker vid vattnet. Och det kommer att bli smidigare att promenera längs vattnet hela vägen, säger Ewa Wåhlin.

Text Fredrik Engström

Fastighetsvärlden Idag 2016-09-01

Klicka på bilderna/kartorna för större format!

Programområdets läge och ungefärliga omfattning.
Aktuellt område. Programområdets läge och ungefärliga omfattning.
Skansbron, vy mot Södermalm.
Binder ihop blivande Söderstaden. Visionsskiss. Skansbron, vy mot Södermalm.
Idag
Nutid. Så här ser området ut idag, med uppskattade promenadstråk, båt- och odlingsverksamhet samt sporta möjligheter för idrottsaktivitet. Här finns även tre stora broar och ett antal större kommersiella fastigheter. Nivåskillnaden inom området är 22 meter.
Framtid
Framtid? Det bästa ska behållas och det sämsta ska försvinna och bli en del av ”blandstaden”. Bland annat planeras två högre hus när flera otrygga och ”bortglömda” ytor ska bebyggas.
Så här ser det ut nordost om Eriksdalsbadet idag.
Bortglömt och oattraktivt – i kanonläge. Så här ser det ut idag. Till väster syns Eriksdalsbadet. Foto: Stockholm stad.
Bild från förslag till program för Södra Skanstull, Södermalm. Illustration: White arkitekter/Tegmarks
Nytt torg. Så här kan det se ut framöver.. Vy från nya gatan Diagonalen, i riktning mot hamntorget. Till höger i bild ses del av badhustornet och del av badhustorget. Diagonalen blir en viktig och tydlig del av Södermalms gatunät med möjlighet till ett rikt gatuliv. Vid stråket finns entréer till exempelvis Eriksdalsbadet, Clarion hotell och handeln i Åkernkvarteret. Illustration: White arkitekter/Tegmarks.
Tre broar skär igenom området.
Trafikerat område. Tre broar skär igenom området, varav två högt över området. Foto: Stockholm stad.
Förslaget: Situationsplan över Södra Skanstull, White arkitekter.
Ny gatustruktur. Nya Diagonalen och existerande Skansbron blir viktiga gator. Förslaget: Situationsplan över Södra Skanstull. Karta: White arkitekter och Andersson Jönsson landskapsarkitekter AB.
Stockholm stad skissar på en ny förbindelsegång till tunnelbanestationen Skanstull, från nordvästra hörnet av Eriksdalsbadet. Gången ska i så fall byggas via den fastighet där Åhléns är hyresgäst (och där det finns en t-banenedgång).
Ny tunnelbanenedgång? Stockholm stad skissar på en ny förbindelsegång till tunnelbanestationen Skanstull, från nordöstra hörnet av Eriksdalsbadet. Gången ska i så fall byggas via den fastighet där Åhléns är hyresgäst (och där det finns en t-banenedgång). Karta: Stockholms stad.
Höghus
Badhustornet. I anslutning till Eriksdalsbadets entré, byggs bostäder i en cirka 22 våningar hög byggnad. Byggnaden avskärmas mot bullret från Johanneshovsbron och öppnar sig mot väst och parken. Tornets fot bildar torgets östfasad och har ett utmärkt läge för kaféer och restauranger med utblickar över parken, enligt Stockholms stads förslag.
Kvarter
Två högre bostadshus planeras. Kvartersuppdelning med de båda höghusen, Badhustornet (direkt norr om Eriksdalsbadets övre entré) och Åkerntornet (längs med Götgatan).
Uppdelat
Så kan det bli – om alla som gillar att klaga håller tyst… Två båtstationer, ny anslutning till t-banan och två nya torg. Parkområdena lämnas nästan helt oförändrade, eller förstärks.
Nytt utseende. Så här ser ”baksidan” av Skandia Fastigheters 50.000 kvm stora fastighet Åkern 16 ut idag. Framöver kommer den osannolikt att få ett lyft och det låga p-huset kan kanske få en annan användning.
Nytt utseende? Så här ser ”baksidan” av Skandia Fastigheters 50.000 kvm stora fastighet Åkern 16 (där bland annat Åhléns är hyresgäst) ut idag. Framöver kommer den osannolikt att få ett lyft och det låga p-huset kan kanske få en annan användning.
Skandia framtid
Nya möjligheter. Skandia fastigheters stora fastighet kan få ett lyft. Kv Östra Åkern förlängs mot söder för at ge plats för nya bostäder och lokaler av olika slag. En publik passage öppnas upp genom kvarteret från Ringvägen ned ill Diagonalen. Ett höghus i kvarterets sydöstra hörn markerar brofästet och accentuerar Södermalms stadsfront mot Söder, enligt Stockholms stads idé.
Hotell
Utökat hotell. Kv Åkern Västra förlängs söderut och möjlighet ges till en utbyggnad av hotellet. Fastigheten med Clarion Hotell ägs av Aspelin Ramm.
Folksam
Riva och öppna upp. Folksams stora komplex på den östra sidan av området ska öppnas upp. Enligt förslaget rivs delar av komplexet som byggdes på 90-talet och ersätts med nya volymer. En påbyggnad föreslås vid de äldre delarna vid Skansbrogatan. Målet är att skapa stråk genom området. Arbetet ligger i ett sent skede i processen.
Nya Slussparken, Andersson Jönsson landskapsarkitekter AB.
Det gröna ska bevaras och förstärkas. Nya Slussparken, Andersson Jönsson landskapsarkitekter AB.
Nya Strandparken, Andersson Jönsson landskapsarkitekter AB.
Årstaviken. Nya Strandparken, Andersson Jönsson landskapsarkitekter AB.
Livet under bron och hela området ska även fortsättningsvis fyllas med möjlighet till aktivitet och rörselse. Idag finns här simning, simhopp, tennis och badminton plus utmärkta promenadslingor. Illustration: White Arkitekter/Tegmark.
Liv och rörelse. Livet under bron och hela området ska även fortsättningsvis fyllas med möjlighet till aktivitet och rörselse. Idag finns här simning, simhopp, tennis och badminton plus utmärkta promenadslingor. Illustration: Andersson Jönsson landskapsarkitekter AB.
Kv Katsan
Blivande stadsgata. Kvarteret Katsan rymmer idag en fristående kontorsbyggnad. Målet är att skapa ytterligare två.
Idrott
Idrotten har en central roll i området. Simhallen berörs inte av förslaget. För Badmintonstadion finns två alternativ, kvar som idag med mindre utbyggnad eller en nya anläggning i två våningar, med ytterligare sju banor, direkt invid simhallen. De tennistält som finns på västra sidan av broarna, och som innehåller tre banor, kan enligt förslaget ersättas med en ny tennishall som rymmer fyra banor.
Segment
Tät stad med blandat innehåll byggs kring broarna. Rosa färg visar tänkt nyproduktion av bostäder, gul är lokaler för handel/kultur, turkos idrott/kontor/kultur, rött kan bli kontor och lila hotell.
Söder mot söder
Hela framtida Söderstaden. Närmast syns programområdet Södra Skanstull. På andra sidan vattnet till vänster syns bland annat Skanskas megaprojekt Stockholm New med höghuset Stockholm One. Till höger om Globen finns stadsutvecklingsprojektet Slakshusområdet.

 

Fler Nyheter från förstasidan

Hyr 3.000 kvm på Vasagatan

Coworkingbolaget Ioffice Business Center hyr 3 000 kvm kontorsyta fördelat på fyra våningar på Vasagatan 12 i Stockholms CBD från Union Investment som äger fastigheten Uggleborg 14. 

Babybjörn ut efter cybersatsning

Lämnar Solna för flytt västerut. Hyr 1.400 kvm i projektfastighet.

Så blir nya bostadsbolaget

Läs om beståndet, styrelsen och ledningsgruppen.

Lista: 30 hus som kan säljas

Uppdaterad avyttringsplan.

Topplista

Lista: 16 ledande juristerna

FV har sammanställt en lista över de mest framgångsrika advokatfirmorna, kopplat till fastighetsaffärer.

HFD: Cementas tidsbegränsade täkttillstånd ska stå fast

”Det är ett viktigt besked från domstolen idag”.

SBB-blankare har bränt sig

Ser ut att förlora mycket i kampen mot Batljans bolag.

Obos i offensiv – ny storägare i svensk byggjätte

Nordstjernan halverar sitt ägande i byggföretaget, satsar på andra branscher än bygg.

Överväger sälja för hela 10 miljarder

FV berättar om beståndet. En av de allra mest kända fastigheterna ingår.

Bantar vid flytt till nybyggt

Nya tider, nytt beslut. Minskar kontorsytan med en tredjedel.

Realplay

Marknadsläget: Yielderna ska upp

Köpare och säljare står långt ifrån varandra. Yielden ska upp, men det finns samtidigt andra positiva tecken för fastigheter.

Vasakronan värvar från citykonkurrent

Blir ansvarig för 110.000 kvm i bästa lägena i Stockholm.

Gladsheim värvar duo

Redo för fortsatt tillväxtresa.

Hon blir ny vd vid Tilia

Tar över efter Håkan Engstam.

Tillbaka till förstasidan