Så här ska Liljeholmstorget se ut framöver. Illustration: Citycon/TMRW

Bilder: Liljeholmstorget lyfter med 70.000 kvm nytt

Citycon planerar att utveckla bostäder och kontor i Liljeholmen genom en överdäckning av spårområdet vid Liljeholmstorget. Under namnet RE: Liljeholmen kommer här skapas 120 nya bostadsrätter, 3.000 arbetsplatser och en inglasad plaza med utrymme för aktiviteter, kultur och upplevelser. Den pågående detaljplaneprocessen når inom kort milstolpen samrådsfas.

Om projektet RE: Liljeholmen

  • RE: Liljeholmen växer fram ovanpå spårområdet mellan Liljeholmstorget, Nybohovsbacken och Trekantsparken.
  • Med RE: Liljeholmen skapas ett nytt stadskvarter med 3.000 arbetsplatser, 120 bostadsrätter och ett nytt inomhusstråk plats för nya möten och upplevelser.
  • RE: Liljeholmen utökar fastighetsarean från befintliga 48.000 kvm till cirka 118.000 kvm (BTA).
  • Totalt kommer RE: Liljeholmen omfatta nya ytor på drygt 70.000 kvm fördelade mellan bostäder, kontor, hotellverksamhet, handel, service, kultur och mötesplatser.
  • Det nuvarande Vårdhuset omfattande 12.000 kvm med över 20 vårdenheter totalrenoveras och moderniseras.
  • RE: Liljeholmen utvecklas av Citycon i samarbete med Stockholms stad. Citycon äger, utvecklar och förvaltar centrum- och stadsmiljöer för en urban livsstil med handel, service, boende, kontor och kultur.
  • Arkitekterna för RE: Liljeholmen är Wester+Elsner arkitekter, Reflex Arkitekter, Topia landskapsarkitekter och ETTELVA Arkitekter.
  • Byggperioden förväntas påbörjas 2023 och färdigställas 2029.
  • Datum för planerad samrådstid är 2 februari till 15 mars.
Visa faktaruta

Citycons projekt utökar fastighetsarean från befintliga 48.000 kvm till cirka 118.000 kvm (BTA).

Citycon hoppas kunna påbörja byggarbetet 2023 och att projektet ska stå klart etappvis 2027–2029.

Totalt kommer projektet RE: Liljeholmen omfatta nya ytor på drygt 70.000 kvm fördelade mellan bostäder, kontor, hotellverksamhet, handel, service, kultur och mötesplatser. Den preliminära fördelningen är 10.000 kvm bostäder, 30.000 kvm kontor, 14.000 kvm hotellverksamheter, 6.000 kvm publika ytor med handel och service samt 10.000 kvm garage och tekniska utrymmen.

Citycon är redan en stor aktör i området som ägare och förvaltare av Liljeholmstorget Galleria som sju år rad har utsetts till Stockholms bästa Stadsdelscentrum och Vårdhuset, ett vårdkluster med över 20 vårdenheter i anslutning till gallerian.

–  Liljeholmen har ett fantastiskt läge ett stenkast från innerstaden. Tvärbanans och tunnelbanans nya sträckningar kommer att göra Liljeholmen till det självklara navet i det nya, södra Stockholm som nu växer fram, säger Veronica Palmgren, development director på Citycon.

I och med överdäckningen av spårområdet skapas förutsättningar för en modern, inbjudande blandstad. Totalt kommer RE: Liljeholmen omfatta nya ytor på drygt 70 000 kvm fördelade mellan kontor, hotellverksamhet, handel, service, kultur och publika mötesplatser. Den nya plazan skapas som ett stort och öppet inomhusstråk med utsikt mot Trekantsparken.

–  De nya ytorna kommer att integreras med den befintliga Liljeholmstorget Galleria vilket kommer att öka flödet av besökare till galleria och skapa en ännu attraktivare plats. Med RE: Liljeholmen förverkligar vi vår vision att förvandla området till Stockholms mest inspirerande mötesplats, säger Veronica Palmgren.

Ungefär 120 bostadsrätter planeras mitt emellan parken och den nya plazan, i form av två bostadshus som uppförs där det idag är en parkering.

–  RE: Liljeholmen är en viktig milstolpe och ett bra exempel på hur vi genomför vår strategi, att utveckla levande och trygga centrummiljöer med ett blandat innehåll såsom handel, bostäder, service, kultur och kontor i anslutning till knutpunkter för kollektivtrafik. Det långsiktiga målet är att skapa varaktiga värden för hyresgäster, ägare och samhälle, säger Erik Lennhammar, chief development officer på Citycon.

Förverkligandet av RE: Liljeholmen beräknas börja 2023 med överdäckningen av spårområdet vilket kommer ta cirka 2 år. Därefter startar uppförandet av de nya byggnaderna.

Mellan dagens galleria/kontorshus och de nya nya kontorshusen blir det en inomhusplaza med en takhöjd på uppemot 15 meter. Illustrationer: Citycon/TMRW
Vy från Trekanten. De två ”gula” byggnaderna närmast parken bostadshus med totalt cirka 120 bostadsrätter.Bostadsdelen blir sannolikt de som byggs sist i projektet.
Flygvy över området när Citycons projekt är klart och tunnelbaneområdet därmed överdäckat. Den låga gröna byggnaden ägs av SL och innehåller bland annat tunnelbanestationen. De tre högre gröna byggnaderna är Citycons planerade kontorshus. Bakom (lite rödfärgat) syns hotellbyggnaden där Citycon planerar för hotell med 200 rum och även longstay. Den vita huskroppen är där dagens kontor/vårdbyggnad finns och som framöver får en ny fasad och även en påbyggnad.
Vy från torget utanför. Byggnadsen till vänster finns idag, men lite lägre. Framöver ska den moderniseras och byggas på, enligt Citycons planer. Till höger planerar Citycon för tre kontorshus om totalt 30.000 kvm och tio våningar vardera. Mellan de båda ska det bli en inomhusplaza.

Fler Nyheter från förstasidan

Alecta gör stort köp på Söder

Köpeskillingen en bit över en miljard kronor.

Areim köper vid Bromma Blocks

Affär i ett utvecklingsområde där Svenska Hus är en tung aktör.

Bildextra: Spana in Bianca Ingrossos nya kontor

Se det hypade bolagets nya kontorslokaler.

Wallenstam avslutar veckan med miljardaffär

Säljer bostäder på nivån 70.000–75.000 kronor per kvadratmeter.

Daniel Kindberg frias

”Gud va skönt”. Dömdes till tre års fängelse i tingsrätten.

Selin och Arnhult besegrade norska oljemiljardärer

Köper för 13,5 miljarder och bolaget når därmed 78 miljarder. Läs om beståndet.

Nivika kraftigt övertecknad – börshandel inleds idag

Aktier för över 60 miljoner omsatta under första timmarnas handel.

Porträtt

Tryck i affärerna

Han är boktryckarlärlingen från Karlshamn som nått tre miljarder i fastighetsvärde. Doldisen Stefan Lindström gör ett allt större avtryck i branschen efter uppmärksammade köp.

Skanska bygger upp nytt fastighetsbestånd

Introducerar en ny verksamhetsgren för att behålla fastigheter långsiktigt.

Oscar säljer ännu ett tänkt lyxprojekt

Efter 79&Park, Norra Tornen och Primus så skulle detta resulterat i nästan 200 bostäder. FV avslöjar.

Newsec får ny vd – satsar även på övriga Europa

Läs om nya storsatsningen. Nya vd:n berättar för FV.

KlaraBo drog 45 procent i inledande handel

Kursrusning när KlaraBo började att handlas, efter kraftig överteckning i nyemissionen.

Duo säljer för för hela 3 miljarder

Läs om vilka fastigheter som ingår i transaktionen.

Östling och Orthén nya delägare

Når 3,6 miljarder genom nya förvärv.

Tillbaka till förstasidan