Så här ska Liljeholmstorget se ut framöver. Illustration: Citycon/TMRW

Bilder: Liljeholmstorget lyfter med 70.000 kvm nytt

Citycon planerar att utveckla bostäder och kontor i Liljeholmen genom en överdäckning av spårområdet vid Liljeholmstorget. Under namnet RE: Liljeholmen kommer här skapas 120 nya bostadsrätter, 3.000 arbetsplatser och en inglasad plaza med utrymme för aktiviteter, kultur och upplevelser. Den pågående detaljplaneprocessen når inom kort milstolpen samrådsfas.

Om projektet RE: Liljeholmen

  • RE: Liljeholmen växer fram ovanpå spårområdet mellan Liljeholmstorget, Nybohovsbacken och Trekantsparken.
  • Med RE: Liljeholmen skapas ett nytt stadskvarter med 3.000 arbetsplatser, 120 bostadsrätter och ett nytt inomhusstråk plats för nya möten och upplevelser.
  • RE: Liljeholmen utökar fastighetsarean från befintliga 48.000 kvm till cirka 118.000 kvm (BTA).
  • Totalt kommer RE: Liljeholmen omfatta nya ytor på drygt 70.000 kvm fördelade mellan bostäder, kontor, hotellverksamhet, handel, service, kultur och mötesplatser.
  • Det nuvarande Vårdhuset omfattande 12.000 kvm med över 20 vårdenheter totalrenoveras och moderniseras.
  • RE: Liljeholmen utvecklas av Citycon i samarbete med Stockholms stad. Citycon äger, utvecklar och förvaltar centrum- och stadsmiljöer för en urban livsstil med handel, service, boende, kontor och kultur.
  • Arkitekterna för RE: Liljeholmen är Wester+Elsner arkitekter, Reflex Arkitekter, Topia landskapsarkitekter och ETTELVA Arkitekter.
  • Byggperioden förväntas påbörjas 2023 och färdigställas 2029.
  • Datum för planerad samrådstid är 2 februari till 15 mars.
Visa faktaruta

Citycons projekt utökar fastighetsarean från befintliga 48.000 kvm till cirka 118.000 kvm (BTA).

Citycon hoppas kunna påbörja byggarbetet 2023 och att projektet ska stå klart etappvis 2027–2029.

Totalt kommer projektet RE: Liljeholmen omfatta nya ytor på drygt 70.000 kvm fördelade mellan bostäder, kontor, hotellverksamhet, handel, service, kultur och mötesplatser. Den preliminära fördelningen är 10.000 kvm bostäder, 30.000 kvm kontor, 14.000 kvm hotellverksamheter, 6.000 kvm publika ytor med handel och service samt 10.000 kvm garage och tekniska utrymmen.

Citycon är redan en stor aktör i området som ägare och förvaltare av Liljeholmstorget Galleria som sju år rad har utsetts till Stockholms bästa Stadsdelscentrum och Vårdhuset, ett vårdkluster med över 20 vårdenheter i anslutning till gallerian.

–  Liljeholmen har ett fantastiskt läge ett stenkast från innerstaden. Tvärbanans och tunnelbanans nya sträckningar kommer att göra Liljeholmen till det självklara navet i det nya, södra Stockholm som nu växer fram, säger Veronica Palmgren, development director på Citycon.

I och med överdäckningen av spårområdet skapas förutsättningar för en modern, inbjudande blandstad. Totalt kommer RE: Liljeholmen omfatta nya ytor på drygt 70 000 kvm fördelade mellan kontor, hotellverksamhet, handel, service, kultur och publika mötesplatser. Den nya plazan skapas som ett stort och öppet inomhusstråk med utsikt mot Trekantsparken.

–  De nya ytorna kommer att integreras med den befintliga Liljeholmstorget Galleria vilket kommer att öka flödet av besökare till galleria och skapa en ännu attraktivare plats. Med RE: Liljeholmen förverkligar vi vår vision att förvandla området till Stockholms mest inspirerande mötesplats, säger Veronica Palmgren.

Ungefär 120 bostadsrätter planeras mitt emellan parken och den nya plazan, i form av två bostadshus som uppförs där det idag är en parkering.

–  RE: Liljeholmen är en viktig milstolpe och ett bra exempel på hur vi genomför vår strategi, att utveckla levande och trygga centrummiljöer med ett blandat innehåll såsom handel, bostäder, service, kultur och kontor i anslutning till knutpunkter för kollektivtrafik. Det långsiktiga målet är att skapa varaktiga värden för hyresgäster, ägare och samhälle, säger Erik Lennhammar, chief development officer på Citycon.

Förverkligandet av RE: Liljeholmen beräknas börja 2023 med överdäckningen av spårområdet vilket kommer ta cirka 2 år. Därefter startar uppförandet av de nya byggnaderna.

Mellan dagens galleria/kontorshus och de nya nya kontorshusen blir det en inomhusplaza med en takhöjd på uppemot 15 meter. Illustrationer: Citycon/TMRW
Vy från Trekanten. De två ”gula” byggnaderna närmast parken bostadshus med totalt cirka 120 bostadsrätter.Bostadsdelen blir sannolikt de som byggs sist i projektet.
Flygvy över området när Citycons projekt är klart och tunnelbaneområdet därmed överdäckat. Den låga gröna byggnaden ägs av SL och innehåller bland annat tunnelbanestationen. De tre högre gröna byggnaderna är Citycons planerade kontorshus. Bakom (lite rödfärgat) syns hotellbyggnaden där Citycon planerar för hotell med 200 rum och även longstay. Den vita huskroppen är där dagens kontor/vårdbyggnad finns och som framöver får en ny fasad och även en påbyggnad.
Vy från torget utanför. Byggnadsen till vänster finns idag, men lite lägre. Framöver ska den moderniseras och byggas på, enligt Citycons planer. Till höger planerar Citycon för tre kontorshus om totalt 30.000 kvm och tio våningar vardera. Mellan de båda ska det bli en inomhusplaza.

Fler Nyheter från förstasidan

Besqab förvärvar 50 procent av Erik Wallin AB

Carola Lavén: ”De har ett starkt varumärke och en gedigen byggmästaranda”.

2,2 miljarder för tullnära affär om 40.000 kvm

Köparen närmar sig ett bestånd värt 100 miljarder kronor.

Porträtt

Får fart i motvinden

Nybyggare. Allt kändes rätt. Namnet på det nya företaget var catchy, rekryteringarna hade löpt på bra och uppdragsportföljen hade fyllts på i god takt. Nu skulle ingenting gå fel.

Börs: Fortsatt stora rabatter

Har ökat sedan årsskiftet för flera av de större bolagen.

Hyreskonflikt mitt i city löst

Stor rabatt som fick jätten att mjukna.

Kafékedja tar över efter klassisk butik vid Odenplan

Flyttar in i utmärkt hörnläge.

På väg att ta över noterat 3-miljardersbolag

Storägarna har accepterat budet. Köper bolag som är större än sig själv.

Global aktör öppnar för att sälja välkänt centrum

Haft stark utveckling och det finns fortfarande utvecklingsmöjligheter.

Adam Backström har gått ur tiden

Framgången med bostadsinvesteringar drev honom ur landet.

Jätten öppnar för ett högre affärstempo

Flera anledningar till förändringar.

Affärsanalys

Volymhandel till lågpris

Lukas Theander på Savills analyserar en affär med en handelsfastighet i Stockholmsområdet.

Bianca Ingrossos CAIA hyr av Humlegården nära Stureplan

Fick 30 lokalförslag. ”Vi hoppas locka många framtida talanger att jobba hos oss”.

Bröder oense: Fem fastigheter säljs på auktion

Fem flerfamiljshus auktioneras ut. FV berättar om beståndet.

Köper för hela 1,6 miljarder – nytt landmärke ingår

Ett känt och prisbelönt landmärke ingår i affären, liksom en utmanande fastighet.

Tillbaka till förstasidan