Kl 23.00: Oscar presenterar siffrorna för Q1

Oscar Properties har en liten tradition av att presentera information på udda tider. Rapporten för första kvartalet presenterades kl 23.00 på torsdagskvällen. Antalet sålda bostäder under perioden: En. Bolagets personalstyrka har det senaste året bantats från 150 anställda till 17.

Under det första kvartalet har Oscar Properties fokuserat på att driva projekt under pågående produktion med Helix, Norra Tornen, skriver bolaget i inledningen av den kraftigt försenade kvartalsrapporten.

92 av 138 lägenheter där är sålda. Det handlar alltså om det andra höghuset som i dagarna har nått sin högsta topp. Försäljningsgraden är alltså 67 procent. En lägenhet har sålts under det första kvartalet.

Projektet Unité i Norra Djurgårdsstaden är upptagen igen och bolaget räknar med att produktionsstart sker under andra kvartalet och att fastigheterna ska vara färdigställda under hösten 2020, skriver bolaget.

”Vi har varit snabba på att ändra och anpassa vår affär efter de nya förutsättningarna och bolaget har ett duktigt och lojalt team som arbetar hårt och flexibelt”, skriver Oscar Engelbert.

I vd-ordet kommentar Engelbert även den nya satsningen på lägenheter ute i landsorden – där man presenterat ett projekt i Karlkrona men inte kommit vidare:

”Norrterna, vår tämligen nya satsning på prisvärda bostäder runt om i Sverige, fortsätter att titta på affärer och markanvis- ningar. Min syn är att marknaden inom segmentet för närvarande är stabil ute i landet men att framtiden i Stockholm är mer osäker gällande det lägre prissegmentet”.

Under det senaste året har Oscar Properties bland annat dragit ner personalstyrkan från 150 anställda till nuvarande 17.

”Vi har kommit ner till en nivå som är rätt för bolaget under rådande förutsättningar och den aktuella projektportföljen”.

Ur årsredovisningen framgår även att bolaget arbetat intensivt med att finna en lösning med projektet Cykelfabriken/The Mill i Uppsala, med syfte att avyttra projektet.

Nyckeltalen för perioden januari-mars 2020:

• Nettoomsättningen uppgick till 108,3 mkr (443,4).

• Rörelseresultatet uppgick till -22,3 mkr (–34,6).

• Periodens resultat uppgick till –33,7 mkr (–66,0).

• Resultat per stamaktie uppgick till –0,18 kronor (–3,10).

• Likvida medel uppgick till 36,5 mkr (70,7).

• Antalet sålda bostäder uppgick till 1 (20).

• Antalet bostäder i pågående produktion uppgick till 184 (580).

• Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 0 (0).

Oscar Properties listar även ”väsentliga händelser under perioden”:

• Oscar Properties har den 18 mars 2020 ingått avtal om försäljning av tre tomter på Dalarö till en extern köpare för en överenskommen köpeskilling om 5 MSEK, samt för en tilläggsköpeskilling om ytterligare 16 MSEK

samt”väsentliga händelser efter periodens slut”: 

• Oscar Properties beslutar om att ändra redovisningsprinciper avseende konsolidering av bostadsrättsföreningar, innebärande att bostadsrättsföreningar kommer att konsolideras i Oscar Properties räkenskaper från och med den 1 januari 2020 och att omräkningstal kommer att publiceras.

• Oscar Properties meddelar att Finansinspektionen beslutat att skriva av ärendet om hur Oscar Properties har redovisat fastighetsutveckling genom bostadsrättsföreningar.

• Oscar Properties beslutar att reservera för upparbetade kostnader i projekt Gasklockan om 182 mkr, samt nedskrivningar om 125 mkr avseende projektportföljen, vilket görs i årsredovisningen för 2019.

• Oscar Properties erhåller besked från Länsstyrelsen att inga kvarstående hinder finns avseende bygglovet i Planiafastigheten och att bygglovet därmed vinner laga kraft.

I noterna kommenterar även Oscar Properties de försäljningar på Smådalarö som Expressen och Fastighetsvärlden tidigare berättat om. I kvartalsrapporten står följande långa stycken i det finstilta:

”Oscar Properties har efter förhandlingar som påbörjades årsskiftet 2019/2020 den 18 mars 2020 ingått avtal om försäljning av tre tomter på Dalarö (Haninge Smådalarö 1:31, 1:118 och 1:157) till en extern köpare för en överenskommen köpeskilling om 5 MSEK, samt för en tilläggsköpeskilling om ytterligare 16 MSEK, dvs. totalt 21 MSEK. Villkor för att tilläggsköpeskillingen ska utgå är att detaljplan för området har antagits och vunnit laga kraft senast 24 månader efter tillträdesdagen. Tillträdesdagen till tomterna var den 31 mars 2020. Oscar Properties har ingen insyn i detaljplaneprocessen men anser att det finns förutsättningar för att den ska kunna genomföras så att tilläggsköpeskillingen kan utgå.”

”Tomterna köptes av Oscar Properties 2013, före börsnoteringen 2014, för 20 miljoner kronor. Säljare var ett av Oscar Engelbert med familj helägt bolag. Skälet till överlåtelsen var att all bostadsutveckling skulle ske i Oscar Properties och inte privat för att undanröja risken för eventuella intressekonflikter. Styrelsen i Oscar Properties har alltsedan 2016 diskuterat en försäljning av tomterna. Efter en misslyckad försäljning under 2017 då köparen inte lyckades erhålla nödvändig finansiering har Oscar Properties externt kommunicerat att tomterna varit till salu och fått in ett antal anbud varför någon mäklare inte ansetts behövlig. Det högsta inkomna anbudet har lett till den genomförda affären.
Den externa köparen har även förvärvat Oscar Engelberts privata tomt som angränsar till Bolagets tomter. För att undvika sammanblandning av intressen har avtal träffats den 31 mars 2020 och tillträde skett under april 2020, det vill säga efter att köparen tillträtt de tomter som förvärvats från Oscar Properties. Tomten har förmed- lats av mäklare med utgångspris om 80 MSEK, men såldes för 63 MSEK. Det faktum att granntomterna redan sålts av Oscar Properties medförde att antalet intressen- ter var begränsat.”
”Oscar Properties försäljning av tomterna har inte utgjort en närståendetransaktion. Oscar Properties har inhämtat värderingsutlåtanden avseende tomterna från två oberoende värderingsinstitut som kommit fram till ett värde om 5 MSEK utan detaljplan, och 19-20 respektive 19-23 MSEK med detaljplan. Transaktionen har granskats av Kanter advokatbyrå och godkänts av bolagets styrelse”, står det i bolagets årsredovisning.

Fler Nyheter från förstasidan

Hon blir ny toppboss vid Pembroke

Äger fyra fastigheter mitt i Stockholm.

Bild: Vill utveckla nytt landmärke i södra Stockholm

Bostadsutvecklaren har förvärvat detaljplan och planerar för 200 bostäder i expansiva kommunen.

SHF förvärvar nio livsmedelsfastigheter

Den uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 18.000 kvm lokaler.

Topplista

20 största ägarna i CBD

FV listar de 20 största fastighetsägarna i Stockholms CBD.

Doldis får toppjobb hos bostadsgigant

Lämnar konsultbolaget och får en topptjänst vid landets största privata bostadsbolag.

Fabege får anvisning om 33.000 kvm i Sjöstaden

Ytterligare en aktör redo för projekt. Läs om den ekonomiska överenskommelsen och se även en karta.

Visselblåsaren till FV: ”Det var rena High Chaparral”

Är ett av åklagarens nyckelvittne. Berättar för Fastighetsvärlden.

Nu börjar historisk rättegång mot tre fd SFV-toppar

En av de absolut största utredningar som skett av en offentlig verksamhet i modern tid. Tidigare generaldirektör brottsmisstänkt.

McDonalds stänger mer i Stockholm – konkurrent tar över

Uppstickare tar över när giganten lägger ner ytterligare en enhet i Stockholm.

Bilder: Utvecklar nytt kvarter i Solna

Fastighetssjätten ska förvandla en av kommunens tråkigaste stadsdelar. Gör udda investering.

Porträtt

Vill bli störst

Utmanare. Sofia Ljungdahl är ny på jobbet mitt under brinnande pandemi. Uppdraget är tydligt utpekat: Obos ska utmana bostadsjättarna på allvar – i de största svenska städerna.

Malmös nya centrala satsning: Smörkajen

Se flera visionsbilder och läs om tidsplanen och aktörerna.

Savana och SBB satsar 800 miljoner i projekt

Läs om de ekonomiska detaljerna kring uppgörelsen.

SBB om den banbrytande inbrytningen

”För inte så länge sedan ägde kommunerna alla fastigheter för skolor och äldreboenden”. Berättar för FV.

Tillbaka till förstasidan