Flygvy från nordost med Stattenavägen i förgrunden. Illustration: Möller Arkitekter

200 nya bostäder på Klostergården

Två nya kvarter med sammanlagt över 200 lägenheter kan nu byggas på Klostergården i Lund. Byggnadsnämnden har antagit en ny detaljplan för platsen vid Stattenavägen-Nordanväg.

Det är LKF och HSB som planerar att bygga på platsen. När detaljplanen har vunnit laga kraft behöver de först söka bygglov att kunna realisera sina projekt.

I södra Lund, i utkanten av Klostergården, gör en ny detaljplan det möjligt att bygga två kvarter som tillsammans ger över två hundra nya lägenheter. På platsen finns idag stora asfalterade parkeringsytor och tidigare har där också funnits ett gatukök och en bensinmack.

– Klostergården får ett rejält tillskott av nya bostäder, på en plats som har nära till både idrott och rekreation, stadsliv och med en kommande tågstation bara några minuter bort, säger Klas Svenberg (M), byggnadsnämndens ordförande.

De nya husen kommer att bli mellan fyra och tio våningar, med de högsta husen in mot Klostergårdsfältet i väster. Efter samrådet justerades förslaget så att höjden mot Stattenavägen blir lite lägre än vad från början var tänkt. Den översta våningen blir också indragen på flera av husen, för att de inte ska upplevas som så höga, ge lite mindre skugga och mer luft mellan kvarteren men också för att skapa en fin variation.

De nya husen ska byggas med tegelfasad för att anpassas till Klostergårdens tegelarkitektur.

– Kvarteren kommer att harmoniera fint med områdets andra bebyggelse, både i material och höjd. Och inte minst blir det en värdefull förtätning på en yta som under flera år mest varit tom på innehåll, säger Hans Juhlin, stadsbyggnadsdirektör.

Den nya detaljplanen reglerar även hur de omkringliggande gatorna kan byggas om, det gäller delar av Stattenavägen, Nordanväg och Östanväg. Gatorna får en ny utformning där fotgängare och cyklister får mer plats än idag. Flera nya träd ska planteras och tillsammans med bland annat ombyggda korsningar är tanken att Stattenavägen ska bli både mer trivsam, trygg och säker.

Mellan de två kvarteren finns idag en gång- och cykelbana. Den breddas och läggs på den södra sidan av den befintliga raden med lönnar. Där den korsar Stattenavägen blir det en upphöjning för en säkrare överfart.

Missa inte! Cash is King

Den 30 november är det dags för Fastighetsvärldens heldagsseminarium Cash is King. Det äger rum på Grand Hotel i Stockholm.

Se fullständigt program och möjlighet till anmälan här.

Fler Nyheter från förstasidan

Nära sälja på Vasagatan

Fastigheten inköptes för så lite som 8 miljoner kronor 1984.

Pangea: Mörka utsikter för fastighetssektorn

”I pågående transaktioner ser vi att de flesta köpare har sänkt sina bud med 10-20 procent, men värderingarna har ännu inte justerats”.

Saftigt minus – men M2 fick utrymme att amortera

Betydande förlust på avyttringen av aktier i Castellum.

Bilder: Så kan AL bygga ut Söderhallarna

Så kan Medborgarplatsen utvecklas framöver.

Fabege på knock med The Mauler

Hyr ut 2.400 kvm för större satsning.

16 nya butiker till Arlanda

Utbyggnad med 11.000 kvm. FV listar butikerna som öppnar i nya Marknadsplatsen.

Lättnadsrally timmen efter räntebeskedet

Kurserna för flera fastighetsbolag drog iväg rejält efter att Riksbanken lämnat sitt nya besked om styrräntans nivå. Vad hade man fruktat egentligen?

Riksbanken höjer räntan med 0,75

Många fastighetsägare nervösa. Riksbanken ger prognos för i början av 2023.

Skiften i toppen hos Vasakronan i Stockholm

Två nya toppositioner utsedda.

Skanska säljer för 600 mkr till sitt egna nya bolag

60.000 kr/kvm för nyutvecklad kontorsfastighet i centralt läge.

NREP in i Tyskland

Fokus på bostäder och logistik. Läs om det första förvärvet.

Sjunkande priser i markanvisningar

Senaste statistiken. Dessutom blir det vanligare att investerare drar sig ur markanvisningsavtal.

Affärsanalys

Lyfter av projekt i närområdet

Per Wieslander och Philip Wikén vid Svefa analyserar en affär med en större kontorsfastighet i Malmö.

Kilenkrysset i iskallt förvärv av 30.000 kvm

Förvärvar tre fastigheter i iskallt segment som blir allt hetare.

Tillbaka till förstasidan