Flygvy från nordost med Stattenavägen i förgrunden. Illustration: Möller Arkitekter

200 nya bostäder på Klostergården

Två nya kvarter med sammanlagt över 200 lägenheter kan nu byggas på Klostergården i Lund. Byggnadsnämnden har antagit en ny detaljplan för platsen vid Stattenavägen-Nordanväg.

Det är LKF och HSB som planerar att bygga på platsen. När detaljplanen har vunnit laga kraft behöver de först söka bygglov att kunna realisera sina projekt.

I södra Lund, i utkanten av Klostergården, gör en ny detaljplan det möjligt att bygga två kvarter som tillsammans ger över två hundra nya lägenheter. På platsen finns idag stora asfalterade parkeringsytor och tidigare har där också funnits ett gatukök och en bensinmack.

– Klostergården får ett rejält tillskott av nya bostäder, på en plats som har nära till både idrott och rekreation, stadsliv och med en kommande tågstation bara några minuter bort, säger Klas Svenberg (M), byggnadsnämndens ordförande.

De nya husen kommer att bli mellan fyra och tio våningar, med de högsta husen in mot Klostergårdsfältet i väster. Efter samrådet justerades förslaget så att höjden mot Stattenavägen blir lite lägre än vad från början var tänkt. Den översta våningen blir också indragen på flera av husen, för att de inte ska upplevas som så höga, ge lite mindre skugga och mer luft mellan kvarteren men också för att skapa en fin variation.

De nya husen ska byggas med tegelfasad för att anpassas till Klostergårdens tegelarkitektur.

– Kvarteren kommer att harmoniera fint med områdets andra bebyggelse, både i material och höjd. Och inte minst blir det en värdefull förtätning på en yta som under flera år mest varit tom på innehåll, säger Hans Juhlin, stadsbyggnadsdirektör.

Den nya detaljplanen reglerar även hur de omkringliggande gatorna kan byggas om, det gäller delar av Stattenavägen, Nordanväg och Östanväg. Gatorna får en ny utformning där fotgängare och cyklister får mer plats än idag. Flera nya träd ska planteras och tillsammans med bland annat ombyggda korsningar är tanken att Stattenavägen ska bli både mer trivsam, trygg och säker.

Mellan de två kvarteren finns idag en gång- och cykelbana. Den breddas och läggs på den södra sidan av den befintliga raden med lönnar. Där den korsar Stattenavägen blir det en upphöjning för en säkrare överfart.

Fler Nyheter från förstasidan

Dubblar i Kungens kurva

FV berättar om flera nya planer i Sveriges mest kända handelsområde.

Ny rekordhyra att vänta

Lokaler kan bli lediga. Bästa lokalerna kan ge ny rekordhöga för kontor i Sverige.

Heimstaden inte nöjd – vill höja hyrorna ytterligare

Vill ha ny förhandling med Hyresgästföreningen.

Säger upp 140 hyresavtal för omförhandling

Sportkedjan Stadium går ut hårt mot årets hyreshöjningar.

Togs ESG på allvar under Mipim?

Patrik Attemark, koncernchef för Newsec, åkte till mässan med höga förhoppningar. Han summerar sina intryck.

Logistea närmare drömprojekt om 380.000 kvm

Niklas Zuckerman: ”Samverkan har skett i god anda och tempo”.

”Ett gift med ett fult tryne”

Bostadsministern kommenterar situationen för FV.

Stort projekt mitt på Kungsholmen

Aktuellt med hotell och takbar.

Klart: Köper unika Kurön

Fem ö-fastigheter i Mälaren har fått en ny ägare.

Bilder: Rekordpris på nya lägenheter på Sandhamn

Läs om det nya projektet bredvid Seglarhotellet.

Försäljning i city avbruten

Buden nådde inte upp till prisförväntningarna.

Bilder: Klart för bygge i nationalstadsparken

Investering i hotell- och konferensanläggning. Se hur den välkända anläggningen kommer att utvecklas.

Randstad flyttar till Fabege

En av årets större uthyrningar.

Rullande nyemission skulle kunna ge 2,5 miljarder

SBB lägger fram förslaget med nya aktier som alternativ till kontanter.

Tillbaka till förstasidan