Notiser

15 största ägarna av samhällsfastigheter

Från att tidigare ha varit en strikt offentlig angelägenhet är ägandet av samhällsfastigheter i dag betydligt mer diversifierat. FV listar här de 15 största fastighetsägarna inom segmentet – och arrangerar superhett seminarium.

Annons

Marknaden för samhällsfastigheter har blivit allt hetare de senaste åren. Det manifesteras inte minst i affärsvolymen, där SBB Norden sålt för drygt 6 miljarder kronor det senaste halvåret.

I takt med att storstadsregionernas befolkningar växer krävs inte endast nya bostäder, utan även ny lokalyta för vård, skola och omsorg måste skapas i samma takt. Många av de nya bolag som sjösatts på senare tid är också utpräglade projekt- utvecklare som Sehlhall, Magnolia Bostad och Sveafastigheter Bilda. I sammanställningen nedan listar vi de största förvaltande bolagen efter aktuellt marknadsvärde.

För att inte redovisningen, helt ska domineras av kommuner och regioner har vi valt bort dessa för att i stället fokusera på de statliga och privata ägarna. Vi har räknat fastigheter som till övervägande del brukas av skattefinansierad verksamhet och är specifikt anpassade för samhällsservice. Det vill säga förutom vård, skola och omsorg även rättsväsende och andra former av skattefinansierad samhällsservice.

På tisdag den 1 december arrangerar Fastighetsvärlden det superheta webbsända seminariet Samhällsfastigheter 2020. Anmäl dig nu om du är intresserad av segmentet!

Listan publicerades ursprungligen i specialmagasinet om Samhällsfastigheter som Fastighetsvärlden gav ut den 15 juni 2020, och listan avspeglar de förhållanden som rådde då. 

Bolag och ansvarig

1. Akademiska Hus

Yta, kvm: 3.153.000 Värde, mdkr: 80,5
Kerstin Lindberg Göransson: Beståndet består huvudsakligen av lokaler för högskolor och universitet från Malmö i söder till Luleå i norr. Har byggstartat Natrium om 32 000 kvadratmeter i Göteborg.

2. Hemsö

Yta, kvm: 1.276.000 Värde, mdkr: 37,5
Nils Styf: Bolaget har för avsikt att investera 1,2 miljarder kronor för att skapa 1 950 nya utbildningsplatser och 252 nya äldreboenden under perioden 2021–22.

3. SBB

Yta, kvm: 1.127.000  Värde, mdkr: 36,0
Ilija Batljan: Har under våren sålt samhällsfastigheter för drygt 6 miljarder kronor med syfte att uppnå kreditratingen BBB+. Den största affären avser ett paket om 38 fastigheter med Nyfosa som köpare.

4. Specialfastigheter

Yta, kvm: 1.088.000 Värde, mdkr: 29,1
Åsa Hedenberg: Äger flertalet av landets större kriminalvårdsanstalter som Kumla, Hinseberg, Tidaholm och Hall. I beståndet finns även lokaler för rättsväsende och försvar, bland annat Högkvarteret i Stockholm.

5. Castellum

Yta, kvm: 703.000 Värde, mdkr: 21,9
Henrik Saxborn: Äger bland annat rättscentrum i Jönköping och Örebro som kommit in i bolaget via förvärvet av Norrporten.

6. Rikshem

Yta, kvm: 597.000 Värde, mdkr: 14,7
Anette Frumerie: Beståndet spritt över hela Sverige. Bygger för närvarande äldreboenden i Kalmar och Norrköping.

7. Stenvalvet

Yta, kvm: 566.000 Värde, mdkr: 12,5
Maria Lidström: Har under våren vuxit i Stockholmsområdet och i Småland genom förvärv från bland andra SBB och Attendo.

8. Intea

Yta, kvm: 299.000 Värde, mdkr: 9,5
Charlotta Wallman Hörlin: Har senaste halvåret vunnit uppdraget att uppföra ny högskola samt nytt polishus i Kristianstad.

9. Offentliga Hus

Yta, kvm: 565.000 Värde, mdkr: 8,5
Fredrik Brodin: Fastators samfastbolag har vuxit genom flera affärer. Senast sju fastigheter i Halmstad och Borås från SBB för drygt 1 miljard.

10. Vacse

Yta, kvm: 53.000 Värde, mdkr: 6,5
Fredrik Linderborg: Äger bland annat den nya tingsrätten i Norrköping samt Jordbruksverkets hus i Jönköping som båda är under uppförande.

11. Nyfosa

Yta, kvm: 239.000 Värde, mdkr: 3,9
Jens Engwall: Beståndet avser de 38 fastigheter Nyfosa förvärvat från SBB Norden. Trafikverket, Boverket och Polisen är stora hyresgäster.

12. Skandia Fastigheter

Yta, kvm: 83.000 Värde, mdkr: 3,1
Åke Pettersson: I beståndet finns Viktor Rydbergs gymnasium i Sundbyberg, Häggviksgymnasiet i Sollentuna samt lokaler för Malmö högskola.

13. Brinova

Yta, kvm: 96.000 Värde, mdkr: 2,0
Per Johansson: Ägandet koncentrerat till Skåne och Blekinge. Har det senaste året gjort förvärv inom segmentet i Karlskrona samt Helsingborg.

14. Skandrenting

Yta, kvm: 134.000 Värde, mdkr: 1,9
Johannes Nyberg: Helägt av Erik Selin. I innehavet finns bland annat Salberga-anstalten samt polishus i Halmstad, Karlstad och Växjö.

15. Heba

Yta, kvm: 22.000 Värde, mdkr: 1,3
Patrik Emanuelsson: Nyuppförda vårdboenden samt förskolelokaler i Stockholmsområdet. Förvärvat från Magnolia i Norrtälje samt Österåker.

 


Kerstin Lindberg Göransson, Akademiska Hus: ”Den snabba digitaliseringen och omställningen till mer distansundervisning i spåren av coronapandemin under våren kommer säkerligen att påverka behovet och utformningen av utbildnings- och forskningslokaler framöver. Exakt hur är för tidigt att säga men vi arbetar utifrån flera olika scenarier i nära dialog med lärosätena.”

Fler Nyheter från förstasidan

Tillbaka till förstasidan