Topplista

17 Ledande juristerna 2019/20

Redovisningen av fastighetsjuristernas transaktionsvolymer skvallrar om goda tider 2019/20.

Aktiviteten på transaktionsmarknden fortsatte att gå på högvarv under andra halvan av 2019 och bromsade in under första halvåret 2020.

Av detta märks inget i redovisningen av den sammanlagda transaktionsvolymen från de 17 juridiska rådgivarna i topp under 2019–20.

Totalsumman uppgår till hisnande 839 miljarder, vilket är 17 miljarder mer än vid förra årets redovisning. Den stora summan förklaras delvis av att större affärer oftast räknas två gånger, då det är olika rådgivare på köp- respektive säljsidan, och ibland även en tredje gång då det gäller finansieringen.

Förändringarna är relativt små med undantag för Wistrand, Vinge och Real Advokat som mer än fördubblat sina volymer.

Ny på listan är Whalton Advokater.

Rankinglistan bygger liksom tidigare på summan av de underliggande fastighetsvärdena i de inom perioden avslutade transaktionerna samt eventuella finansieringsuppdrag som de byråer, som valt att rapportera in uppgifter, har haft.

(Listan publicerades ursprungligen i magasinet Fastighetsvärlden nr 7/2020)

 

Advokatbyrå och ledande fastighetsjurist

1. Wistrand

Trans. vol. 1 jul 19-30 jun 20: 130,0 Föregående period: 49,5
L. Gahnström, F. Råsberg, N. Sköld: Biträdde Humlegården vid förvärvet av fastigheterna Bremen 2 och 4 på Gärdet i Stockholm från Länsförsäkringar..

2. Vinge

Trans. vol. 1 jul 19-30 jun 20: 106,8 Föregående period: 50,5
A. Badur, N. Winnberg: Biträdde under perioden SBB vid budet på Hemfosa.

3. Cederquist

Trans. vol. 1 jul 19-30 jun 20: 66,5 Föregående period: 55,1
E. Åslund: Cederquist biträdde Delarka Holding vid försäljningen av fastigheten Solna Polisen 2, Postnords huvudkontor i Stockholm.

4. Mannheimer Swartling

Trans. vol. 1 jul 19-30 jun 20: 66,5 Föregående period: 50,3
h. börjesson: Agerade rådgivare till Rikshem vid försäljningen av 13 bostadsfastigheter innefattande 883 lägenheter i Östersund till Niam.

5. Roschier

Trans. vol. 1 jul 19-30 jun 20: 58,0 Föregående period: 44,0
L. Hybbinette: Företrädde Cibus i förvärvet av Netto-portföljen från Coop.

6. Setterwalls

Trans. vol. 1 jul 19-30 jun 20: 57,3 Föregående period: 46,1
P. Olofsson: Biträdde fonder förvaltade av Aberdeen Standard Investment i förvärv av en portfölj med bostadsfastigheter från JM.

7. TM & Partners

Trans. vol. 1 jul 19-30 jun 20: 57,0 Föregående period: 55,0
S. Mahmoudi, C. Rudels: Biträdde Humlegården vid förvärvet av fastigheterna Landbyska Verket 8 och 9 från Midroc.

8. DLA Piper

Trans. vol. 1 jul 19-30 jun 20: 56,0 Föregående period: 47,0
G. Ström: Företrädde Prologis vid avyttringen av en fastighet i Örebro till Nyfosa.

9. Lindahl

Trans. vol. 1 jul 19-30 jun 20: 43,7 Föregående period: 46,8
J. Tollgerdt: Företräddde Swedish Logistic Property i flera förvärv under perioden. Bland annat av Nettos tidigare centrallager i Falkenberg. .

10. Wigge & Partners

Trans. vol. 1 jul 19-30 jun 20: 43,6 Föregående period: 37,8
P. Forslund, D. Unger: Rådgivare till Nyfosa vid förvärvet av en fastighetsportfölj om 38 fastigheter från SBB.

11. Glimstedt

Trans. vol. 1 jul 19-30 jun 20: 40,6 Föregående period: 50,6
J. Litborn, E. Borgblad: Företrädde Fabege vid försäljningen av DN-skrapan.

12. Whalton Advokater

Trans. vol. 1 jul 19-30 jun 20: 33,4 Föregående period: NY
P. Essehorn: Biträdde Corem i affären med Blackstone samt Klöverns försäljning av 42 fastigheter i Karlstad.

13. Real Advokat

Trans. vol. 1 jul 19-30 jun 20: 17,0 Föregående period: 5,9
M. Laag, D. Jönsson: Rådgivare till Nrep vid försäljningen av 11 logistikfastigheter till Blackstone..

14. Morris Law

Trans. vol. 1 jul 19-30 jun 20: 16,5 Föregående period: 25,5
N. Badur, N. Hansen: Rådgivare till GSS Fastigheter vid försäljningen av Filmstaden i Solna till Genesta.

15. Schjødt

Trans. vol. 1 jul 19-30 jun 20: 15,8 Föregående period: 12,0
C. Andersson: Företrädde Veidekke vid avyttringen av en bostadsutvecklings- portfölj till Fredensborg, Norwegian Property och Union Real Estate Fund III.

16. AG Advokat

Trans. vol. 1 jul 19-30 jun 20: 15,3 Föregående period: 13,5
J. Lindberg, J. Gadd: Företrädde Stadsrum vid förvärvet av Farsta centrum.

17. Gernandt & Danielsson

Trans. vol. 1 jul 19-30 jun 20: 14,5 Föregående period: 15,9
B. Johanson, C. Ägenstedt Wikman: Biträdde Fresenius Kabi vid förvärvet av en del av fastigheten Fyrislund 6:6 i Uppsala Business Park från Klövern.

 


Nils Sköld, Wistrand ”Vi har expanderat kontinuerligt på fastighetssidan de senaste sju-åtta åren. Det senaste året har vi också haft en dominerande klient i form av SBB som bidragit till volymen. Samtidigt har vi lyckats hålla kvar gamla klienter. Vi konstaterar mot förväntan att marknaden inte dippar. Vi hade trott att vi skulle behöva förstärka vår obeståndsavdelning under hösten men så har det hittills inte blivit.”

Fler Topplistor

Tillbaka till förstasidan