Topplistor

12 Största bostadsbyggarna

Några krisscenarion går inte att hitta i byggarnas projektkataloger utan där går trenden mot allt fler byggstarter som ett resultat av stigande efterfrågan.

Branschen fick en allvarlig knäck i samband med finanskrisen 2008 då nyproduktionen nästan stannade. Så även om hjulen nu snurrar allt fortare är det värt att notera att antalet byggstarter i de flesta fall fortfarande är lägre än under tiden före 2008.

Branschens struktur är ganska välcementerad och listan bjuder därför inte på några större överraskningar.

I topp återfinns de renodlade byggbolagen, bostadskooperationerna HSB och Riksbyggen samt Stockholms stadsallmännyttiga bolag.

En uppstickare är dock Wallenstam som gått från noll byggstarter vid millenieskiftet till att, om bolagets prognos för innevarande år stämmer, vara bland de fyra största drakarna. Bolaget är samtidigt vid sidan av Stockholmshem och Uppsalahem  landets ivrigaste tillskyndare av hyresrätter.

Bostadsutvecklare

1. JM

Byggstart 2013: 2.465 Prognos 2014: i.u.
Merparten av projekten bedrivs i Stockholm där försäljningen är god men där samtidigt utdragna planprocesser begränsade antalet byggstarter. Ett antal som sett över hela landet var 200 färre än 2012. De två största projekten är Liljeholmskajen i Stockholm samt Kvarnenområde på Eriksberg i Göteborg.

2. Peab*

Byggstart 2013: 2.077 Prognos 2014: i.u.
Projekten är geografiskt spridda över landet, men med störst koncentration till de tre storstadsregionerna. En stigande efterfrågan under året har triggat antalet byggstarter att öka med 400 jämfört med året innan. Den största aktiviteten finns Solna där Peab bygger eller planerar 354 lägenheter i Arenastaden samt 700 lägenheter i Råsunda.

3. Skanska

Byggstart 2013: 1.376 Prognos 2014: i.u.
Under 2013 tog det åter fart för Skanskas bostadsutveckling. Det tog sig uttryck i såväl ett ökat antal produktionsstarter som en sjunkande andel osålda bostäder. Bolagets bostadsutveckling har två ben. Nya Hem driver främst projekt i storstäderna medan BoKlok finns även på mindre orter. I Helsingborg bygger bolaget även hyresrätter i egen regi.

4. HSB

Byggstart 2013: 1.245 Prognos 2014: ca. 2.000
HSB bedriver idag produktion i de flesta större städerna genom de regionala föreningarna och HSB Projektpartner. Sedan 2012 har kurvan för antalet byggstarter stigit brant. Ett av de större projekten är Stora Finnboda i Göteborg om 450 lägenheter.

5. Riksbyggen

Byggstart 2013: 1.134 Prognos 2014: 1.170
Katalogen omfattar för närvarande 100 projekt, planerade och igångsatta, från Malmö i söder till Umeå i norr. Det största är Änglatrumpeten i Fruängen söder om Stockholm.

6. Wallenstam

Byggstart 2013: 866 Prognos 2014: 1.400
Det största renodlade fastighetsbolaget på listan har ett allt större projektfokus. Bolaget bedriver byggnation av så väl hyres- som bostadsrätter i Stockholm, Göteborg och Helsingborg. Man planerar även starta 1 000 lägenheter i Uppsala.

7. NCC

Byggstart 2013: 832 Prognos 2014: i.u.
Av de bostadsprojekt NCC bedriver idag ligger hälften i Stockholm där Norra Djurgårdstaden med sammanlagt 123 lägenheter är det största aktuella projektet.

8. Stockholmshem

Byggstart 2013: 677 Prognos 2014: 505
Med sin stora nyproduktion är man nästan ikapp Svenska Bostäder i Stockholm. Nu byggs 172 lägenheter i kvarteret Tygeln på Södermalm vilket är det största projektet.

9. Ikano bostad

Byggstart 2013: 500 Prognos 2014: 600
Ikanos hemmamarknader är främst Stockholmsområdet, där 16 av de sammanlagt 22 aktuella bostadsprojekten är belägna, samt Mälardalalen och Skåne.

10. Veidekke

Byggstart 2013: 485 Prognos 2014: 400-550
Det norska byggbolaget driver sedan år 2000 bostadsprojekt i Mälardalen, Skåne och Västsverige. Ett kommande storprojekt är Svea Fanfar vid Valhallavägen i Stockholm.

11. Uppsalahem

Byggstart 2013: 430 Prognos 2014: 477
Har färdiga planer för 2000 bostäder de närmaste åren främst med fokus på unga och studenter. Av de projekt bolaget förnärvarande driver är Rosendal i södra Uppsala med 264 lägenheter det största.

12. BoTrygg

Byggstart 2013: 334 Prognos 2014: ca. 370
Med bas i Linköping bygger bolaget bostads- och hyresrätter i även Stockholm, Göteborg, Norrköping och Täby. I vår startar projektet Övre Vasastaden i Linköping.

*Peab är verksamt i hela Norden men särredovisar inte antalet byggstarter för de nationella marknaderna varför siffran motsvarar hela Peabs produktion.

Fler Topplistor

Tillbaka till förstasidan