Porträtt

Redo att trappa upp

Utmaningar. I fyra år har Carola Lavén styrt byggjättens fastighetsutveckling. Med en bakgrund som stadsutvecklare laddar hon för en handfull större kontorsprojekt i landets största städer.

Carola Lavén

Född:
1972 i Sollefteå.

Bor:
Täby kyrkby.

Utbildning:
Civilingenjör, lantmäteri vid KTH.

Karriär:
Efter Skanska/Drott jobbade hon vid Atrium Ljungberg i tio år.

Aktuell:
Sedan 2013 chef för NCC Property Development. Medlem i koncernledningen.

Om fastighetsbranschen:
”Jag gillar att få vara med att utveckla städer”.

Karriären i korthet
1995: Fastighetsförvaltare Skanska.
1998: Fastighetschef Stockholm Drott.
2003: Affärsutvecklings­chef Ljungberggruppen och senare Atrium Ljungberg.
2013: Nordenchef NCC Property Development.

Visa faktaruta

Det råder full aktivitet inne i NCC:s huvudkontor i Solna, liksom utanför. Det senare till följd av att ett nytt huvudkontor ska byggas bredvid det nuvarande samt nya kvarter för att utveckla en blandstad vid Järva krog. Samtidigt är det ingen vanlig vecka på NCC. Det har när intervjun sker endast gått en vecka sedan bolagets VD och koncernchef Peter Wågström fick sparken med motiveringen att vissa verksamheter inom bolaget levererat sämre resultat än väntat. Beskedet överraskade i stort sett alla.

– Peter och jag har jobbat tillsammans länge och vi har haft ett mycket bra samarbete. Han är en ambitiös och bra person. Nu har styrelsen kommit fram till att det är dags att byta lagkapten. Det finns väldigt mycket bra i NCC och det kommer att visa sig framöver, säger Carola Lavén.

Hon är sedan 2013 chef för NCC Property Development. Det är en verksamhet som går bra och som fick beröm av styrelseordförande Tomas Billing i samband med att beskedet lämnades.

– Jag är stolt över det fantastiska arbete mitt team har gjort. Jag ser gärna att vi har fler kontorsprojekt i Stockholm, det är en stark marknad. Jag hoppas att vi snart kan komma i gång med till exempel projektet Kristinebergshöjden på Kungsholmen.

Det handlar om en fastighet längs Essingeleden där NCC i samma veva som Lavén anställdes hyrde ut 50 000 kvadratmeter lokaler till Teliasonera för bolagets nya huvudkontor. Bolaget vann kampen om jättekontraktet i kamp med 14 andra flyttalternativ. Elva månader senare sprack avtalet eftersom Stockholms stad inte kunde möta den tidsplan som behövdes för projektet och NCC inte erhållit de myndighetsbeslut som krävdes för att dra i gång bygget, en risk som alla parter visste om från början.

– Det var med skräckblandad förtjusning som vi skrev på hyresavtalet. Det fanns villkor som gjorde att det blev rejält svettigt tidsmässigt. Vi gick in med full kraft för att få de tillstånd som krävdes. Men tiden räckte inte, säger Carola Lavén.

Nu, fyra år senare, har NCC en antagen detaljplan även om den ännu inte vunnit laga kraft. Därmed kan diskussionen om närheten till Essingeleden och om ekarna vara historia.

Sedan några månader är bygget vid Järva krog i gång. Den första etappen ska resultera i 32 000 kvadratmeter kontor, varav NCC kommer att förhyra knappt 20 000 kvadratmeter själva. Totalt ska det utvecklas 90 000 kvm kontor, bostäder och service i tre nya stadskvarter. Den nuvarande huvudkontorsbyggnaden ska rivas, varav en del av byggnaden kommer påbörjas att rivas innan årsskiftet.

Bolaget har även en handfull intressanta kontors­projekt på gång i Göteborg, alla i bra lägen. Dessutom utvecklar bolaget egna projekt även i Malmö, Köpenhamn, Århus, Oslo och Helsingfors. Dessutom finns lager och logistik- samt handelsfastigheter med i erbjudandet. Allt med Carola Lavén som ansvarig.

Sedan 2013 är Carola Lavén chef för NCC Property Development i Norden. Bolaget smider planer för ett tiotal kontorshus runt om i landet.

Väggarna i NCC:s korridorer är fyllda med stora bildtavlor med landmärken och klenoder som NCC byggt under åren. Där finns Torsplan, SCA-huset, Triangeln, Kista Science Tower, Skånegatan i Göteborg, Portland Silos i Köpenhamn med flera som bolagets utvecklat och byggt, alltså den enhet som Carola Lavén styr (NCC Property Development). Dessutom finns bilder på till exempel Turning Torso och Aula Medica där bolaget varit entreprenör (via NCC Construction).

– Här testar vi oss fram kring hur det nya kontoret kan komma att se ut, säger Carola Lavén när vi går runt på ett av de övre våningsplanen.

Det är fyllt av färger och häftig inredning. Här erbjuds olika arbetsmiljöer att testa för att hitta den bästa utformningen innan det är dags att inreda det nya kontoret. Här får alla medarbetare möjlighet att testa och ge feedback på olika lösningar och den som vill kan till exempel gå på ett löpband vid ett höjt skrivbord.

Att det nya huvudkontoret blir riktigt bra är viktigt av flera anledningar.

– Det är förstås viktigt för vår personal att erbjuda en attraktiv, inspirerande och funktionell arbetsmiljö, men även i kampen om att attrahera nya medarbetare att börja jobba hos oss. Dessutom kan vi visa upp vårt nya huvudkontor för våra kunder för att berätta hur lokaler kan utnyttjas.

Carola Lavén är född i Sollefteå och beskriver sig själv som stolt norrländska. Att hon hamnade i bygg- och fastighetsbranschen beror med stor sannolikhet på ett stipendium hon fick under gymnasieåren där hon studerade naturvetenskaplig linje. Hon var bäst i klassen i matematik och stipendiet innebar ett besök på KTH i Stockholm.

– Det blev en aha-upplevelse för mig. Jag kände direkt att ”här vill jag studera och bli civilingenjör”.

Flera av de klasskamrater som studerade vidare gjorde det i Umeå, som ofta var den naturliga destinationen. Carola Lavén hade läst igenom kursutbudet vid KTH och fastnade för lantmäteriutbildning, trots det något trista namnet. Hon var sedan tidigare intresserad av hus, byggnation och städer – så det passade bra in. Flytten gick till Stockholm.

Studierna inleddes 1991 när det såg som allra risigast ut på fastighetsmarknaden efter att kraschen slagit till med full kraft.

– Jag reflekterade inte jättemycket över det då, utan tänkte mest att ”det kommer att lösa sig”.

Det är möjligt att vi får se en sättning av kontorshyrorna, men jag ser få signaler på att de ska sjunka.

När utbildningen var avslutad 1995 fick flera studiekamrater vänta något år på sitt första jobb. Carola Lavén fick dock två jobberbjudanden. Hon hade redan hunnit skriva på för en arbetsgivare när Skanska hörde av sig. Hon rev då det första avtalet till förmån för byggbolaget.

– Skanska som ett internationellt bolag och en samhällsaktör attraherade. Affärserbjudandet var brett, allt från asfalt till att bygga sjukhus. Att samhällsbyggandet var invävt i företaget på många sätt lockade mig även om jag jobbade på fastighetssidan.

Hon började med att arbeta på Skanska Fastigheter, vid tiden en stor fastighetsägare, där hon jobbade med analys och transaktion. Efter att ett bestånd med tusen hyresbostäder på Kvarngärdet i Uppsala förvärvats från Uppsalahem behövdes en förvaltningsansvarig – och det blev Carola Lavén, som vid tidpunkten var 24 år.

– Det var en lärorik och rolig tid att ha med så många hyresgäster att göra. Det var dessutom mitt första ledaruppdrag, minns Lavén.

När Skanska knoppade av fastigheterna i bolaget Drott 1998 blev Carola Lavén fastighetschef för Stockholm. Bolaget hade initialt fastigheter för 10 miljarder kronor men efter köp av bland annat Näckebro och Balder så hade beståndet på kort tid växt till ett fastighetsvärde om 40 miljarder.

– Det uppstod en kulturkrock i samband med köpet av Näckebro, kanske extra mycket på grund av att bolagen från början lämnat bud på varandra.

Carola Lavén lämnade bolaget i samma veva som VD Mats Mared slutade och när Öresund AB kom in som ägare.

Hon gjorde det efter att ha att blivit kontaktad av Anders Nylander som nyligen utsetts till VD vid Ljungberggruppen. 2003 började hon vid bolaget som affärsutvecklingschef och tog även plats i ledningsgruppen. Bland utmaningarna fanns att utveckla Sickla köpkvarter, Farsta centrum och Mobilia i Malmö.

– Det var en intressant tid med fokus på stadsutveckling. Vi blandade arbetsplatser, kultur, handel och service. Vi började ofta med kulturen.

Atrium Ljungberg har sedan den tiden blivit smått synonymt med stadsutveckling och att bygga blandstad, och ses ofta som en förebild och har blivit något av en älskling hos landets större städer.

I tio år blev hon kvar där, och under tiden hann bolaget gå ihop med Atrium. Men en dag blev hon kontaktad av en rekryterare med ett erbjudande hon inte kunde säga nej till. Budet var från NCC.

– Jag gillar utvecklingsaffärerna och transaktioner. Så det kändes helt rätt för mig. Att bolaget dessutom var aktivt i flera länder var attraktivt. Även vår huvudägare Nordstjernan som ingår med Ax:son Johnson-sfären lockade mig. De är visionära och företagsbyggare som tar ansvar.

Byggbolagen har under några år fått spela andrafiolen på lokalhyresmarknaden efter främst Fabege, men även Vasakronan. Hur har det blivit så?

– Fabege har varit duktiga. Vi har haft för få byggrätter och klara detaljplaner på vissa marknader. Vi har haft tomt där helt enkelt.

Vakansgraden för kontor är rekordlåg i Stockholm och Göteborg. Hur ser du på förutsättningarna för att starta byggen på spekulation?

– Vi bedömer det från fall till fall. Den andra etappen av Torsplan byggstartade vi till exempel på spekulation. I vissa fall vill vi ha en del av lokalerna uthyrda för att starta. I andra mer.

Kontorshyrorna i de båda största städerna har rusat uppåt de senaste åren. Kan utvecklingen fortsätta?

– Det har funnits ett enormt fokus på bostäder, och det har från kommunernas håll arbetats fram få planer för nya kontor. Om bostadsmarknaden kyls ner något så blir det mer fokus på kontor. Dessutom kan bostadiseringstrenden av kontors­lokaler avta. Det är möjligt att vi får se en sättning av kontors­hyrorna, men jag ser få signaler på att de ska sjunka.

Kontorshyresgästerna hyr ofta allt färre kvadratmeter lokaler räknat per anställd. När är botten nådd? Behövs inte kontoren framöver?

– Med ökad teknikutveckling kan man arbeta var som helst. Kontoret spelar dock en allt viktigare roll för företagen för att erbjuda en attraktiv mötesplats för att bygga varumärke och kultur.

Har hållbarhetsdiskussionen blivit en hygien­fråga, eller satsar ni fortfarande?

– Frågan är väldigt viktig. Jag tror att vi framöver kommer att prata hållbarhet i ett bredare perspektiv än vi gjort under de senaste åren. Vi har mycket kvar att göra inom området. Vi behöver minska vårt resursanvändande, öka välbefinnandet och skapa attraktiva miljöer och arbetsplatser. Vårt nya huvudkontor kommer att vara ett lågenergihus, nära noll. Men ambitionen framöver är att producera byggnader som ger ett tillskott.

Fler Porträtt

Porträtt

Långläsning: Storspelare på turbulent marknad

Henrik Jussi-Pekka är vd för investmentbolaget Möller & Partners, men är också medgrundare till bostadsbolaget Resinova som varit storköpare under våren.

Porträtt

Långläsning: Omsorg i detaljerna

Dan T Sehlberg lämnade it- och mediesektorn för att satsa på socialt entreprenörskap, numera via bolaget Sehlhall.

Porträtt

Långläsning: 100-åringen och framtiden

Jubilaren om tvärniten, om värdegrunden och de nya utmaningarna.

Porträtt

Lång intervju: Oväntad vinnare på kuppen

Han hade inga planer på att bli fastighetsägare – i dag äger han ett miljardbestånd.

Porträtt

Redo att ta risk

Han gillar att ta kalkylerade risker och reser just nu Almas tredje fond.

Porträtt

Mer psykolog än ingenjör

FV-intervju. Under hans år som vd på Svefa har bolaget dubblats i storlek, och Mikael Lundström har gett sig den på att få till ytterligare en lika stor ökning.

Porträtt

Redo för förnyelse

Pembrokes Nordenchef berättar om bolagets filosofi och det efterlängtade projektet i Stockholms city.

Porträtt

Sätter tydliga mål

Målmedvetet och med låg risk har Hans Eliasson byggt en av Sveriges största bygg- och fastighetskoncerner.

Porträtt

Fängslande uppdrag

Ökade behov. Bolaget hon leder är verkligen speciellt, som namnet antyder. Och tyvärr behöver det växa.

Porträtt

Samhällsbyggare utan långbänkar

FRAMÅT. Inte ens när Johanna Frelin som ny tv-chef såg sig själv på löpsedlarna blev hon avskräckt. Hon visste redan att det var just chef hon ville vara. Nu leder hon Riksbyggen med fokus på hållbarhet och digitalisering, och helst vill hon att allt ska hända så snabbt som möjligt.

Porträtt

Fokus på det bästa

Hufvudstadens nya vd Anders Nygren i en lång FV-intervju.

Porträtt

Helgläsning: Varumärket i fonden

NREP-grundaren Rickard S Dahlberg i stor intervju.

Porträtt

Offensivt, kaxigt och rosa

Croisettes vd Per Svensson vill snabbt framåt. Antalet anställda har fördubblats årligen och nu siktar han mot börsen.

Porträtt

Tryck i affärerna

Han är boktryckarlärlingen från Karlshamn som nått tre miljarder i fastighetsvärde. Doldisen Stefan Lindström gör ett allt större avtryck i branschen efter uppmärksammade köp.

Tillbaka till förstasidan