2011: Plats 26-50

Plats 26

Lennart Schuss,
Catella

Meddelade vid halvårsskiftet att han lämnar posten som vice VD vid börsnoterade Catella samt koncernledningen i bolaget. Istället blir han arbetande styrelseordförande i Catellas nordiska corporate financebolag, med uppgift att koordinera och utveckla den nordiska affärsverksamheten.
Schuss och Johan Ericsson drog igång Catella Corporate Finance i början av 90-talet var länge näst intill ohotade på stora fastighetstransaktioner. Genomfört fastighetsaffärer för, enligt egen sammanräkning, över 500 miljarder kronor. Personalförändringar och starkare konkurrens har gjort det betydligt tuffare nu. Det senaste året är det mycket obeståndsaffärer och kapitalanskaffningsfrågor som varit i fokus hos bolaget.

Plats 27

Lars Johnsson,
Vasakronan

Tappar tio placeringar på Mäktigaste-listan efter att för två år sedan kommit in på listan med en hög placering. Vice VD och chef fastighetsinvesteringar Vasakronan. Har under det senaste året förvärvat två miljardfastigheter i centrala Stockholm, varav den ena är den med högst köpeskilling någonsin när det gäller enskild fastighet. Bolaget har även gjort en inbrytning på Västra Hamnen i Malmö. Johnsson har en bakgrund inom AP Fastigheter där han hamnade när bolaget förvärvade det privatägda fastighetsbolaget Korbe 1994. Han har även jobbat vid LE Lundberg-företagen.

Plats 28

Ivo Stopner,
Hufvudstaden

Lyckades inte köpa fastigheten Bodarne 14, intill Dramaten, på Strandvägen i Stockholm, vilket för FV uppges ha varit ett mål för ägaren. Har i övrigt hållit en låg profil på investerarmarknaden, men med bra fart på uthyrningarna både i Stockholm och Göteborg. Har under sex år haft en stabil placering liknande årets, som bäst på 22:a plats 2008. Sedan 1999 VD för bolaget som kontrollerar hela 54 procent av lokalerna inom Gyllene Triangeln i centrala Stockholm.

Plats 29

Stellan Lundström,
KTH

Problemen på den svenska fastighetsmarknaden har inte blivit så stora som befarades. Däri ligger troligen förklaringen till att professor Stellan Lundströms åkt ned tio platser. För det är när det uppstår kraftiga obalanser som telefonen går varm hos experten som gjorde sig ett namn i samband med krisen i början av 90-talet. Då var det han som var direkt utsedd av regeringen att komma underfund med problemens storlek och lösningen på dessa. Lundström har undervisat en majoritet av dagens makthavare i fastighetsbranschen och säkert också många av framtidens dito. Under hösten har han tillsammans med kollegan Hans Lind skrivit kalkylskolan som publicerats i Fastighetsvärlden. Lundström är sedan 2008 dekan (skolchef) vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid KTH.

Plats 30

Tom Lindahl,
Tenzing

Tredje året med ungefär samma placering sedan Lindahl drog igång konsultbolaget som fått högt betyg i Fastighetsvärldens stora konsultgallup. Verkar personligen ha intagit en något lägre profil det senaste året, av oförklarlig anledning. Bolaget har under året sålt bland annat två fastigheter vid Nybroviken till riktigt höga nivåer. Sade i en intervju med FV hösten 2008, angående att han lämnade VD-stolen för Catella Cororate Finace: ”Det var aldrig mitt mål att bli topptjänsteman i en större organisation”. Enligt Tenzings hemsida har bolaget nu 32 anställda, i Stockholm och Helsingfors. Bolaget tecknade i maj ett strategiskt samarbetsavtal med norska investmentbanken Arctic Securities.

Plats 31

Anders Wiklander,
Norrporten

Klättrar hela tio placeringar på Mäktigaste-listan. Bolaget blir allt mer likt Vasakronan, men med internationella visioner. Bolaget har gjort ett antal affärer med Skanska och har på det sättet kommit över två moderna fastigheter i Stockholmsområdet som sedan flera år är en prioriterad marknad. Har under året bland annat sålt av beståndet i Linköping. Är sedan hela 16 år VD för Norrporten som är ett av få svenska fastighetsbolag som även förvärvar utanför Sverige, hittills i Köpenhamn och Hamburg.

Plats 32

Simon de Château,
Sveafastigheter

Tar ett rejält kliv uppåt i listan och når sin hittills högsta placering. Är sedan åtta år VD för Sveafastigheter. Han arbetade innan dess hos Leimdörfer. I december i fjol genomförde Sveafastigheter det första förvärvet för den tredje fonden och mycket av investeringarna den senaste tiden har hamnat i Finland där bolaget tidigare har gjort bra affärer. Var på Kefrenauktionen med och bjöd tufft på några av de större fastigheterna i Göteborgsområdet, bland annat SKF-huset. Uppskattad FV-krönikör.

Plats 33

Claes Larsson,
Skanska

Ansvarar för flera av Skanskas tyngre portföljer och är formellt ansvarig i koncernledningen för Skanska Norge, Skanska Finland, Skanska Sverige, Skanska Kommersiell Utveckling Norden och Skanska Kommersiell Utveckling Europa. Ligger bakom expansionen till Helsingfors och Oslo samt att bolaget spridit verksamheten i Polen och Tjeckien utanför huvudstäderna. Gjort en hel del bra affärer på en marknad som många var avkyld. En problemlösare av hög rang, enligt kollegorna. Bördig från Trollhättan, en hejare på piano och jazz.

Plats 34

Johan Bergman,
Niam

Boss över Sveriges överlägset största fastighetsfond och Niam har sedan finanskrisen inleddes hösten 2008 köpt fastigheter för hela 20 miljarder kronor. Sedan han tillträdde VD-stolen hösten 2006 har bolaget köpt för 25 miljarder. Reser nu pengar till Niams femte fond vilket medför en del resande där det gäller att ”dänga väska”, som Bergman själv kallat det i en FV-intervju. Han har en 16-år lång karriär på Skanska där han innehaft flera höga positioner och slutade som vice VD. Bergman halkade något märkligt ut från fjolårets lista efter att de två tidigare åren haft positionerna 45 och 30.

Plats 35

Anders Jarl,
Wihlborgs

Kung över Västra Hamnen. Men området utmanas plötsligt på allvar av Hyllie dit en advokatfirma förlagt sitt kontor och det kan flytta det tidigare självklara fokuset bort från Västra Hamnen. Förlorade nyligen en tuff budkamp mot Erik Selin på den uppmärksammade auktionen. Jarl får i år den lägsta placeringen i omröstningen som genomfördes första gången 2006. Han blev VD i Wihlborgs inför avknoppningen från Fabege våren 2005. Innan han kom till Fabege/Wihlborgs arbetade han på det börsnoterade Diligentia. Privat bor han i området Bunkeflo och han är engagerad i fotbollsklubben LB07. Jarl är före detta simmare på elitnivå och har även spelat handboll. Uppväxt i Kristianstad.

Plats 36

David Mindus,
Sagax

Flera år hos GE Capital Real Estate för ett drygt decennium sedan lade grunden till en ganska osentimental syn på fastigheter. Hellre högavkastande lagerfastigheter än tjusiga innerstadshus där intjäningen beror på en varierande värdeutveckling. Som VD och stor ägare i det börsnoterade Sagax har han hållit sig till den inriktningen. Har de senaste två åren fått agera resolut för att stoppa en konkurrent från att försöka få ett maktövertag i Sagax.

Plats 37

Ingalill Berglund,
Atrium Ljungberg

Den 8 april tog hon över VD-stolen i det börsnoterade bolaget och hon är den högst placerade nykomlingen på listan. Valet av Berglund var en intern rekrytering och hon var tidigare CFO. Dessförinnan arbetade hon bland annat på Stadshypotek Fastigheter och Skolfastigheter i Stockholm, Sisab. Atrium Ljungberg har de senaste åren fått mycket beröm för sitt arbete med att ”bygga stad” och då har strålkastarna väntas mot Sickla och Mobilia. Fokus ligger på Stockholm, Uppsala och Malmö, övriga orter, inklusive Göteborg, får nobben. Gillar segling, ridning, skidor och matlagning.

Plats 38

Tomas Ingermansson,
AFA Fastigheter

Gör endast ett fåtal affärer varje år. Nyligen förvärvades två moderna fastigheter på västra Kungsholmen från Skanska för nästan exakt en miljard kronor och i våras gick bolaget in i en bostadssatsning tillsammans med ByggVesta i en affär i samma storleksordning. Ingemarsson har varit som högst varit placerad 34:a på listan men har varit stabil runt nuvarande placering. Ingemarsson är även populär reseledare till skidtävlingen Marcialonga. Även i övrigt är det mycket idrott för Ingemarsson, bland annat tennis och orientering.

Plats 39

Leif Andersson,
Areim

Grundade Areim 2003 och är aktiv inom Inrev. Areim har den senaste tiden blivit tvåa på flera affärer, bland annat var bolaget med om ”i hemlighet” förhandlade om det paket som såldes på den första stora auktionen – och där det mesta var uppgjort i förväg på en ”hemlig” auktion” och där Hemfosa bjöd högst. Ledde 2008 ett konsortium som utmanade AP Fastigheter i kampen om Vasakronan. Besitter ett stort kontaktnät och har många av de internationella jättarnas chefer i kontaktlistan i mobiltelefonen.

Plats 40

Kerstin Lindberg Göransson,
Akademiska Hus

Hon tillträdde VD-stolen vid landets näst största fastighetsägare så sent som 19 september och intar direkt en plats på ”50-listan”. Hon kommer närmast från Swedavia AB där hon har varit chef för Stockholm-Arlanda flygplats. Chef över ett fastighetsbestånd på 50 miljarder kronor, men mer imponerande är projektportfölj på närmare tjugo miljarder – Fastighetsvärldens mejllåda nästan fylls med information om projekten – som inte bara är stora utan ofta dessutom är riktigt snygga.

Plats 41

Per-Arne Rudbert,
Humlegården

Vann dragkampen om Swedbanks nya huvudkontor och till en fastighet som överraskade i stort sett alla. Höll, något motvilligt, i en flaska champage när FV gjorde gjorde ett stort personporträtt med honom. Stuckit ut hakan och talat om höga hyresnivåer i prestigeprojektet vid Norrmalmstorg – dock har det ännu inte rapporterats om några hyresgäster. Rudbert har studerat vid handelshögskolan och vid Harvard Business School. Blev VD för Humlegården 1999. Vad få känner till är att han var ekonomidirektör vid Pripps Bryggerier 1988 till 1992.

Plats 42

Peter Leimdörfer,
Leimdörfer

Konsultfirman har flyttat en våning upp i Femte Hötorgsskarapan – men Peter Leimförfer åker ner tre placeringar på ”Mäktigaste-listan”. Bolaget fokuserar ofta på de största affärerna och har i år varit rådgivare när Norrvidden såldes för 5,8 miljarder kronor. Peter Leimdörfer är en av grundarna till konsultbolaget som ju bär hans namn. Efter studierna vid Handelshögskolan har han arbetet vid UBS Geneve som valutahandlare, som kapitalförvaltare vid Citibank i New York och suttit i ledningsgruppen vid Enskilda Securities. 1992 startades konsultfirman Leimdörfer.

Plats 43

Kerstin Gillsbro,
Jernhusen

I nästan exakt ett år har hon varit VD för bolaget med fastigheter i lägena som många konkurrenter vill åt. När bolaget behövde en ny VD gick man inte precis över bron för att hämta vatten – Gillsbro satt sedan 2006 i Jernhusens styrelse. Hon har ett mång mångårigt förflutet inom NCC där hon anställdes 1988 och 2003 blev hon chef för NCC Boende Sverige. Jernhusen blev nyligen kritiserat av en statlig utredare för att inte pyssla med kärnverksamhet varpå Gillsbro svarade: ”Vi följer statens direktiv”.

Plats 44

Jan Odelstam,
Skanska

Ifjol nykomling på listan med en 49:e plats. Utsågs i januari 2010 till VD för Skanska Kommersiell Utveckling Norden. Odelstam har arbetat i Skanska sedan han pluggat klart vid KTH 1990 och haft en mängd olika ledarroller på såväl bygg- som fastighetssidan. Han var bland annat projektledare för det nya ÅF-huset i Frösunda. Jan Odelstam är bror till Tomas Hermansson som VD för Bonnier Fastigheter.

Plats 45

Jan Rosengren,
Newsec

När Fastighetsvärlden i slutet av januari kunde avslöja att ”Mr Värde” bytte arbetsgivare var det en knallsenation. Bytet från DTZ till Newsec blev snabbt en av de stora snackisarna och många undrar än idag om det fanns någon särskild orsak till bytet. ”Helt odramatiskt”, svarar huvudpersonen själv. Årets placering på listan är hans sämsta, för fem–sex år sedan låg han runt plats 30 under några år. Trots allt större konkurrens inom värderarkåren anses han av många fortfarande vara den främste. Rosengren var med och byggde upp Värderingshuset, som är ursprunget till den svenska delen av DTZ. Han roll på Newsec nu är investeringsrådgivare.

Plats 46

Marie Bucht,
Newsec

Har under den senaste tiden synt allt mindre i TV och rikspress. Nationalekonom som kom till Newsec 1999 som analytiker efter att ha arbetat två år inom regeringskansliet. 2004 blev hon VD för Newsec Advice. Skriver ibland blogginlägg på konsultbolagets hemsida. Född i Arvidsjaur, men när hon vill ta det lugnt flyr hon till stugan på Gotland. Enligt kollegor är hon en utmärkt sångerska.

Plats 47

Agneta Jacobsson,
DTZ

Kanske är det konsultföretagets internationella motvind som även påverkat Agneta Jacobssons placering i år, ned elva placeringar och med nöd och näppe kvar på listan. Men samtidigt som DTZ har stora problem på den internationella marknaden fortsätter det svenska bolaget att prestera bra. Värderingssidan är fortfarande mycket stabil och det senaste året har även transaktionsverksamheten kommit igång på allvar i Stockholm och Göteborg. Däremot är Malmökontoret ett bekymmer och där måste Jacobsson nu lägga på ett kol för att till sist få till en bra bemanning även där.

Plats 48

Fredrik Palm,
Alecta

Nykomling. Blev under våren ansvarig för de direktägda fastigheterna och efterträdde därmed Kent Jonsson som haft positionen i elva år. Hen hur mycket ”boss” är han, växeln på Alecta skickar ofta samtal till hans namne – som jobbar med något helt annat. Palm har arbetat vid Alecta sedan 2007 och arbetade tidigare arbetet vid CBRE och Ramböll. Bolaget har i år bland annat köpt i Göteborg och sålt i Eskilstuna och Malmö och laddar för projekt i Göteborg och på Kungsholmen i Stockholm. Alecta vann under hösten dragkampen om Sandviks nya huvudkontor.

Plats 49

Thure Lundberg,
Pangea

Fastighetskonsulternas Garbo är nykomling på listan. Under marknaden var som hetast 2004–2007 uppvaktade bolaget Lundberg & Partners av fem-sex konsultbolag som ville ta över eller gå ihop med Lundbergs & Partners. Alla fick nobben. Men augusti 2009 offentliggjordes det märkliga giftemålet mellan den tystlåtna svenska firman och en ”kaxig” norsk firma. Den svenska verksamheten har förblivit tystlåten och några pressmeddelanden från Norge ”om att bolaget är ledande i Norden” har rört upp, och tillbakavisats, på konsultmarknaden. Lundberg är född i Piteå, har medverkat i ett band som uppträtt i TV och 1989 öppnade han mäklarkontoret i Stockholm.

Plats 50

Marita Loft,
SEB Trygg Liv

Utsågs i maj 2008 till fastighetschef i Sverige inom SEB Wealth Management. Hon är civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och har 20 års erfarenhet från olika positioner inom fastighetsbranschen. Bolaget är ägare till en portfölj bestående av fastigheter i Sverige och London med ett totalt värde av 17 miljarder. I Stockholm är bolaget i full gång med ett skapa ett nytt handelskvarter i en fastighet nära Stureplan.

Fler 50 Mäktigaste

50 Mäktigaste

50 Mäktigaste 2020: Platserna 11-13

För 15:e året har fastighets- och byggbranschen röstat fram vem som anses Mäktigast.

50 Mäktigaste

50 Mäktigaste 2019

För 14:e året har fastighets- och byggbranschen röstat fram vem som anses Mäktigast. Läs hela 50-listan.

50 Mäktigaste

50 Mäktigaste 2018

Branschens stora omröstning. Läs även om vem som blev Årets kvinna och vem som utsetts till Årets rookie.

50 Mäktigaste

50 Mäktigaste 2017

Nu är det klart vem som röstats fram till fastighets- och byggbranschens mäktigaste. FV inleder här nedräkningen. Nya placeringar avslöjas varje vardag klockan 11.11.

50 Mäktigaste

50 Mäktigaste 2016: 1-25

Här redovisar vi placeringarna 1–25 i 2016 års omröstning. Det är elfte året som omröstningen genomförts. På plats 24 hittar du ”Årets Rookie”

50 Mäktigaste

50 Mäktigaste 2016: 26-50

Här redovisar vi placeringarna 26–50 i 2016 års omröstning. Sju nykomlingar har röstats in på årets 50-lista.

50 Mäktigaste

50 Mäktigaste 2015: 1-25

Branschens omröstning 2015. Se vem som vann och vilka som röstades in på 50-listan.

50 Mäktigaste

50 Mäktigaste 2015: 26-50

Här redovisas placeringarna 26–50 i den stora branschomröstningen.

50 Mäktigaste

50 Mäktigaste 2014: 1–25

Branschens omröstning 2014. Här redovisar vi placeringarna 1–25. Det blev i år skifte i toppen. Läs hela listan.

50 Mäktigaste

50 Mäktigaste 2014: 26-50

Omröstningen inom bygg- och fastighetsbranschen 2014 är avslutad. Här redovisas platserna 26–50. I år har sju nykomlingar tagit plats på listan.

50 Mäktigaste

2013: 1-25

Resultatet av omröstningen ”Mäktigast 2013” är nu klart. Se vem som vann, vem som blev högst placerade kvinna och vem som blev årets rookie.

50 Mäktigaste

2013: Plats 26-50

Resultatet av den åttonde ”Mäktigaste-omröstningen”. Här redovisas platserna 26–50.

50 Mäktigaste

2012: Plats 1-25

Branschens mäktigaste 2012 är korad! Det blev en ny ”vinnare” efter att bygg- och fastighetsbranschen röstat. Här presenterar Fastighetsvärlden placeringarna 1-25. Det var knallhårt i toppen.

50 Mäktigaste

2012: Plats 26-50

Omröstningen inom bygg- och fastighetsbranschen 2012 är avslutad och här redovisas placeringarna 26–50. Läs om vem som blev ”Årets rookie” och vilka som förlorat flera placeringar.

Tillbaka till förstasidan