Faktorerna som kan utlösa nästa fastighetskris

Nedgång att vänta inom 18 månader spår rådgivarna.