Celeritas förvärvar 37000 kvm av Blackstone

Celeritas Fastigheter AB har förvärvat 37000 kvm av The Blackstone Group. Samtliga byggnader är uppförda under 1980-talet av Skanska. Tillsammans …

Sagax köper fastigheter i Göteborg

AB Sagax har via dotterbolag förvärvat två lager- och industrifastigheter i Göteborg. Den sammanlagda anskaffningskostnaden uppgår till 98 miljoner kronor. …

CBRE Sverige sålde åt amerikanskt bolag

Det amerikanska bolaget Collins & Aikman har sålt fem industrienheter i Europa. Rådgivare till säljaren har CBRE varit, och det …

Ny svensk fastighetsfond förvärvar Electrum

Fastighetsfonder av olika typer tycks vara melodin för dagen. Nu har en ny fond sjösatts, namnet på den är Farleden …

Sale & Leaseback av Magasin du Nord för 550 mkr

”HSH N Nordic Finance AB har per den 1 april ingått en sale & leaseback transaktion med A/S Th. Wessel …

Drott gjorde offensiv transaktion i Stockholm

Det senaste halvåret har Drott främst arbetat med att sälja av fastigheter, men strax före jul tog Drott ett offensivt …

London & Regional köper av Vasakronan för 1,9 miljarder

Tidigare i höstas signalerade Vasakronan en förändring i sin strategi. Bolaget ska nu kontinuerligt ha en viss omsättning i beståndet …

Klara Zenit sålt till CGI för 3,2 miljarder mkr

Wihlborgs gör stor vinst i city. Wihlborgs gör en vinst om 500 mkr när företaget avyttrar fastigheten Klara Zenit (Blåmannen …

Wallenstam gjorde stor affär med Alecta

Under de senaste åren har Wallenstam gjort betydande förvärv av fastigheter från Alecta. Mitt i sommaren var det dags för …

Drott storsålde fastigheter för 6,5 miljarder

Drott vilar inte på lagrarna i väntan på den förestående uppdelningen i två bolag. I två separata affärer såldes i …

Skatteskrapan byts mot första Hötorgsskrapan

Vasakronan blir ägare till Första Hötorgsskrapan. Vasakronan och Stockholms stad har träffat en överenskommelse om en stor bytesaffär. Vasakronan köper …

Capio köper sjukhusfastigheter igen

Capio har förvärvat utestående 80 procent i UK Healthcare Limited Partnership Inc av Nikko Principal Investments. Transaktionen innebär att Capio …

JM säljer ”Mercedeshuset” till norska Vital

I en affär med det norska försäkringsbolaget Vital Forsikring ASA säljer JM fastigheten Kortbyrån 17 (”Mercedeshuset”), på Vasagatan i Stockholm. …

Nordisk Renting köper kontorsfastighet från KPA

Köpoption till KPA. Nordisk Renting förvärvar pensionsbolaget KPA:s fastighet Skvalberget 33 på Brahegatan 10 på Östermalm i Stockholm för 350 …