Norrvidden satsar i Birsta

Norrvidden Fastigheter vill få till ytterligare etableringar inom större detaljhandel och livsmedel i Birsta i norra Sundsvall och har därför …

Danska ei invest köper av KF fastigheter

KF Fastigheter säljer tre köpcentrumfastigheter till det danska börsbolaget ei invest nordisk retail. Affärshuset Kronan i Mora, Bydalens Centrum i …

Sveafastigheter förvärvar fastigheter från Ikano

Fastighetsfonden Sveafastigheter Sverige I har tillsammans med Möller & Partners via bolag förvärvat en fastighet i handelsområdet Valbo utanför Gävle …

Sundsvall förbereder exploatering

Sundsvalls kommun har förvärvat tre stora tomter (Tibnortomterna) vid Norra kajen för 50 miljoner kronor. Förvärven är ett led i …

Höghus i trä planeras i Umeå

Fastighetsägaren Nils Krisström har planer på att uppföra ett niovåningshus på sin på sin tomt på Haga/ Sandbacka invid Konsumbutiken …

Superdomstol i Örebro?

Domstolsverket planerar att inrätta en ny ”supertingsrätt” i Örebro. Bakgrunden till planerna är att verket framfört önskemål om att lägga …

ÅF avyttrade fem fastigheter

Ångpanneföreningen har tecknat avtal om försäljning av fastigheterna i Malmö, Växjö, Norrköping, Luleå och Sundsvall till Estancia Fastigheter AB. Försäljningen …

Tornet har stora planer för Birsta

Norrtornet har stora planer för exploateringen av sitt 40 hektar stora område intill köpcentrumet i Birsta utanför Sundsvall där bland …

ÅF säljer till Humlegården

”Ångpanneföreningen (ÅF) har sålt den i Stockholm centralt belägna fastigheten Härolden 1 (ca 3 500 kvm) till Humlegården. Samtidigt tecknar …

Norrporten ”bostadiserar” mer i Sundsvall

Norrporten satsar nu på att göra om tidigare kontorslokaler i stenstan till lägenheter. Under flera år har Norrporten omvandlat kontorslägenheter …

Kungsleden sålde Olympen

Kungsleden har sålt fastigheten Sundsvall Olympen 3. Fastigheten innehåller drygt 3000 kvm kontor. Köpeskillingen uppgår till 28 mkr med en …

Bostadsbolag utvecklar seniorboende

De tre bostadsföretagen Mitthem, Timråbo och Härnösandshus går ihop om en gemensam satsning för att utveckla seniorboendet. En grupp på …

Hallström & Nisses tar över Alectabestånd

Alecta har genom Aberdeen Property Investors sålt samtliga fastigheter i Norrland till Investeringssällskapet 2 AB, som avser att lägga in …

Vasakronan i stor strukturaffär med Norrporten

Vasakronan har det senaste halvåret klart och tydligt deklarerat att bolaget vill koncentrera sig på en handfull marknader i orter. …