SPG

Senaste nyheterna om SPG.


SPG förvärvar potentiell byggrätt nära Nacka Forum

Vill bygga bostadsrätter på 12.000 kvm BTA.

SPG utser hållbarhetschef

SPG utser Line Graff Nesse till ny hållbarhetschef. Hon rekryterades till bolaget för två år sedan och har varit central …

Line Graff Nesse ny hållbarhetschef på SPG

Scandinavian Property Group (SPG) stärker sin satsning inom hållbarhet. Line Graff Nesse tillträder som hållbarhetschef på koncernnivå.

SPG köper logistik– och planerar för bostäder

SPG blir i norska Drammen delägare i fastigheten Nedre Eikervei 65 som är belägen i direkt anslutning till tågstationen. Fastigheten ägs idag av Drammen Logistikk Invest AS. Fastigheten består av en logistik byggnad på ca. 16.500 kvm. SPG planerar för bostäder.

SPG förvärvar med utvecklingspotential i Skellefteå

Scandinavian Property Group (SPG) har tecknat avtal med Gretabo avseende förvärv av fastighet med 30 befintliga hyresbostäder i centrala Skellefteå. SPG kommer tillsammans med Gretabo fortsätta utveckla fastigheten som är belägen mellan centrum och Northvolts batterifabrik.

Förvärvar central byggrätt om 16.000 kvm

Bostäder 500 meter från centralstationen.

Rekryterar chef från Wästbygg

Ska utveckla nytt bolag.

Förvärvar H&M-logistik

27.000 kvm lokaler plus en byggrätt om 16.000 kvm.

SPG in i stor satsning

Utveckling av 600 bostäder i Fjordbyen.

SPG köper mer i centrala Oslo

Scandinavian Property Group förvärvar ytterligare en fastighet i centrala Oslo.

SPG satsar inom logistik – och rekryterar vd

En förvärvskapacitet om cirka tre miljarder kronor.

SPG köper projekt i Norge

SPG har förvärvat projektet Ankerhagen av Hamar kommun i Norge. På fastigheten, som är totalt 19.000 kvm, drivs för närvarande detaljplan med målsättningen att tillskapa cirka 200 bostäder. 

Byggt upp skolportfölj om en halv miljard

Når milstolpe efter förvärv i Dalarna.

SPG köper byggrätter för förskolor i Småland

Scandinavian Property Group förvärvar tre fastigheter med byggrätt för förskola. Estimerat fastighetsvärde vid färdigställande uppgår till 160 miljoner kronor.