Han pekas ut som ny bostadsminister

Flera personer med insyn i både socialdemokraterna och bostadsmarknaden uttalar sig för Fastighetsvärlden.

”De rear ju ut stockholmarnas tillgångar”

Säljs för 37.700 kr/kvm. ”Finns på Hemnet för 50.000 kr/kvm”.

”Det är för mycket ältande – det hämmar oss själva”

Så väl Stockholm stad som Region Stockholm har tappat i förtroende hos många fastighetsinvesterare under de senaste åren inte minst …

Weiss: ”Överenskommelsen löser inte problemen”

Lennart Weiss kommenterar det politiska läget. Läs dessutom om reaktionerna från Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna – som förstås tycker olika.

S filar på ny social bostadspolitik

Fastighetsvärlden har läst förslaget.