Senaste nyheterna om Socialdemokraterna


S vill se statlig byggstimulans

Socialdemokraterna föreslår statliga byggkrediter och statlig byggstimulans för att komma till rätta med det kraftigt dalande bostadsbyggandet. Även reformerat rotavdrag för läge elräkningar samt energieffektiviseringar för flerbostadshus föreslås.

Han pekas ut som ny bostadsminister

Flera personer med insyn i både socialdemokraterna och bostadsmarknaden uttalar sig för Fastighetsvärlden.

”De rear ju ut stockholmarnas tillgångar”

Säljs för 37.700 kr/kvm. ”Finns på Hemnet för 50.000 kr/kvm”.

”Det är för mycket ältande – det hämmar oss själva”

Så väl Stockholm stad som Region Stockholm har tappat i förtroende hos många fastighetsinvesterare under de senaste åren inte minst …

Weiss: ”Överenskommelsen löser inte problemen”

Lennart Weiss kommenterar det politiska läget. Läs dessutom om reaktionerna från Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna – som förstås tycker olika.

S filar på ny social bostadspolitik

Fastighetsvärlden har läst förslaget.