Utvecklar häktet i Sala för 300 miljoner

Projektet innefattar nybyggnad av restriktionshäkte med 44 häktesplatser samt om- och tillbyggnad av berörda befintliga byggnader. Entreprenaden är en generalentreprenad …

SBB om den banbrytande inbrytningen

”För inte så länge sedan ägde kommunerna alla fastigheter för skolor och äldreboenden”. Berättar för FV.

Skandrenting förvärvar modernt kulturhus

Selins bolag köper i Västsverige.

Skandrenting säljer två

Erik Selins privatägda bolag avyttrar.

Selin köpte Oscars hus

Köparen till de båda fastigheterna offentliggörs.

Tecknar stort hyresavtal i Lund

Selinägt bolag sluter långt hyresavtal med European Spallation Source.

Skandrenting säljer Whirlpool-kåkar till Slättö

Affär om 250 mkr när 62 000 kvm få annan inriktning. Skandrenting, som helt ägs av Erik Selin, har sålt fastigheterna …

Magnolia förvärvar stort b(r)ygg(eri)projekt av Spendrups

En transaktion har gjort inför affären – och ytterligare en väntar efter när välkänd fastighet förändras och byter ägare snabbt.

Oscar köper ut Selin

Engelbert: ”Vi fortsätter vår strategi att öka andelen helägda bostadsprojekt i vår portfölj”.

Skandrenting förvärvar Mycronics HK i Täby

Erik Selins bolag tecknar samtidigt ett långt hyreskontrakt om 15.000 kvm.

Så mycket har Oscar sålt i de fem stora projekten

Berättar om bokningsläget för de fem stora projekten.

Erik Selin säljer 113.900 kvm

Gör affär via privat bolag.

Skandrenting hyr ut i Ljungby

Skandrenting har hyrt ut 2 500 kvm till ett lokalt transport- och logistikföretag i Ljungby. Hela fastigheten om 17 000 kvm, …

Skandrenting tecknar nytt hyresavtal med Hafa

Skandrenting har tecknat nytt hyresavtal med det Ratosägda företaget Hafa Bathroom Group i Halmstad.  Det nya hyresavtalet, som träder ikraft …