Peab oroas inte

Peabs VD Mats Paulsson tycker sig inte ha blivit ifrånsprungna NCC vad gäller budet på Siab. Han tycker att affären …

Peab öppet för fusion med Siab

Enligt DI behöver Peab en stark partner för att växa på den svenska byggmarknaden. Peabs VD Mats Paulsson är öppen …