Senaste nyheterna om Mats Paulsson


Norgeaffärer fortsätter att drabba Peab

Den norska marknaden har bränt samtliga svenska byggföretag. Peab drabbades hårt redan i mitten av 90-talet och nu är det …

Peab: Bara Stockholm är problemet

Byggmarknaden i Sverige är tudelad. Den svenska marknaden, exklusive Stockholm, är god samtidigt som Stockholmsmarknaden är svag. Det sade Peabs …

Brinova finansierat

I slutet av juni var finansieringen av Brinova-koncernen klar. Detta innebär att Brinova nu är finansierat som en från Peab …

Gynnsam ordersituation trots svåra tider i Peab

Peabs rörelseresultatet för årets tre första månader uppgick till 35 Mkr (53). Efter finansiella poster uppgick resultatet till 13 Mkr …

Peab till Attract40-listan

Peabs B-aktie kommer från och med den 1 juli 2002 att finnas noterad på Stockholmsbörsens Attract40-lista. Syftet med Attract40-listan är …

Högsta orderingången någonsin i Peab

”I sin kvartalsrapport för årets tre första månader redovisar Peab ett resultatet efter finansiella poster om 38 Mkr jämfört med …

Paulssonbröderna ökar ägandet genom nyteckning

Peab kommer att ge ut 3060000 nya B-aktier till en emissionskurs om 22,10 kr per aktie. Emissionen tillför Peab totalt …

Peabs vice VD slutar

Peabs vice VD Peder Strömqvist har efter sju år i företaget beslutat sig för att gå vidare med andra uppgifter …

PEAB får UMTS-uppdrag

Peabs dotterbolag Netel har tecknat ett ramavtal med 3G Infrastructure Services AB om att bygga 300 basstationer i Sverige. Avtalet …

Nu ska Peab börja återköpa

I maj beslöt Peabs bolagsstämma att ge styrelsen i bemyndigande att fram till nästa bolagsstämma återköpa maximalt 8400000 aktier i …

Peab avyttrar maskinverksamhet i Norrland

Peabägda Lambertsson och Cramo har nu kommit överens om villkoren när Cramo förvärvar Lambertssons maskinavdelning i Norrland. Samtidigt har ett …

Peab ska ut ur Wihlborgs

Peab har beslutat att avveckla sitt aktieinnehav i Wihlborgs. Peabs VD Mats Paulsson kommenterar detta beslut med att aktieinnehavet i …

Förslag till ny styrelse i Wihlborgs

Inför Wihlborgs extra bolagsstämma den 18 augusti föreslår ägare motsvarande 53 procent av rösterna en ny styrelse.Omval föreslås av Kerstin …

Bröderna Paulsson stärker greppet om Peab

Erik och Mats Paulsson har köpt vardera 750 000 teckningsoptioner 1997/2002 i Peab. Optionerna ger en rätt att fram till …