Mats Gabrielsson: ”Litade på Oscar”

Tredje rättegångsdagen avslutad. Mer än 500 miljoner kronor står på spel.

Nya finansiärer till OP – Oscar tar inte ut lön 2020

Bostadsutvecklaren sjösätter räddningsplanen. Tar in 249 mkr i företrädesemission. Tre kända profiler in i ägarlistan.