Persontoppen

Hon hade inte alls tänkt byta jobb

Efter 22 år inom Skanskakoncernen kom erbjudandet hon inte kunde motstå. I maj tar Marie Persson rodret i Volito Fastigheter.

Volito Fastigheter utser ny vd

Volito Fastigheter utnämner Marie Persson till ny verkställande direktör. Hon kommer närmast från befattningen som Marknads- och uthyrningschef på Skanska …