Catena förvärvar och bygger i Katrineholm

Catena har överenskommit med Katrineholms Kommun om att förvärva kommunens andel, 49 procent, av det gemensamägda bolaget, Logistikposition Katrineholm AB, …

Ericsson varslar – lokalerna nyligen förlängda

Sju orter berörs av Ericsson massiva nerdragningar.

Provinsfastigheter avvecklade i Katrineholm

REL Fastighets övertar fastigheter för 100 miljoner.

Catena gör stor uthyrning i Katrineholm

Catenas och Katrineholms kommuns gemensamma bolag, Logistikposition Katrineholm AB, har tecknat hyresavtal med Ljungberg Fritzoe AB, leverantör av träskivor till de stora …

Corem förlänger 73.000 kvm med Ericsson

Ska frånträda 8.000 kvm. Corem har omförhandlat samtliga gällande hyresavtal med bolagets största hyresgäst, Ericsson. Hyresomförhandlingarna omfattar de tre fastigheterna …

Katrineholms kommun vill sälja 200 lägenheter

Ska börja leta mäklare. Kommunägda KFAB i Katrineholm föreslås avyttra 200 lägenheter ur sitt bestånd om totalt 1.700 lägenheter. Den …

Corem gör lyckad uthyrning i Katrineholm

Corem hyr ut i Katrineholm och fyller upp efter Ericsson.

Brinova får kund i Katrineholm

Tidigt i våras träffade Brinova ett avtal med Katrineholm om en gemensam satsning på ett logistikcentrum. Nu har man fått …

Heimstaden köper mer bostäder i Katrineholm

Det Ivar Tollefsenägda Heimstaden fortsätter att vara storköpare av bostäder. Nu har beståndet i Kartineholm utökats genom förvärv av det familjeägda Norrman & Son som äger 27 fastigheter i Katrineholm samt 2 i Vingåker.

Sjaelsö bygger nytt till Coop i Katrineholm

Coop får två nya butiker i Katrineholm i slutet av våren 2008. Det är den danska fastighetsutvecklaren Sjælsø Gruppen som …

Sveafastigheter säljer för 860 miljoner

Sveafastigheter säljer i två separata affärer fastigheter i Katrineholm med ett värde om 860 miljoner kronor till Heimstaden och danska Investea (tidigare Eiendomsvaekst). Fastigheterna har köpts in sedan drygt två år för sammanlagt 691 miljoner kronor. Försäljningssumman är alltså 169 miljoner kronor högre.

Sveafastigheter säljer i Mjölby för 24 miljoner

Fastighetsfonden Sveafastigheter Sverige I har sålt sex fastigheter, omfattande ett antal butiks- och kontorslokaler samt 25 lägenheter, belägna i Mjölby …

Ejendomsvækst köper för 92 miljoner

Den ena fastigheten om 3200 kvadratmeter ligger i Katrineholm och är uthyrd till Intersport och Överskottsbolaget. Den andra är under …

Sveafastigheter köper bostadsbestånd

Genom sitt dotterbolag EMAB, med säte i Katrineholm, förvärvade Sveafastigheter det Katrineholmsbaserade bolaget Toltorp Fastigheter AB. Affären skedde i april …