Senaste nyheterna om Katrineholm


OP sålt för 192 miljoner kronor

Oscar Properties har under fjärde kvartalet 2023 samt första kvartalet 2024 avyttrat fyra fastigheter till ett kombinerat överenskommet fastighetsvärde om 192 miljoner kronor.

Säljer toppfint bestånd för halv miljard efter 80 år

Läs om beståndet som ingår i transaktionen. Stort intresse.

Mälarsjö köper av Caroline Bonde

Mälarsjö Fastigheter AB har tecknat ett avtal om att förvärva en bostadsbyggrätt i centrala Katrineholm. Fastigheten har en byggrätt för bostäder som omfattar 5 700 BTA, och planeras omfatta ca 70 lägenheter. Mälarsjö Fastigheter köper byggrätten från Eriksberg 1 AB, som ägs av Caroline Bonde.

Stenhus köper fem fastigheter

Stenhus Fastigheter har ingått avtal om förvärv av fyra fastigheter samt en utvecklingsfastighet, samtliga via bolagsförvärv. Priset är 195 miljoner kronor.

Amasten köper för 300 mkr

Amasten förvärvar 15 fastigheter i centrala Katrineholm. Affären baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 296 miljoner kronor.

SHF tecknar avtal i Lövåsen – som nu är fullt uthyrd

Svenska Handelsfastigheter har tecknat ett femårigt hyresavtal i Katrineholm med sängkedjan Kungsängen. Butiken kommer att ligga vid Lövåsens handelsplats med planerad invigning hösten 2021.

Oscar fortsätter på nya spåret – köper på vischan

FV berättar vilka som är de senaste fastigheterna som köpts in i den tidigare lyxbyggarens portfölj.

K2A köper samhällsfastigheter för 110 mkr

K2A Knaust & Andersson Fastigheter har tecknat avtal om att förvärv samt tillträde av fem samhällsfastigheter med LSS-boenden i Mälardalen.

Svenska Handelsfastigheter köper fastighet i Katrineholm

Svenska Handelsfastigheter förvärvar en handelsfastighet i Katrineholm av ett danskt kommanditsällskap. Fastigheten ligger i Lövåsen vid stadens norra infart och …

Catena bygger i Katrineholm

Catena uppför en ny, effektiv logistikanläggning i anslutning till Katrineholm logistikcentrum för uthyrning till PostNord. Nyproduktionen omfattar en anläggning om …

Kungsleden lämnar Katrineholm

Kungsleden säljer gallerian Kvarnen i Katrineholm och lämnar därmed orten.