Intea värvar från Skanska till ledningsgruppen

Intea har rekryterat Henrik Olsson för att arbeta med förvaltningsfrågor och affärsutveckling samt ingå i bolagets ledningsgrupp. Han kommer närmast …

Sällsynt sjukhusaffär för 1,4 mdr

Ett långt hyresavtal samt en nyligen genomförd renovering och tillbyggnad ligger bakom priset. Läs även om köparens tidigare bestånd och ägarbild.

Charlotta Wallman Hörlin till Intea

Charlotta Wallman Hörlin har utsetts till operativ chef i Intea Fastigheter AB och medlem av ledningsgruppen. Hon kommer att ansvara …

Intea går in i projekt i Göteborg om 50.000 kvm

Sahlgrenska Life omfattar specialanpassade lokaler för life science, högspecialiserad vård, avancerad forskning, utbildning samt näringslivsutveckling. De nya byggnaderna kommer att …

Bilder: Så blir satsningen högst upp i femte Hötorgsskrapan

Överraskande hyresgäst till de översta två våningsplanen. Berättar för FV om planerna.

Intea utökar beståndet i Vänersborg

Följer upp större förvärv för ett år sedan.

Intea satsar stort i Gävle

Castellum tappar stor hyresgäst. Smått bortglömt centralt område utvecklas.

Klart: Hyr två våningar högst upp i Femte Hötorgsskrapan

FV berättar vem som hyr Leimdörfers tidigare lokaler av AMF Fastigheter. Topphyra för Stockholm.

Intea kopplar grepp om Norrtälje polishus

Intea Fastigheter har träffat avtal med Centrumfastigheter i Norrtälje om att förvärva fastigheten Tullen 6 i Norrtälje, det vill säga …

Intea utvecklar hotell i Linköping

Hotellet kommer att inrymmas i två plan i samma byggnad som I4:s gamla officersmäss är inhyst. Ombyggnationerna kommer att påbörjas …

Jernhusen lämnar över utvecklingsprojekt

Köparen tar över ansvaret för att utveckla ett rättscentrum vid stationen.

Köper skolfastighet i Halmstad

Intea Fastigheter har förvärvat fastigheten Fanan 62 i Halmstad från Fragerus Fastigheter. På fastigheten uppförs nya undervisningslokaler åt Högskolan i …

Intea tecknar 10-årigt avtal med Mittuniversitetet

Intea har tecknat ett 10-årigt hyresavtal om nya lokaler på campusområdet i Östersund med Mittuniversitetet. Bygget av de nya lokalerna som …

NFC hyr 3 600 kvm av Intea

Polismyndigheten har tecknat ett avtal om att hyra 3.635 kvm av Intea i nybyggda lokaler på Garnisonsområdet i Linköping. Avtalet …