Senaste nyheterna om Hyresgästföreningen


Nya hyror klara i Jönköping

Fastighetsägarna GFR i Jönköping yrkade på 12 procent men nu står det klart att hyreshöjningen landar på 5,2–5,3 procent för cirka 5.000 lägenheter. Även hyrorna för Vätterhems hyresgäster är klara. Där sker höjning med som mest 65 kronor per kvadratmeter och år, och berör cirka 19.000 lägenheter.

Privatvärdar i Malmö höjer hyran med 5,3 procent

Fastighetsägarna Syd yrkade på 12 procent hyreshöjning för 2024. Efter medling landar höjningen på 5,3 procent för cirka 18 000 hushåll i Malmö.

HFAB höjer hyran med 5,15 procent

HFAB och Hyresgästföreningen har kommit överens. Från och med den 1 januari 2024 höjer det kommunala bostadsbolaget varmhyran med 5,15 procent och kallhyran med 3,15 procent.

MKB och HGF i hyresförhandling – igen

Hyresförhandlingarna mellan Malmös kommunala bostadsbolag, MKB och Hyresgästföreningen, HGF, strandade i slutet av november efter att parterna inte kunde enas om hyresnivån. MKB vill höja med 8,25 procent, något HGF ratade.

Hyresbostäder höjer hyror med 5,3 procent

Hyresbostäder i Norrköping har i förhandlingar med Hyresgästföreningen kommit överens om en hyreshöjning på i genomsnitt 5,3 procent från och med den 1 januari 2024 för bolagets 9.800 lägenheter.

Skövdebostäder höjer hyran med 62 kr/kvm 2024

Skövdebostäder och Hyresgästföreningen har enats om hyresjustering för de kommande två åren för cirka 5.500 bostäder. Hyran höjs med 62 kronor per kvm och år från 1 januari 2024 och ytterligare 63 kronor per kvm och år från 1 januari 2025.

Helsingborgshem höjer hyran med 4,95 procent

Helsingborgshem har enats om ett tvåårigt hyresavtal med Hyresgästföreningen. För omkring 12.000 hyreslägenheter höjs hyran 2024 med 4,95 procent och med 4,50 procent för 2025.

Avstår yrkande i årets hyresförhandling

Allmännyttiga Bostäder i Borås med 7.000 lägenheter avstår från ett yrkande inför 2024 års hyresförhandling. I stället vill man utgå från trepartsöverenskommelsen och föra en diskussion med Hyresgästföreningen.

Ytterligare en strandad hyresförhandling

Fastighetsägarna Syd väljer att gå över till medling i pågående årshyresförhandlingar med Hyresgästföreningen. Fastighetsägarna yrkade på en hyreshöjning på 12 procent.

Väsbyhem höjer hyran med 4,84 procent

Förhandlingarna mellan Väsbyhem och Hyresgästföreningen är klara. Hyreshöjningar för två år framöver tagits fram och genomsnittet blir höjningar på 4,84 procent för cirka 4.900 lägenheter.

Hyresförhandlingar mellan Mimer och HGF strandat

Hyresförhandlingarna mellan Mimer och Hyresgästföreningen har strandat. Mimer har yrkat på en höjning med 8,2 procent för drygt 11.600 lägenheter. Nu tar parterna hjälp av Hyresmarknadskommittén, HMK.

Strandade hyresförhandlingar i Stockholm

Stockholms allmännytta avbryter hyresförhandlingar om 2024 med Hyresgästföreningen. De allmännyttiga bolagen vill höja hyrorna med 7,8 procent, skriver Hem&Hyra. Nu hamnar frågan hos Hyresmarkandskommittén, HMK.

Höjer studenternas hyra med 3 procent

AF Bostäder och Hyresgästföreningen har nått en överenskommelse gällande studenternas hyror för 2024. Från och med 1 januari höjs hyran med 3 procent. Men för hyresgäster som flyttar in nästa år sker en justering av hyrorna med ytterligare 2 procent.

Botkyrkabyggen höjer hyran med 4,8 procent

Botkyrkabyggen höjer hyrorna med 4,8 procent för 10 800 lägenheter.  Det nya hyresavtalet gäller i två år. För 2024 blir höjningen 4,8 procent och för 2025 blir höjningen 4,5 procent.