Etikett: Göteborg

Senaste nyheterna om Etikett: Göteborg.


Catella Förvaltning sålt till BPA

Det blev inte helt otippat BPA som förvärvade Catella Förvaltning. Företaget har klart signalerat sitt intresse för att bygga upp …

Kraftigt sänkta vakanser i Näckebros citybestånd

Uthyrningsarbetet i de centrala delarna av Stockholm, Göteborg och Malmö går bra just nu för de flesta fastighetsägare. Näckebro hävdar …

Mer än 5000 lägenheter rivs 97-98

Bekymren med outhyrda lägenheter pressar allmännyttiga företag att riva ett stort antal lägenheter. För närvarande finns det planer på att …

AP-fonden köper för 100 miljoner i Göteborg

AP-fonden har köpt tre större fastigheter i Göteborg för sammanlagt 105 miljoner kronor. Säljare är Nordbanken via Nordbanken Fastigheter och …

Köpcentrat Östra Nordstan byggs ut

Köpcentrat Östra Nordstan i Göteborg skall byggas ut kraftigt de kommande åren. Nyligen invigdes åtta nya butiker på den s …

Byggrätter attraktiva igen

Nu börjar byggrätterna åter bli attraktiva. Låga räntor, bättre konjunktur och bostadsbrist i vissa kommuner har gjort välbelägen mark intressantare …

Diös visar bättre förvaltningsresultat

För första halvåret redovisar Diös en vinst efter skatt om 28 Mkr, 8,3 Mkr lägre än motsvarande period förra året. …

Nytt Göteborgsbolag satsar på marknadsnotering

Fastighets AB Stigberget är ett nytt Göteborgsbaserat fastighetsbolag med inriktning på lager- och industrifastigheter. Bakom bolaget står två i fastighetskretsar …

NK hoppas fylla kontorsytorna i år

Idag är drygt 6,3 procent av kontorsytorna i NK-huset i Stockholm vakanta, vilket motsvarar 2 300 kvm och ett hyresbortfall …

Hyresgästerna i Västra Sverige vill riva upp avtal

Hyresgästföreningens årliga undersökning om hushållens ekonomi visar att många människor fått ytterst lite del av den förbättrade ekonomin i landet. …

(s)-partistyrelse vill storsatsa på byggjobb

Socialdemokraternas partistyrelse vill se stora satsningar på nya byggjobb. I ett förslag till partikongressen i september vill partistyrelsen prioritera och …

JM varslar i Göteborg

JM Byggnads varslar 110 anställda i Göteborg om uppsägning. Av dessa är 20 tjänstemän och 90 hantverkare. Närmare hälften av …

Handelsbanken Liv säljer till Trygg-Hansa Liv

Handelsbanken säljer sina kontors- och bostadsfastigheter i Stockholm, Solna och Göteborg till Trygg-Hansa Liv för ca 600 mkr. Totalt innehåller …

Ingen höjning för studenter

Det blir ingen hyreshöjning för studenterna i Göteborg nästa år. Snittpriset för ett studentrum i korridor blir strazx under 2.000 …