Göteborg

Senaste nyheterna om Göteborg.


Wallenstam hyr ut i centrala Göteborg

Wallenstam har hyrt ut 665 kvm kontors- och utbildningslokaler till Lär-Data i en av de fastigheter på Första Långgatan i …

Vasakronan går loss i Göteborg

Vasakronan köper en fastighet av NCC Fastigheter för 117,5 mkr. Fastigheten ligger inom Vallgraven i hörnet av Kungsgatan -Ekelundsgatan, dvs …

Venantius sålde i Göteborg för 109 mkr

VF Fastigheter, dotterbolag till Venatius som handhar gamla problemkrediter har sålt ett bestånd i Göteborg med totalt 248 lägenheter. Fastigheterna …

Sydsvenska fastighetsägare skriver avtal med SBAB

Fastighetsägareföreningarna i Skåne, Blekinge, Kronoberg och Halland har skrivit ett ramavtal med SBAB om finansiering av bostads- och kontorsfastigheter. Föreningarna …

Rykte om att Vasakronan vill köpa Näckebro

Enligt DI finns det rykten om att Vasakronan funderar att lägga ett bud på Näckebro. Näckebros ordförande, Jan Blomberg, är …

Catella Förvaltning sålt till BPA

Det blev inte helt otippat BPA som förvärvade Catella Förvaltning. Företaget har klart signalerat sitt intresse för att bygga upp …

Kraftigt sänkta vakanser i Näckebros citybestånd

Uthyrningsarbetet i de centrala delarna av Stockholm, Göteborg och Malmö går bra just nu för de flesta fastighetsägare. Näckebro hävdar …

Mer än 5000 lägenheter rivs 97-98

Bekymren med outhyrda lägenheter pressar allmännyttiga företag att riva ett stort antal lägenheter. För närvarande finns det planer på att …

AP-fonden köper för 100 miljoner i Göteborg

AP-fonden har köpt tre större fastigheter i Göteborg för sammanlagt 105 miljoner kronor. Säljare är Nordbanken via Nordbanken Fastigheter och …

Köpcentrat Östra Nordstan byggs ut

Köpcentrat Östra Nordstan i Göteborg skall byggas ut kraftigt de kommande åren. Nyligen invigdes åtta nya butiker på den s …

Byggrätter attraktiva igen

Nu börjar byggrätterna åter bli attraktiva. Låga räntor, bättre konjunktur och bostadsbrist i vissa kommuner har gjort välbelägen mark intressantare …

Diös visar bättre förvaltningsresultat

För första halvåret redovisar Diös en vinst efter skatt om 28 Mkr, 8,3 Mkr lägre än motsvarande period förra året. …

Nytt Göteborgsbolag satsar på marknadsnotering

Fastighets AB Stigberget är ett nytt Göteborgsbaserat fastighetsbolag med inriktning på lager- och industrifastigheter. Bakom bolaget står två i fastighetskretsar …

NK hoppas fylla kontorsytorna i år

Idag är drygt 6,3 procent av kontorsytorna i NK-huset i Stockholm vakanta, vilket motsvarar 2 300 kvm och ett hyresbortfall …