Gladsheim förvärvar i Skövde och når 800

Totala antalet kvadratmeter uppgår till 6.650 kvadratmeter. De kommersiella hyresgästerna utgörs främst av Folktandvården, en veterinärklinik och ett gym. Efter …

Lokal prestigefastighet såld till nykomlingen

Når genom affären ett fastighetsvärde om cirka 660 mkr.

Gladsheim förstärker organisationen

Gladsheim Fastigheter har under hösten fortsatt att förvärva fastigheter och det samlade beståndet omfattar för närvarande närmare 700 lägenheter och …

Gladsheim gör fjärde köpet

Direktavkastningen bedöms uppgå till 3,4 procent.

Gladsheim genomför nyemission om 195 mkr

Fastighetsvärdet före emissionen uppgår till cirka 440 mkr fördelat på 600 lägenheter, samt en mindre andel lokaler med konverteringspotential. – …

Gladsheim tredje förvärv – värde 51 miljoner

Säljare är Blibros Fastigheter AB och den totala ytan uppgår till 7.800 kvadratmeter – varav drygt 2.500 kvadratmeter utgörs av …

Gladsheim öser på med nytt förvärv

Gladsheim förvärvar ett bostadsbestånd med 186 lägenheter i Arboga för 115 miljoner kronor av Bengtwicksén. Direktavkastningen bedöms uppgå till 5,1 …

Nystartat bolag slår till med första förvärv

Bolaget startades i mars. Nu är den första affären genomförd – och fler är på gång.