Ny styrelse i Fabege AB

Även om det mest är en formsak så har Fabege vid en extra bolagsstämman fått en ny styrelse. Hela den …

Fabege har hyrt ut 120000 kvm i år

Fabege redovisar ett resultat efter skatt för årets första nio månder om 811 Mkr (-155) motsvarande 10,87 kr/aktie (-1,75). Hyresintäkterna …

Wihlborgs räknar med miljardvinst

Wihlborgs resultat efter skatt ökade till 668 Mkr (409), motsvarande 10,99 kr (6,63) per aktie. Hyresintäkterna minskade till 1 295 …

Fullständig triumf för Wihlborgs.

Redan för ett par veckor sedan visade det sig att Wihlborgs bud på Fabege accepterades av många, dock inte 90 …

Fabege köper skatteeffektivitet

Fabege har i samband med bolagsförvärv erhållit skattemässiga underskottsavdrag om cirka 2,8 Mdr som bedöms kunna utnyttjas från och med …

Fabege hyr ut 8900 kvm till PEAB

Fabege har tecknat hyreskontrakt med PEAB avseende byggföretagets nya Stockholmskontor. PEAB kommer att förhyra ca 8900 kvm i fastigheten Stigbygeln …

Wihlborgs snuddande nära 90 procent i Fabege

”Wihlborgs förlänger budet på Fabege till den 6 oktober. 22 000 aktieägare av 27 000 direktregistrerade har accepterat budet och …

Fabeges styrelse rekommenderar motvilligt budet

Efter att Fabeges styrelse underrättats om att det inte kommer något konkurrerande bud till det som Wihlborgs redan lämnat så …

Fabege fortsätter att sälja över värdering

Fabege har avyttrat två bostadsfastigheter med en sammanlagd reavinst om totalt 24 Mkr. Höken 10 på Södermalm och Älgskyttarne 4 …

Blir det rekord igen?

Det kan bli omsättningsrekord på den svenska fastighetsmarknaden i år igen. Det första halvåret har bjudit på affärer för ca …

Tveksamt agerande anser Urban Jansson

Handelsbanken har varit med som rådgivare vid många tillfällen kring affärerna med Fabege och Drott. Man var rådgivare till Fabege …

Vem vill köpa Fabege?

Igår gick Fabeges styrelse ut med ett pressmeddelande där aktieägarna råddes att avvakta med att ta ställning till Wihlborgs bud. …

För liten affär för Konkurrensverket

Med anledning av sitt bud på Fabege lämnade Wihlborgs in en anmälan till Konkurrensverket enligt 37§ konkurrenslagen. Konkurrensverket fattade dock …

Fabeges resultat lyfter substansen

För första halvåret 2004 visar Fabege ett resultat efter finansnetto om 792 mkr (-311). Förra året belastade nedskrivningar resultatet med …