Fabege delårsrapport

Fabeges resultat efter finansiella poster uppgick under första sex månaderna till 1092 miljoner, och vinsten per aktie efter skatt blev …

Fabege hyr ut 13700 kvm till LRF

LRF:s huvudkontor flyttar till Fabeges fastighet Glädjen 12 på Kungsholmen i Stockholm. Uthyrningen omfattar hela fastigheten om totalt ca 13700 …

Fabege säljer del av fastighet till Atrium

Fabege har avyttrat sin del av den kvarvarande delen av Fatburssjön 5 (efter klyvning Fatburssjön 8) till Atrium Fastigheter AB …

Fabege gör storaffärer med Niam och Whitehall

Fastigheter fortsätter att skyfflas ut och in i Fabege i en faslig fart. Niam Fond III förvärvar tio kontorsfastigheter för …

Stort intresse för Wihlborgs erbjudande

Omkring hälften av Wihlborgs dryga 40 000 aktieägare deltog i erbjudandet att courtagefritt köpa eller sälja erforderligt antal aktier för …

Minoritetens aktier till Fabege

Fabege (tidigare Wihlborgs)har erhållit förhandstillträde till minoritetens aktier i det tidigare Fabege. Därigenom har nuvarande Fabege blivit ägare till samtliga …

Diös börjar med fastigheter för 1,8 miljarder

Igår blev bildandet av nya Diös offentligt. Bolagets inriktning är fastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige. Bakom bolaget står …

Erik Paulsson cashar hem via Brinova

Erik Paulsson säljer (via det egna bolaget Backahill) sina kontrollposter i Fabege, Wihlborgs och det nybildade Diös Fastigheter till Brinova …

Nygamla Fabege har gjort sin första affär

Fabege har avyttrat fastigheterna Gengasen 4 i Örby/Älvsjö och Lejonet 6 i Södertälje för totalt 94 miljoner kronor. Köparna tillträder …

Sista delårsrapporten för ”StorWihlborgs”

Igår lämnade ”StorWihlborgs” sin sista delårsrapport, en snårig sådan med jämförelser bakåt före förvärvet av Fabege och med uppdelning av …

Lennart Sten återvänder till GE

Redan tidigare har det varit känt att Lennart Sten inte skulle tillträda som VD för Niam. Igår blev det så …

Fabege återuppstår igen

När Wihlborgs styrelse lade sitt förslag om uppdelning av bolaget i ett Stockholmsbolag och ett Öresundsbolag förslogs omgående att det …

Ny uthyrningschef hos NCC i Stockholm

För att förstärka och utveckla uthyrningsverksamheten inom NCC Property Development AB, region Stockholm har Johan Hamrelius utsetts till ny uthyrningschef. …

Ny styrelse i Fabege AB

Även om det mest är en formsak så har Fabege vid en extra bolagsstämman fått en ny styrelse. Hela den …