Senaste nyheterna om Eastnine


Alla Eastnines fastigheter nu hållbarhetscertifierade

Eastnines fastighet Uptown Park i Vilnius, Litauen, har erhållit hållbarhetscertifieringen LEED Platinum. Därmed är 100 procent av Eastnines fastighetsbestånd hållbarhetscertifierat.

Richnau efter Wågström i Eastnines styrelse

Valberedningen i Eastnine föreslår nyval av Louise Richnau till bolagets styrelse. Peter Wågström har avböjt omval. Richnau blir därmed nästan styrelseproffs.

Eastnine visar kanonresultat

Förvaltningsresultatet för Eastnine under 2023 ökade med 32 procent och var bolagets högsta någonsin. Den positiva utvecklingen är i första hand ett resultat av större fastighetsbestånd samt förbättrat räntenetto efter försäljningen av Melon Fashion Group (MFG).

Eastnine i mål med svår försäljning för 1,5 miljarder

Eastnines avyttring av innehavet i den ryska modekedjan Melon Fashion Group (MFG) är slutförd. Köpeskillingen om cirka 15,6 miljarder rubel, motsvarande 146 MEUR beräknat på en valutakurs om 107 EUR/RUB, finns på Eastnines konto i en europeisk bank

Eastnine säljer rysk modekedja

Ny köpare av Melon Fashion Group har hittats efter att det förra köpet föll igenom.

Bonnier Fastigheter ökar till 17 procent i Eastnine

Bonnier Fastigheter ökar sitt aktieinnehav i Eastnine till drygt 17 procent. Eastnine fokuserar på moderna kontorshus i Baltikum.

Starkt förvaltningsresultat för Eastnine

Ett större fastighetsbestånd, högre uthyrningsgrad och hyresnivåer samt lägre kostnader ledde till att förvaltningsresultatet ökade med 70 procent trots stigande räntekostnader.

Eastnines försäljning havererade

Försäljningen skulle frigjort ett stort kapital att investera i ytterligare fastigheter.

Eastnine försöker sälja udda ryskt innehav

Eastnine har ingått ett avtal med det ryska börsnoterade investmentbolaget Sistema om avyttring av hela sitt innehav i den ryska modekedjan Melon Fashion Group (MFG). Köpeskillingen för Eastnines aktier är cirka 193 MEUR.

Eastnine hyr ut 8.300 kvm i Vilnius i flera kontrakt

Efterfrågan på premiumkontor i Vilnius är hög och hyresnivåerna stigande, uppger Eastnine. Bolaget har under andra kvartalet hyrt ut cirka 8.300 kvm i Vilnius fördelat på flera nya hyresgäster.

Eastnine miljardköper från Skanska

”Det känns väldigt spännande att kunna förvärva en sådan prestigefastighet”.

Kriget förhindrar börsnotering av Eastnines intressebolag

Nu skjuts en planerade börsintroduktionen av Melon Fashion Group (MFG) upp. Fastighetsbolaget Eastnine, noterat på Stockholmsbörsen, äger cirka en tredjedel av MFG.

Skänker pengar till Ukraina

Fler än 80 fastighetsbolag som donerat finns med på FV:s lista.

Starkt Eastnine överväger investeringar i Polen

Eastnines hyresintäkter och driftnetto ökade till följd av ett större fastighetsbestånd. Orealiserade värdeförändringar var stora under fjärde kvartalet. Det framgår av bolagets bokslut. Styrelsen öppnar för att utvärdera fastighetsinvesteringar i Polen.