Senaste nyheterna om Danske Bank


Danske Bank spår fortsatt boprisfall

Bostadspriserna kommer att sjunka kraftigt även under våren när räntorna höjs. Stabilisering väntas först till sommaren.

Trendbrott – bostadspriser ökar i Stockholm

Den boprisindikator som Danske Bank publicerar visar att bostadsrättspriserna  i Stockholm steg med 2,6 procent i januari jämfört med december, skriver TT.

Danske Bank: Styrräntan ner 1 procent om ett år

Det blir en snabb vända i lågkonjunkturen, enligt bankens prognos.

Banken flyttar in i fotbollsarenan

Danske Bank tar plats i de nya kontorsytorna vid fotbollsarenan Studenternas i Uppsala.

Branschen dubblade obligationslånen på tre år

En allt större del av de svenska fastighetsbolagens finansiering kommer från kapitalmarknaden. På sju år har andelen trefaldigats. Kapitalmarknadsfinansiering står …

SBB kör hybridobligationer om hela 1 miljard

SBB fortsätter att förbättra finansieringsvillkoren. Nu emitterar bolaget en ny hybridobligation med en initial volym om 1 miljard kronor.

Kungsleden förvärvar för 3 miljarder i Stockholm

Gör ytterligare en stor affär efter en snabb process. Två familjer avyttrar bestånd.

Wallenstam i stor uthyrning till Danske Bank

Danske Bank flyttar under andra kvartalet 2015 samman sina verksamheter i Göteborg till Östra Hamngatan 45.